Đóng

Tiêu chuẩn đạo đức cao nhất

Chúng tôi muốn sống đúng với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất vì đây là cách kinh doanh đúng đắn. Chúng tôi tin cách làm đúng nghĩa là không dung thứ cho hành vi tham nhũng và cam kết mạnh mẽ với tôn trọng nhân quyền.                   

Nhân viên của Atlas Copco

Chúng tôi nỗ lực trở thành một công dân công ty tốt, khuyến khích phát triển kinh tế ở các cộng đồng địa phương thông qua việc đóng thuế, trả lương hưu và đóng góp cho an ninh xã hội. Xem Báo cáo thường niên của Atlas Copco Group để biết thêm thông tin (bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của Atlas Copco Group ở tiếng Anh).

Chúng tôi làm việc không ngừng để bảo vệ con người và việc kinh doanh khỏi những rủi ro đồng thời khuyến khích các tiêu chuẩn tốt hơn trong xã hội.

Các đối tác kinh doanh của chúng tôi được kỳ vọng tuân theo các tiêu chuẩn của chúng tôi về an toàn, sức khỏe, môi trường và chất lượng. Đọc thêm về kỳ vọng của chúng tôi và cách chúng tôi hỗ trợ các đối tác kinh doanh.

Chúng tôi có các tiêu chuẩn rõ ràng về hành vi kinh doanh và nguyên tắc khi cần báo cáo hành vi sai trái. Đọc thêm về quy tắc đạo đức của chúng tôi và yêu cầu tuân thủ.

Tất cả các bên liên quan có thể sử dụng hệ thống báo cáo hành vi sai trái của chúng tôi, Atlas Copco Group SpeakUp, nếu họ nghi ngờ có hành vi vi phạm quy tắc ứng xử hoặc các tiêu chuẩn mà chúng tôi cam kết tuân thủ.

Tìm hiểu thêm về mục đích, mục tiêu và hiệu suất trong lĩnh vực này và cách chúng tôi đóng góp vào Mục tiêu phát triển bền vững liên quan.

Đọc thêm về các tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi trên trang web của Atlas Copco Group (ở tiếng Anh)
Discussion and laughter between employees.
Đọc thêm về các tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi trên trang web của Atlas Copco Group (ở tiếng Anh)