Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Process gas and air equipment
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
UD+ commercial image

Phin lọc khí nén và các giải pháp lọc

Rất nhiều lựa chọn giải pháp lọc dành cho khí nén với nhiều loại và cấp độ phin lọc khác nhau. Ra đời với sự hỗ trợ của kiến thức ứng dụng chuyên gia mà chúng tôi nắm được.

Liên hệ với chúng tôi

Tự phát triển và kiểm tra

Nhóm phụ trách sản phẩm phin lọc của chúng tôi tận tâm làm việc và chịu trách nhiệm phát triển các giải pháp lọc vượt trội của riêng mình. Điều này giúp chúng tôi có được kiến thức chuyên sâu về cơ chế lọc, thiết bị kiểm tra tiên tiến và các đổi mới đột phá.

Kiểm soát chất lượng khắt khe

Để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất, chúng tôi đã sản xuất toàn bộ dòng phin lọc của riêng mình trên dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất và sử dụng các phương pháp nghiêm ngặt nhất trong ngành.

Hiệu suất được chứng nhận

Tất cả các kiểm tra đều được tự thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 8573 và ISO 12500 cũng như tại các phòng thí nghiệm bên ngoài được TÜV xác nhận độc lập.

Phin lọc khí

Rất nhiều lựa chọn giải pháp lọc dành cho khí nén với nhiều loại và cấp độ phin lọc khác nhau. Ra đời với sự hỗ trợ của kiến thức ứng dụng chuyên gia mà chúng tôi nắm được.

Chúng tôi cũng có thể phát triển các giải pháp lọc theo đặt hàng để đáp ứng nhu cầu của chuyên gia.

Khí chất lượng cao đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nhiều ngành và đặc biệt thiết yếu trong các ứng dụng khí thở như ngành sản xuất dược phẩm và sơn phun.