Bộ điều khiển và Phụ kiện Công nghiệp 4.0 - Atlas Copco Việt Nam
Atlas Copco Việt Nam - Giải pháp chân không
Our solutions
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Solutions
Power Technique
Solutions
Specialty Rental
Solutions
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Solutions
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Solutions
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện

Bộ điều khiển & Phụ kiện Công nghiệp 4.0

Atlas Copco vừa ra mắt sản phẩm mới - bơm chân không HEX@TM và bộ điều khiển nhiều bơm HEX@GRID. Các sản phẩm mới này cùng với bộ điều khiển trung tâm Atlas Copco Elec Cab và ES được thiết kế để chuyển đổi các máy tốc độ cố định độc lập thành hệ thống chân không thông minh. 

Liên hệ với Chuyên gia của chúng tôi

Khám phá toàn bộ phạm vi Bộ điều khiển và Phụ kiện Công nghiệp 4.0

Bộ điều khiển bơm chân không Công nghiệp 4.0

Phạm vi bộ điều khiển thông minh hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm các bộ điều khiển bơm chân không Công nghiệp 4.0 HEX@GRID và HEX@. Phạm vi hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm Bộ điều khiển trung tâm ES, bộ điều khiển nhiều bơm ELEC CAB và ứng dụng VSD+

Dòng phụ kiện dành cho hệ thống chân không của bạn

Dòng phụ kiện của chúng tôi dành cho bơm chân không bao gồm buồng khử, hệ thống lọc, bộ tách chất lỏng, bình chứa chân không, van và bình.

Lắp màn hình và/hoặc phin lọc chạy thử đầu nạp

Lắp bộ tách chất lỏng trên đầu nạp bơm nếu cần

Nên đánh giá bảo trì đầy đủ