Yüksek Rakımda Kompresör Sistemlerinin Boyutlarını Belirlemek

Dimensioning Compressor Installations Compressed Air Wiki Compressors

Ortam basıncı ve sıcaklığı, deniz seviyesi üzerinde rakım arttıkça düşer. Bu giriş basıncının düşmesi de kompresörler ve bağlı olan ekipmanlar için basınç oranını etkiler. Bu da sonuçta güç tüketimi ve hava tüketimi üzerinde bir etkiye neden olur. Aynı zamanda, yüksek rakımdan kaynaklanan değişiklikler de elektrik motorları ve içten yanmalı motorların kullanılabilen nominal gücünü etkiler.

Rakım kompresör sistemlerini nasıl etkiler?

Yüksek rakımda, bir dağda çalışan kompresör

Ortam koşullarının son tüketici uygulamasını nasıl etkilediği de dikkate alınmalıdır. Belirli bir kütlesel debi (bir proseste) veya hacimsel debi gerekli midir? Boyutları belirlerken basınç oranı, mutlak basınç veya manometre kullanılmış mıdır? Basınçlı havanın sıcaklığı çok yüksek midir? Tüm bu etkenler, yüksek rakımda kurulan basınçlı hava sistemlerinin boyutlarını belirlerken farklı koşullara neden olur ve hesaplaması son derece karmaşık olabilir.

Rakımın kompresör seçimi üzerindeki etkisi nedir?

Ortam koşullarının veri formlarında belirtilen durumdan farklı olduğu koşullar için doğru kompresörü seçmek için aşağıdaki etkenler dikkate alınmalıdır:

- deniz seviyesi üzerindeki yükseklik veya ortam basıncı
- ortam sıcaklığı
- nem oranı
- soğutma suyu sıcaklığı
- kompresör tipi
- güç kaynağı

Bu unsurlar temelde aşağıdakileri etkiler:

- maksimum çalışma basıncı
- kapasite
- güç tüketimi
- soğutma ihtiyacı

En önemli etken, belirli bir rakımdaki giriş basıncı değişimidir. Basınç oranı deniz seviyesinde 8,0 olan bir kompresör, 3000 metre rakımda 11,1 basınç oranına sahiptir (uygulamanın çalışma basıncı değiştirilmediyse). Bu da verimliliği ve dolayısıyla güç ihtiyacını etkiler. Değişim miktarı kompresör tipine ve tasarıma bağlı olarak değişir. Ortam sıcaklığı, nem oranı ve soğutma suyu sıcaklığı, tek kademeli veya çok kademeli kompresörlerde, dinamik kompresörlerde ve yer değiştirmeli kompresörlerde birbirini etkileyerek kompresör performansını farklı seviyelerde etkiler.

Rakım elektrik motorlarını nasıl etkiler?

Yükseklik elektrik motorunu nasıl etkiler?

Elektrik motorlarında, yüksek rakımda havanın yoğunluğu düştüğü için soğutma olumsuz etkilenir. Standart motorlar 1000 m'ye kadar rakımda ve 40°C ortam sıcaklığında nominal verilerde olumsuz bir etki olmadan çalışabilmelidir. Daha yüksek rakımlarda, aşağıdaki tabloyu standart motor gücü düşme miktarını yaklaşık olarak görmek için kullanabilirsiniz. Bazı kompresör tiplerinde, yüksek rakımda elektrik motorunun performansı kompresörün istediği mil gücünden daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle, standart bir kompresörü yüksek rakımda çalıştırmak için çalışma basıncını düşürmek veya büyük boyutlu bir motor takmak gerekir.

Rakım içten yanmalı motorları nasıl etkiler?

Ortam basıncının düşmesi, sıcaklığın artması veya nem oranının artması veya düşmesi yanma için kullanılan havadaki oksijen miktarını azaltır ve bu nedenle içten yanmalı (internal combustion - IC) motordan alınabilecek güç azalır. Mil gücünün azalma miktarı, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi motor tipine ve hava alma yöntemine (atmosferik veya turboşarjlı) bağlı olarak değişir. Sıcaklık 30°C altına düştüğünde nem oranı daha küçük bir rol oynar (1000 m'de bir <%1 güç kaybı).

Motor gücünün kompresörün istediği mil gücünden daha hızlı düştüğüne dikkat edin. Bu da tüm kompresör/motor kombinasyonlarında kompresör kullanırken motorun tüm güç aralığını kullandığı bir deniz seviyesinde üzerinde maksimum çalışma yüksekliği olduğunu gösterir. Tedarikçilere genellikle ilgili kompresör, motor ve hava tüketen ekipman için geçerli belirli verileri hesaplaması ve temin etmesi için güvenilmelidir. Net olmayan bir konu varsa veya sorularınız varsa kurulumu yapan kişi mutlaka ekipman üreticisine başvurmalıdır.

Aşağıda kompresör sistemlerinin kapasitelerini belirleme ile ilgili farklı konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İlgili yazılar

Kompresör Kurulumu

Kompresör kurulumu, eskisine göre daha kolaydır. Yine de hala dikkate almanız gereken bazı şeyler vardır. Bunlardan en önemlisi kompresörün nereye konacağı ve kompresör etrafındaki odanın nasıl düzenleneceğidir. Burada daha fazla bilgi alabilirsiniz.