Electric - Atlas Copco Việt Nam
Atlas Copco Việt Nam - Specialty Rental
Our solutions
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Solutions
Power Technique
Solutions
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Solutions
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Solutions
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện
Máy phát điện
Sản phẩm và giải pháp

Electric driven oil lubricated compressors for rent

Request information

Electric

If you have a power supply at your disposal, then an electric compressor may be the best solution. Electric compressors are quieter, they require less maintenance and no fuel top-ups. Moreover, with an electric-drive compressor you have absolutely no exhaust, which benefits your production facility as well as the environment.