โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
webbanner graco 2

Faster. Cleaner. Greener.

Proud to be working with GRACO across Europe.

Contact us

A virtual dust free application site when abrasive blasting? Thanks to Graco’s EcoQuip2 unit teamed up with an Atlas Copco mobile compressor, you can experience up to 92% dust reduction; allowing you to work faster, cleaner and greener.

Abrasive blasting generally generates a lot of dust

Minimize the dust generated by abrasive blasting

Abrasive blasting is a major application which requires high quality, reliable compressed air. Historically, this application has created a lot of dust, and without extensive safety precautions has many potential health hazards for users, along with a number of
environmental concerns.
Graco teams up with Atlas Copco versatility range

Graco teams up with Atlas Copco versatility range

GRACO has come up with EcoQuip2, a solution to address some of the issues associated with the application and market segment. EcoQuip2 runs on Vapor Abrasive Technology. Here, the abrasive media is no longer dry; but is maintained moist by adding water in the abrasive hopper. The result is a virtually dust free application site, with up to 92% dust reduction. The new technology focusses on faster, cleaner, greener. Providing a triple benefit for everyone.

Discover the Truck Tour

GRACO has planned a marketing initiative in the form of a Truck Tour. They propose to cover 70 locations across Europe in three months. We are partnering with them by providing a XAHS 237 Stage 4 unit.

Why select the XAHS 237 mobile air compressor?

The XAHS 237 versatile mobile air compressor, perfect for abrasive blasting applications

The XAHS 237 versatile mobile air compressor; perfect for abrasive blasting applications

- Perfect flow and pressure for this application - delivering 14.5 m3/min at 12 bar.
- Easy to tow and move – single axle chassis
with adjustable tow bar (weight below 3500 Kg).
- Three layer paint protection – perfect for abrasive work environments.
- Ergonomically designed air flow system – maximizing operator comfort.
- XC2003 controller.
- Stage 4 compliant MTU engine.
- Wide list of options, allowing customization.

The quality of a blast job is only as good as the air that is being provided. When it comes to live demonstrations, we need performance, reliability and to show our products in the very best light. Our new Vapor Abrasive Blast Equipment allows you to expand your business with different applications. The vision is to make operations faster, cleaner and greener. Atlas Copco is the perfect partner to make this vision a reality.

Tom Vandevenne , Trade Marketing Specialist, GRACO Europe

Download library

Check out our Ready to go small range of air compressors

Discover our range of versatility compressors

Renovation and maintenance Medium Portable Diesel Air Compressors Road construction