โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Mobile diesel generators - specialised rental

QAS range, rental power from 14 to 630kVA

Contact us today +66 (0) 38 562 900

2 MVA in less than 1 hour

It takes just 60 minutes to install a 2 MVA modular power plant, with four QAS 500 in parallel. This is the perfect solution to adapt the power to the application load variations.

Loading...

Fifteen rental power generator models available

From 14 till 630 kVA.

Efficient power

QAS diesel generators can easily be connected in parallel and adapted to the different power loads.

25% less footprint

Specifically designed for Rental applications, QAS prime power generators provide more rental power for the same footprint.

The QAS range is feature packed and comes with the ruggedness and reliability you demand from a generator. However, there are features that really set the QAS apart – we sum it up under the power of connectivity.

Firstly, QAS generators are built for multi-drop use and designed to be moved regularly. Whether that be a few metres or hundreds of miles, you can be assured of their easy, safe movement capabilities and guaranteed performance, even in the harshest conditions. This makes the QAS perfect for rental applications and heavy duty construction use.

These generators are also unrivalled when it comes to flexibility, thanks to their simple paralleling capability. We understand that your need for power can be ever changing. The modular design focusses on being able to connect multiple generators in the simplest way – making an installation that optimizes efficiency. The built-in Power Management System (PMS) enables the optimisation of fuel consumption and expands the generators’ lifetime.

The QAS range provides complete power solutions, making this series the preferred choice for a wide range of applications throughout the world. Don’t just invest in a power generator – Invest in a generator which has the power of connectivity

The ideal diesel power generator solution for rental companies

mobile diesel generator
To meet the frequent moving and multi-drop needs of the rental business, the QAS range facilitates easy transportation, installation and storage with its small dimensions, balanced weight and strong base frame with forklift slots.

These generators are also unrivalled when it comes to flexibility, thanks to their simple paralleling capability. We understand that your need for power can be ever changing. The modular design focusses on being able to connect multiple generators in the simplest way – making an installation that optimizes efficiency.

Controls optimize your fuel consumption

Generator controller
The QAS mobile generator features a controller equipped with a Power Management System that enables the optimisation of fuel consumption and expands the lifetime of generators when they are working in parallel to form a mobile or independent power plant.

Designed for service

power diesel generators
Serviceability is a top priority in our product design and customer validation process. Large doors and removable service plates ensure superior accessibility and quick maintenance. Heavy duty filtration systems allow for long service intervals to further reduce downtime for your prime power generator.

Download the brochure

Our solutions portfolio