Tính bền vững - Atlas Copco Việt Nam
Atlas Copco Việt Nam
Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Technique
Các giải pháp
Specialty Rental
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện

Phát triển đúng cách

Bền vững là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh cung cấp phát triển sinh lời và bền vững của Atlas Copco. Một chiến lược bền vững tích hợp, được hỗ trợ bởi mục tiêu tham vọng, giúp chúng tôi mang lại giá trị lớn hơn cho tất cả các bên liên quan theo cách tiết kiệm, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội.                   

Tiêu chuẩn đạo đức cao nhất

Chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong mọi hoạt động của mình vì đó là cách làm kinh doanh đúng đắn. Tìm hiểu thêm:

  • Quy tắc đạo đức của chúng tôi
  • Báo cáo hành vi sai trái
  • Hỗ trợ các đối tác kinh doanh của chúng tôi
  • Tiêu chí lựa chọn đối tác kinh doanh
  • Đào tạo BCoP cho đối tác kinh doanh
  • Danh sách chất bị cấm và chất có thể công bố

Đọc thêm về các tiêu chuẩn đạo đức cao của chúng tôi.

Đội ngũ nhân tài

Chúng tôi có mục tiêu tạo ra môi trường làm việc thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi nhất. Hãy xem môi trường làm việc và cách tiếp cận của chúng tôi:

  • Đa dạng và bao hàm
  • Cơ hội trưởng thành và phát triển

Đọc thêm về đội ngũ nhân tài của chúng tôi.

Đo lường tiến độ

Chúng tôi thiết lập những mục tiêu rõ ràng và đo lường thành công dựa trên ba trụ cột là con người, hành tinh và lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đo lường tiến độ