Water for All - Atlas Copco Việt Nam
Atlas Copco Việt Nam
Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Technique
Các giải pháp
Specialty Rental
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện

Water for All

Water for All là sáng kiến gắn kết cộng đồng chủ yếu của Atlas Copco. Thông qua hoạt động tình nguyện tận tâm và thấu hiểu của nhân viên, quỹ Water for All trao quyền cho mọi người bằng việc tiếp cận nguồn nước uống sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh. Kể từ năm 1984, chúng tôi đã tiếp cận hàng triệu người trên toàn thế giới và thành lập các tổ chức Water for All ở hơn 50 quốc gia.                

Water for All là chương trình gắn kết cộng đồng của Atlas Copco.

Water for All rất gần gũi với nhân viên của chúng tôi. Sáng kiến được bắt đầu năm 1984 ở Thụy Điển bởi hai nhân viên của Atlas Copco là Peter Håkansson và Torgny Rogert và đã tiếp tục lan rộng khắp thế giới kể từ đó. Trọng tâm của sáng kiến là niềm tin mạnh mẽ rằng nước sạch là nhân quyền và tất cả khoản quyên góp của nhân viên cho sứ mệnh này đều được công ty tăng gấp đôi. Số tiền được sử dụng để hỗ trợ các dự án trao quyền tiếp cận nguồn nước uống sạch cho những người cần và cải thiện vệ sinh và điều kiện vệ sinh của các cơ sở.

Truy cập trang web riêng của Water for All (bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web tiếng Anh).