Close

Bơm tăng áp cơ

Luôn dự phòng cho bơm tăng áp cơ bằng một loại máy bơm chân không khác trong trường hợp có chênh lệch áp suất cao so với áp suất không khí. Khi vận hành ở mức áp suất tương đối thấp, bơm tăng áp cơ sẽ không tiếp xúc với các chất kết tủa của môi trường xử lý có tính ăn mòn như bơm dự phòng, do đó có mức độ tin cậy cao.

Được thiết kế cho nhiều ứng dụng

Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ bơm cao.

Thiết kế mạnh mẽ

Thiết kế đơn giản nhưng mạnh mẽ, làm giảm chi phí bảo trì và bảo dưỡng

Tiêu thụ ít năng lượng

Tốc độ bơm cao, hiệu quả cao và tiêu thụ điện năng thấp