Close

Bộ điều khiển và Phụ kiện Công nghiệp 4.0

Atlas Copco vừa ra mắt sản phẩm mới - bơm chân không HEX@TM và bộ điều khiển nhiều bơm HEX@GRID. Các sản phẩm mới này cùng với bộ điều khiển trung tâm Atlas Copco Elec Cab và ES được thiết kế để chuyển đổi các máy tốc độ cố định độc lập thành hệ thống chân không thông minh. 

Khám phá toàn bộ phạm vi Bộ điều khiển và Phụ kiện Công nghiệp 4.0

Bộ điều khiển bơm chân không Công nghiệp 4.0

Phạm vi bộ điều khiển thông minh hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm các bộ điều khiển bơm chân không Công nghiệp 4.0 HEX@GRID và HEX@. Phạm vi hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm Bộ điều khiển trung tâm ES, bộ điều khiển nhiều bơm ELEC CAB và ứng dụng VSD+

Dòng phụ kiện dành cho hệ thống chân không của bạn

Dòng phụ kiện của chúng tôi dành cho bơm chân không bao gồm buồng khử, hệ thống lọc, bộ tách chất lỏng, bình chứa chân không, van và bình.

Lắp màn hình và/hoặc phin lọc chạy thử đầu nạp

Lắp bộ tách chất lỏng trên đầu nạp bơm nếu cần

Nên đánh giá bảo trì đầy đủ

Bộ điều khiển và Phụ kiện Công nghiệp 4.0

explainer icon