Our solutions
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Solutions
Power Equipment
Solutions
Máy nén khí
Solutions
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Solutions
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Electric driven oil lubricated compressors for rent

Request information

Electric

If you have a power supply at your disposal, then an electric compressor may be the best solution.
Electric compressors are quieter, they require less maintenance and no fuel top-ups. Moreover, with an electric-drive compressor you have absolutely no exhaust, which benefits your production facility as well as the environment.