โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Atlas Copco TwinPower® powers the production of Jasmine Water and Beverages Factory Ltd. Co in Saudi Arabia

Experiencing the Power

Contact us

24 มีนาคม 2021

When Jasmine Water and Beverages Factory Ltd Co, a large water and beverage factory based 120km west from Riyadh city, needed a reliable and uninterrupted power supply for its 24/7 operations, they turned to Atlas Copco’s partner GCC Olayan for a solution.  

large power for beverages factory

QAC 1100TwinPower® generators

Jasmine Water and Beverages Factory Ltd Co's plant is in a remote location in the desert, without access to stable power grid. Therefore, the company was facing frequent power failures, making the continuous production line difficult. That is why Jasmine Water and Beverages required a reliable generator.

To overcome the challenge, GCC Olayan, Atlas Copco Power and Flow’s official distributor in Saudi Arabia recommended four TwinPower® generators. The TwinPower® from Atlas Copco is a unique containerised portable generator that delivers unrivalled versatility, fuel economy, and twice the amount of on-site power than conventional Independent Power Plants (IPPS).

Atlas Copco TwinPower® is a 20 ft. ISO containerised unit housing two compact 500 kVA generators; powered by compact Scania engines. This configuration, with an advanced control system, allows the two generators to work independently or in parallel with each other. This makes it ideally suited for applications that have variable power needs, whether due to the time of day or the current usage requirement.

The QAC 1100 TwinPower® is perfect for applications that require intensive use because it delivers high performance while maximising fuel efficiency, cutting associated running costs, and low-cost of ownership, amongst other benefits. Also, thanks to its flexible design of two generators in one platform, it gives our client flexibility and the QAC 1100 generator works in the harshest conditions, such as a very hot climate in a Saudi desert

Ahmed R. Badawi , Regional Sales and Marketing Manager – Power and Light

As Jasmine Water and Beverages Factory Ltd Co needed 4,000 kVA to work in synchronisation, this is working together and not as separate units, Atlas Copco modified the totalization and distribution panel and fuel systems of the TwinPower® units. To ensure the best fuel optimisation, Atlas Copco recommends using the PMS (Power Management System) mode. The TwinPower® is equipped with a centralised control and monitoring system that is both easy-to-use and configure. This is facilitated by two Qc4003 digital controllers that feature intuitive touchscreens, and a choice of island or PMS (Power Management System) modes.

We are very pleased with the Atlas Copco QAC 1100 TwinPower®. It provides us with the reliable power supply that our production line needed to run 24/7 without cuts while offering us the best fuel optimisation for our plant. We highly recommend working with GCC Olayan and Atlas Copco because all the projects have run smoothly and in a timely manner

Ashraf El-Nahas , Factory General Manager - Jasmine Water and Beverages Factory Ltd Co.

Atlas Copco TwinPower® is designed for easy service. Large access doors and custom service tools make for effortless maintenance and assured uptime. The positioning of the motor and alternator sets on opposite sides enable multiple access points to all the main components.

We are delighted Jasmine Water and Beverages Factory Ltd Co trusted us with this project, and we look forward to continuing working with them via our service package.

Eng. Ibrahim Nazih , Atlas Copco division manager- GCC Olayan