โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Atlas Copco expands the WEDA range with the S50 Sludge pump

13 มกราคม 2021

Atlas Copco has developed a new addition to the WEDA submersible dewatering pump range with the WEDA S50. Fitting into the S family of WEDA sludge pumps, the new model complements the other pumps in the range in terms of specifications. 

Electric submersible sludge pump

WEDA S range for sludge applications

The WEDA S range is designed for thick, soft, wet mud or other similar mixtures. These pumps are ideally suited for construction dewatering, industrial or refining applications. The technical specifications of the new S50 model place it between the S30 and the S60 pumps. It offers a maximum flow of 1450 l/min while pumping sludge with a specific gravity of up to 1400 kg/m3. The S50 has a rated output of 4.8 kW and a maximum solids handling size of 50 mm, which is the same as both the S30 and S60 models.


“The WEDA S50 is an ideal pump for rental companies and general contractors where they don’t have to worry about what goes in the pump,” explains Hrishikesh Kulkarni, Product Manager, Atlas Copco Power and Flow division. “Accordingly, these vortex designed pumps are ideal for abrasive media and handling solids up to 50 mm (2”). The S50 fits neatly into the existing range of Sludge pumps, making our S family portfolio complete with a range from 0.5-1-3-5 and 7.5 KW.” The Sludge portfolio covers a wide range of applications such as cement plants, industrial process water, sedimentation tanks, treatment plants, construction sites etc.


Electric submersible sludge pump

WEDA S50 sludge pump

The WEDA S50 comes with the standard WEDA+ features, including rotation control, phase failure protection, thermal switches in each motor winding, and 16 Amps phase shifter plugs. All WEDA+ pumps are fitted with a 20 m cable and the reinforced cable entries ensure high resistance to water leakage.


S50 pumps are built with hardened high-chrome impellers and volute which provides high wear resistance. The aluminium alloy construction also offers high corrosion resistance. All these features combine to ensure durability and reliability in harsh environments. Low weight materials have the extra benefit of making handling and transportation easy. The Sludge range along with the new S50 is, therefore, an attractive option for rental use in the construction and industrial sectors.


For extra protection, the casing rib design offers external cooling to the motor in case of dry running which gives the S50 exceptional dry running capabilities.


Everything about the WEDA S50 is configured for ease of operation and maintenance. WEDA seal systems have a unique modular design, thus allowing for flexibility and ease of maintenance. Service technicians can change S50 seals at the job site with minimum impact on pump availability. The pump has an external oil inspection plug making it a simple maintenance task to perform quick inspections.

The S50 base is designed for stability while the bottom side discharge allows the passage of solids up to 50 mm. It offers several options and sizes for connections and flow-direction is changeable from 90 to 180 degrees on the discharge.

An extensive network of dealers and service technicians support the WEDA S50 along with the entire WEDA range. Spare parts are readily available and easy to fit.

Designed for drainage, sludge, and slurry applications