Our solutions
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Solutions
Hizmet Verilen Endüstriler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Ürünler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Güç Ekipmanı
Solutions
Ürünler
Güç Ekipmanı
Enerji Depolama Sistemleri
Atlas Copco Rental
Solutions
Kompresörler
Solutions
Ürünler
Kompresörler
Ürünler ve çözümler
Solutions
Matkaplar
Ürünler ve çözümler
Enerji Depolama Sistemleri

Absorpsiyonlu ve kimyasal hava kurutma kullanılarak basınçlı havanın kurutulması

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

Atmosferdeki havada her zaman bir miktar su buharı bulunduğunu biliyor muydunuz? Hava sıkıştırıldığında su konsantrasyonu artar. Gelecekte kompresör sisteminde sorun çıkmasını engellemek için basınçlı havanın şartlandırılması gerekir. Bu yazıda absorpsiyonlu kurutma ve kimyasal kurutma (soğurmalı kurutma olarak da bilinir) konularından bahsedeceğiz

Emme ile kurutma nedir?

emme ile kurutma tekniklerinde, basınçlı havadaki suyu emen malzemeler kullanılır
Emme ile kurutma, su buharının emici maddeye bağlandığı bir kimyasal süreçtir. Emici madde katı veya sıvı olabilir. Genellikle sodyum klorür ve sülfürik asit kullanılır, bu nedenle korozyon olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu sıra dışı bir yöntemdir ve yüksek miktarda emici malzeme tüketilmesi gerekir. Çiğlenme noktası çok fazla düşmez.

Kimyasal veya soğurmalı kurutma nedir?

Kimyasal hava kurutucuların genel çalışma ilkesi basittir: Nemli hava, higroskopik bir malzeme üzerinden akar (genellikle silika jel, moleküler elek, aktifleştirilmiş alüminyum oksit gibi malzemeler kullanılır) ve kurutulur. Su buharının nemli basınçlı havadan higroskopik malzemeye veya "nem çekiciye" geçişi, nem çekicinin yavaş yavaş soğurulan suya doymasına neden olur. Bu nedenle nem çekicinin kurutma kapasitesini tekrar kazanması için düzenli olarak rejenerasyon yapılması gerekir. Soğurmalı hava kurutucularda genellikle bu amaçla iki kurutma tankı bulunur. Birinci tank gelen basınçlı havayı kurutur, bu sırada ikincisine rejenerasyon yapılır (Nitrojen jeneratörünün çalışma şekline benzer). Her tank ("kule") diğer tankın rejenerasyonu tamamlandığında diğer tank ile görevleri değiştirir. Elde edilebilen tipik PDP değeri -40°C'dir, bu nedenle bu kurutucular daha kritik uygulamalar için son derece kuru hava temin etmeye uygundur. Nem çekiciye rejenerasyon yaptırmanın 4 farklı yöntemi vardır ve kullanılan yöntem soğurmalı kurutucunun tipini belirler. Enerji verimliliği daha yüksek olan tipler genellikle daha karmaşık ve dolayısıyla daha pahalıdır.

  1. Tahliye ile rejenerasyon yaptırılan soğurmalı kurutucular ("ısısız tip kurutucular"). Bu kurutucular daha düşük hava debileri için uygundur. Rejenerasyon süreci genişletilmiş ("tahliye edilmiş") basınçlı hava ile gerçekleşir ve 7 bar (e) çalışma basıncında kurutucu nominal kapasitesinin yaklaşık %15-20'sini tahliye eder.
  2. Isılı tahliye ile rejenerasyon yaptırılan kurutucular. Bu kurutucular genişletilen tahliye havasını elektrikli bir hava ısıtıcı ile ısıtır ve gereken tahliye akışını yaklaşık %8 ile sınırlandırır. Bu tipte ısısız tip kurutuculara göre %25 daha az enerji kullanılır. 
  3. Blower ile rejenerasyon yaptırılan kurutucular. Ortam havası elektrikli ısıtıcı üzerinden üflenir ve rejenerasyon yapması için nemli haldeki nem çekici ile temas ettirilir. Bu tip kurutucularda nem çekici malzemeye rejenerasyon yaptırmak için basınçlı hava kullanılmaz, bu nedenle enerji tüketimi ısısız tip kurutuculara göre %40 daha düşüktür. 
  4. Sıkıştırma ısılı kurutucular ("HOC" tipi kurutucular). HOC tipi kurutucularda nem çekiciye kompresörün mevcut ısısını kullanarak rejenerasyon yaptırılır. Basınçlı havanın ısısını son soğutucu ile tahliye etmek yerine sıcak hava nem çekiciye rejenerasyon yaptırmak için kullanılır. Bu tip kurutucular enerji eklemeden genellikle -20°C PDP sağlayabilir. Daha fazla ısıtıcı ekleyerek de PDP düşürülebilir.

Soğurmalı kurutma yapmadan önce mutlaka kondens suyunun garantili bir şekilde ayrılması ve tahliye edilmesi sağlanmalıdır. Basınçlı hava yağ enjeksiyonlu kompresörler ile üretildiyse kurutma ekipmanından önce (yük yönüne) de yağ ayırma filtresi takılmalıdır. Çoğu durumda soğurmalı kurutmadan önce parçacık filtresi gerekecektir. HOC tipi kurutucular yalnızca yağsız kompresörler ile kullanılabilir çünkü bu makineler kurutucu rejenerasyonu için gereken yüksek sıcaklığı sağlayan seviyede ısı üretir. Özel bir HOC tipi kurutucu ise tamburlu soğurmalı kurutucudur. Bu tip kurutucularda nem çekici ile dolu bir tambur bulunur. Tamburun bir bölümünde (dörtte biri) kompresörden gelen sıcak (130-200°C'de) basınçlı hava akışının bir kısmı kullanılarak rejenerasyon yapılır. Rejenerasyon yapılan hava bundan sonra soğutulur, kondens tahliye edilir ve hava bir tahliye cihazı üzerinden ana basınçlı hava akışına geri gönderilir. Tambur yüzeyinin geri kalanı (dörtte üçü) kompresörün son soğutucusundan gelen basınçlı havayı kurutmak için kullanılır. HOC tipi kurutucularda basınçlı hava kaybı önlenir ve güç ihtiyacı yalnızca tamburu döndüren enerji ile sınırlıdır. Örneğin kapasitesi 1000 l/sn olan bir kurutucu sadece 120 W elektrik gücü tüketir. Ayrıca basınçlı hava kaybı olmaz ve yağ filtresi veya parçacık filtresine gerek olmaz.

İlgili yazılar