Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Thông báo pháp lý và chính sách quyền riêng tư

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của Atlas Copco. (Tập đoàn Atlas Copco và các công ty con được gọi là “Atlas Copco”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”).

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm mà bạn dành cho chúng tôi.

Dưới đây là thông tin pháp lý liên quan khi bạn truy cập trang web này. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy Chính sách quyền riêng tư trong đó giải thích loại thông tin có thể được thu thập và xử lý cũng như cách chúng tôi có thể sử dụng “cookie”. Chúng tôi cảm ơn bạn đã đọc nội dung trang này và nếu bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của việc truy cập trang web. Nếu truy cập hoặc sử dụng trang web này thì có nghĩa là bạn đã chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
Tập đoàn Atlas Copco bao gồm một số thực thể pháp lý và mỗi thực thể này chịu trách nhiệm về hoạt động và sản phẩm của mình. Một thực thể pháp lý nằm trong Tập đoàn Atlas Copco sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với hành động hoặc thiếu sót của một thực thể pháp lý khác. Bằng việc lấy thông tin thông qua trang web này hoặc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận rằng trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với một sản phẩm, ưu đãi hoặc thông tin tiếp thị sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi thực thể pháp lý có liên quan trực tiếp.
Thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không thông báo trước và không gây ra bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào về phía chúng tôi. Nội dung của trang web này được đưa ra nhằm tạo thuận lợi cho khách truy cập và chỉ chứa các thông tin không mang tính trói buộc. Bạn không được phép đặt bất kỳ liên kết nào đến trang web mà không được sự đồng ý bằng văn bản từ trước.
Chúng tôi sẽ cố gắng đưa thông tin chính xác lên trang web. TUY NHIÊN, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN CHO TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN, KỊP THỜI, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP ĐỐI VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO CỦA THÔNG TIN ĐƯỢC ĐƯA RA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU CÁC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ BÊN NÀO VỀ CÁC THIỆT HẠI, CHO DÙ LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HAY THIỆT HẠI NÀO KHÁC DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI GÂY RA MẤT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC, MẤT CHƯƠNG TRÌNH HOẶC CÁC DỮ LIỆU KHÁC NẰM TRÊN HOẶC KHÔNG NẰM TRÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN. BẠN PHẢI LÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CẦN THIẾT VÀ ĐẢM BẢO RẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN CHỌN SỬ DỤNG ĐỀU KHÔNG CHỨA VI-RÚT, SÂU MÁY TÍNH, VI-RÚT TROJAN VÀ CÁC MỤC CÓ BẢN CHẤT PHÁ HOẠI KHÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN CHO BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC THUỘC BÊN THỨ BA MÀ BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP THÔNG QUA TRANG WEB NÀY.

Bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác

Nội dung của trang web này bao gồm nhưng không giới hạn ở logo, nhãn hiệu, tên giao dịch, văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, tập tin video và hoạt ảnh cũng như cách sắp xếp các nội dung này trên trang web là sở hữu độc quyền của chúng tôi hay một hoặc nhiều thực thể thuộc Tập đoàn Atlas Copco hoặc các bên thứ ba và tuân theo quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Không ai được phép tái sử dụng, sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng lại hoặc đưa lên các trang web hoặc tài liệu khác mà không được cho phép bằng văn bản từ trước. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có trong trang web này, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại và bản quyền sáng chế đều được bảo lưu và tất cả mọi hành vi sử dụng mà không được sự cho phép bằng văn bản từ trước của chủ sở hữu tương ứng đều bị nghiêm cấm. Không nội dung nào trong trang web này có thể được hiểu là công khai hoặc ngụ ý cấp quyền sử dụng tài sản trí tuệ của chúng tôi hay của bất kỳ thực thể nào khác thuộc tập đoàn Atlas Copco hoặc bên thứ ba.

Chính sách quyền riêng tư

Địa chỉ IP, trình duyệt internet, hệ điều hành, tên miền: Khi bạn nhập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP máy tính của bạn. Địa chỉ IP không nhận diện bạn với tư cách cá nhân mà chỉ xác định nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân khác như loại trình duyệt Internet được sử dụng, loại hệ điều hành máy tính được sử dụng và tên miền của trang web dẫn đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được tổng hợp để cung cấp thông tin nhân khẩu học ở quy mô rộng, ví dụ: vị trí địa lý của khách truy cập và thời gian họ đọc thông tin trên trang web của chúng tôi. Việc thu thập kiểu thông tin này cho phép chúng tôi quản lý trang web của mình, chẩn đoán các sự cố về máy chủ, phân tích xu hướng và số liệu thống kê cũng như cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Cookie

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi “cookie” đến máy tính của bạn. Cookie là một tập văn bản có kích thước nhỏ hoặc một mẩu dữ liệu mà một trang web bạn truy cập có thể đặt hoặc lưu trên máy tính của bạn. Bản thân cookie không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin có thể xác định danh tính như vậy (ví dụ: đăng ký dịch vụ liên quan đến internet hoặc mật khẩu do chúng tôi cung cấp) thì thông tin này có thể liên kết đến dữ liệu được lưu trữ trong cookie. Có hai loại cookie. Loại thứ nhất lưu trữ tập tin trên máy tính của bạn trong khoảng thời gian lâu hơn và có thể duy trì trên máy tính của bạn sau khi bạn đã tắt máy. Những cookie thuộc loại này có thể, ví dụ, được sử dụng để cho khách truy cập biết thông tin nào trên trang web mới được cập nhật kể từ lần truy cập cuối. Loại cookie thứ hai được gọi là “cookie phiên”. Trong khi bạn truy cập một trang web thì các cookie phiên sẽ được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ máy tính. Điều này có thể được thực hiện, ví dụ, để ghi nhớ loại ngôn ngữ mà bạn đã chọn để đọc trang web. Cookie phiên không được lưu trữ lâu dài trên máy tính vì chúng sẽ biến mất khi bạn đóng trình duyệt web. Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để hỗ trợ việc thu thập hoặc xử lý thông tin có được nhờ cookie.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie vì một số lý do, ví dụ:

 • để kết hợp số liệu thống kê ẩn danh liên quan đến hình mẫu và xu hướng duyệt web;
 • để phân tích dữ liệu bán hàng;
 • để tiến hành nghiên cứu tiếp thị;
 • để điều chỉnh nội dung hoặc chức năng trang web cho phù hợp với người dùng;
 • để hỗ trợ hoặc theo dõi số lượt truy cập của người dùng liên quan đến một số dịch vụ dựa trên Internet;
 • để giúp người dùng có mật khẩu vào lại một số trang web mà không phải nhập lại thông tin đã nhập trước đó.

Cách tránh cookie:

Đối với hầu hết các trình duyệt Internet, bạn có thể cài đặt trình duyệt ở chế độ chặn cookie, xóa cookie khỏi ổ cứng máy tính hoặc thông báo cho bạn biết rằng một trang web nào đó có chứa cookie trước khi cookie được lưu. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của trình duyệt mà bạn sử dụng về những chức năng này. Hãy lưu ý rằng một số trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách nếu không sử dụng cookie.

Thông tin cá nhân

Phần này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc thông tin chúng tôi có được hoặc tạo, liên quan đến bạn (“Thông tin cá nhân”). Atlas Copco đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quản trị và vật lý để bảo đảm mọi Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập (xem bên dưới). Atlas Copco sẽ luôn tuân thủ luật pháp và quy định địa phương và sẽ không thu thập hoặc sử dụng Thông tin cá nhân ở nơi hành vi như vậy bị luật pháp cấm.

Atlas Copco có thể thu thập thông tin cá nhân nào?
“Thông tin cá nhân” là thông nhân mà thông qua đó nhận dạng hoặc có thể nhận dạng một người. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và xử lý Thông tin cá nhân để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm hoặc thông tin mà bạn yêu cầu.
Chúng tôi sẽ không thu thập Thông tin cá nhân của bạn khi bạn không cho phép và không biết hành động như vậy, và chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê bất kỳ dữ liệu nào như vậy. Để có thể cung cấp cho bạn sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin cụ thể hoặc xử lý giao dịch, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo bất cứ khi nào chúng tôi thu thập thông tin.

Atlas Copco có thể sử dụng Thông tin cá nhân mình thu thập như thế nào?
Thông tin cá nhân chỉ được thu thập khi cần thiết để cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin, xử lý giao dịch, hoặc nếu bạn gửi thông tin đến cho chúng tôi vì các mục đích khác, ví dụ như khi nộp đơn xin việc.
Chúng tôi sẽ minh bạch về việc thu thập Thông tin cá nhân (bao gồm nền tảng pháp lý cho hoạt động xử lý), và bạn sẽ có cơ hội quyết định xem có cung cấp thông tin hay không. Nếu bạn chọn không cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào được yêu cầu, Atlas Copco có thể không hoàn tất được giao dịch của bạn, hoặc cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu.
Khi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ nói rõ mục đích Thông tin cá nhân có thể được sử dụng cũng như thời gian chúng tôi lưu giữ Thông tin cá nhân.
Nếu bắt buộc, chúng tôi có thể cần bạn cho phép chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích trình bày ở trên. Bạn có nhiều quyền khác nhau trong đó chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở sự đồng ý của bạn. Nếu sau này, bạn muốn thu hồi sự đồng ý, chúng tôi sẽ đảm bảo việc thu hồi đó có thể được thực hiện theo cách dễ dàng như cách bạn cung cấp sự đồng ý.

Đối tượng có thể được chia sẻ Thông tin cá nhân:
Vì Atlas Copco là công ty toàn cầu có cơ sở ở nhiều quốc gia khác nhau, chúng tôi có thể chuyển Thông tin cá nhân của bạn từ một thực thể pháp lý sang một thực thể pháp lý khác hoặc từ một quốc gia sang một quốc gia khác để hoàn thành các mục đích được liệt kê ở trên. Chúng tôi sẽ chuyển Thông tin cá nhân của bạn theo các yêu cầu pháp lý áp dụng và chỉ đến phạm vi cần thiết cho các mục đích được trình bày ở trên. Trong nội bộ các công ty thuộc tập đoàn Atlas Copco, Thông tin cá nhân được chuyển theo cùng nguyên tắc và mức độ bảo mật. Nếu cần, sẽ có các thỏa thuận xử lý dữ liệu nhằm đảm bảo mức bảo vệ cần thiết.
Atlas Copco trông cậy vào các cơ cấu pháp lý sẵn có để chuyển Thông tin cá nhân một cách hợp pháp qua biên giới. Đến phạm vi Atlas Copco trông cậy vào các điều khoản theo hợp đồng tiêu chuẩn (còn gọi là các điều khoản mẫu) để ủy quyền chuyển, Atlas Copco sẽ tuân thủ các yêu cầu này, bao gồm trong trường hợp có thể có xung đột giữa các yêu cầu đó và Thông báo này.
Atlas Copco sẽ không bán hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân ra ngoài các công ty thuộc tập đoàn Atlas Copco, ngoại trừ:

 • với các nhà cung cấp dịch vụ Atlas Copco thuê để thực hiện các dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Atlas Copco chỉ chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ mà Atlas Copco đã hạn chế theo hợp đồng việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt cho chúng tôi hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý;
 • để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm nhưng không hạn chế, phản hồi yêu cầu pháp lý hợp pháp từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác;
 • để điều tra hành vi bất hợp pháp khả nghi hoặc thực sự;
 • để ngăn chặn thiệt hại tài sản hoặc tổn thất tài chính; hoặc
 • để hỗ trợ việc bán hoặc chuyển tất cả hoặc một phần hạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi (bao gồm thông qua phá sản).

Cách xóa, sửa, cập nhật hoặc truy cập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn:
Nếu bạn muốn xóa, sửa, cập nhật hoặc truy cập Thông tin cá nhân mà bạn đã gửi chúng tôi hoặc nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào về các thông tin này thì hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi về vấn đề này thì hãy để lại tên trang web hoặc vị trí bạn gửi thông tin cũng như thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, v.v.) mà bạn đã cung cấp lúc đó.

Bảo mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản trị để giúp bảo vệ Thông tin cá nhân và các dữ liệu khác trên máy chủ của mình không bị truy cập trái phép, mất hoặc thay đổi. Tuy nhiên, không có máy chủ hoặc hoạt động truyền tin nào trên Internet được tuyệt đối bảo mật. Do đó, bạn phải tự chịu mọi rủi ro do hoạt động hoạt động hoặc giao tiếp nào mình thực hiện.

Thông tin khác và lời than phiền
Để biết thêm thông tin về việc xử lý Thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo mật của Tập đoàn (privacy.officer@se.atlascopco.com) Nếu chúng tôi không giải quyết bất kỳ yêu cầu nào của bạn, hoặc không thể cung cấp cho bạn lý do hợp lý vì sao chúng tôi không thể làm vậy, bạn có quyền liên hệ với cơ quản giám sát để khiếu nại.

Liên kết tới trang web của các bên thứ ba

Một số trang web có thể chứa liên kết tới trang web của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư, nội dung hoặc thông lệ của các trang web đó hoặc của chủ sở hữu hay người điều hành chúng.

Sửa đổi Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào.