Atlas Copco Việt Nam - Specialty Rental
Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Technique
Các giải pháp
Specialty Rental
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện

Booster compressors

Request information

When we talk about high pressure boosters, we simply mean a compressor which enables you to step up the pressure of the primary feed air compressor.

Atlas Copco Rental’s high pressure booster with unique inhouse design is the most efficient choice. They are designed to be transported to your point of work – no matter how remote the location.

Booster compressors

When we talk about high pressure boosters, we simply mean a compressor which enables you to step up the pressure of the primary feed air compressor.