Metal halide portable light towers - Atlas Copco Việt Nam
Atlas Copco Việt Nam - Power Technique
Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Technique
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện
Máy phát điện
Sản phẩm và giải pháp

Metal Halide light towers

The reliable metal halide solution with robust canopies, make them suitable for tough environments.

Contact us today

Metal halide portable light towers

The robustness of the Metal halide light towers, make them very suitable for tough environments as quarries, as well as multiple drop rental applications.

Luminosity

up to 4.000 m2 with a 20 lux (brightness)

Robustness

heavy-duty canopies made of galvanised steel or polyethylene (depending on models)