Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Mọi thứ bạn cần để hiểu quy trình thiết lập và vận hành thống khí nén của bạn.

Khám phá cách tạo ra một hệ thống khí nén hiệu quả tối ưu hơn
3D images of blowers in cement plant

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0
Close
chất lượng khí nén

Chất lượng khí nén

Tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng khí nén mà không làm mất độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống. Tất cả những gì bạn cần biết từ nhiễm bẩn đến tiêu chuẩn về chất lượng khí, công nghệ, quy định, tài chính, kiểm tra chất lượng khí và dịch vụ.

Vì sao chất lượng khí nén lại quan trọng

Trong nhiều trường hợp, xử lý khí nén không chỉ là điều nên làm mà còn là điều bắt buộc để duy trì chất lượng sản phẩm. Chất lượng khí đúng sẽ bảo vệ danh tiếng của công ty của bạn. Vì vậy, bạn nên biết chất gây ô nhiễm nào bạn có thể tiếp xúc, tiêu chuẩn chất lượng khí nén nào bạn cần đáp ứng và bạn cần gì để đạt được tiêu chuẩn đó. 

Ô nhiễm
Ô nhiễm trong khí nén
Ô nhiễm
Hệ thống đường ống khí nén của bạn liên tục chịu sự tấn công của những kẻ xâm lược tí hon. Để đánh bại những chất gây ô nhiễm và bảo vệ hệ thống của bạn, trước hết bạn nên biết chúng là gì.
 
Hệ thống đường ống khí nén của bạn liên tục chịu sự tấn công của những kẻ xâm lược tí hon. Để đánh bại những chất gây ô nhiễm và bảo vệ hệ thống của bạn, trước hết bạn nên biết chúng là gì.
Hệ thống đường ống khí nén của bạn liên tục chịu sự tấn công của những kẻ xâm lược tí hon. Để đánh bại những chất gây ô nhiễm và bảo vệ hệ thống của bạn, trước hết bạn nên biết chúng là gì.
ISO 8573-1
Chất lượng khí ISO 8573-1
ISO 8573-1
Nhiều ứng dụng yêu cầu khí nén chất lượng cao để bảo vệ thiết bị cuối nguồn và sản phẩm cuối. Sau đây là điều bạn cần biết.
 
Nhiều ứng dụng yêu cầu khí nén chất lượng cao để bảo vệ thiết bị cuối nguồn và sản phẩm cuối. Sau đây là điều bạn cần biết.
Nhiều ứng dụng yêu cầu khí nén chất lượng cao để bảo vệ thiết bị cuối nguồn và sản phẩm cuối. Sau đây là điều bạn cần biết.
Khí đo lường
Chất lượng khí đo lường
Khí đo lường
Loại bỏ hoặc giảm độ ẩm trong khí nén là một phần không thể thiếu trong việc duy trì chất lượng khí đo lường ở mức đủ khả năng bảo vệ thiết bị và sản phẩm cuối.
 
Loại bỏ hoặc giảm độ ẩm trong khí nén là một phần không thể thiếu trong việc duy trì chất lượng khí đo lường ở mức đủ khả năng bảo vệ thiết bị và sản phẩm cuối.
Loại bỏ hoặc giảm độ ẩm trong khí nén là một phần không thể thiếu trong việc duy trì chất lượng khí đo lường ở mức đủ khả năng bảo vệ thiết bị và sản phẩm cuối.
Kiểm tra chất lượng khí
kiểm tra thiết bị và dịch vụ chất lượng khí
Kiểm tra chất lượng khí
Đo lường mang lại kiến thức. Tìm hiểu điều bạn có thể làm để thử nghiệm và kiểm tra chất lượng khí.
 
Đo lường mang lại kiến thức. Tìm hiểu điều bạn có thể làm để thử nghiệm và kiểm tra chất lượng khí.
Đo lường mang lại kiến thức. Tìm hiểu điều bạn có thể làm để thử nghiệm và kiểm tra chất lượng khí.
Chi phí chất lượng khí
Chi phí chất lượng khí
Chi phí chất lượng khí
Tạo ra khí nén chất lượng đi kèm chi phí cao. Làm quen với tổng chi phí vòng đời và hệ thống khí nén được thiết kế tốt có thể giảm hóa đơn năng lượng của bạn và duy trì hóa đơn ở mức thấp trong tương lai.
 
Tạo ra khí nén chất lượng đi kèm chi phí cao. Làm quen với tổng chi phí vòng đời và hệ thống khí nén được thiết kế tốt có thể giảm hóa đơn năng lượng của bạn và duy trì hóa đơn ở mức thấp trong tương lai.
Tạo ra khí nén chất lượng đi kèm chi phí cao. Làm quen với tổng chi phí vòng đời và hệ thống khí nén được thiết kế tốt có thể giảm hóa đơn năng lượng của bạn và duy trì hóa đơn ở mức thấp trong tương lai.
Xử lý khí
Thiết bị xử lý khí
Xử lý khí

Ô nhiễm

Khí xung quanh không phải lúc nào cũng sạch cho hoạt động sản xuất của bạn và có thể là một chủ đề phức tạp. May mắn là có một số điều bạn có thể làm với tất cả các loại ô nhiễm khí nén

Những loại ô nhiễm chính
Những loại ô nhiễm khí nén chính
Những loại ô nhiễm chính
Hệ thống đường ống khí nén của bạn liên tục chịu sự tấn công của những kẻ xâm lược tí hon. Để đánh bại những chất gây ô nhiễm và bảo vệ hệ thống của bạn, trước hết bạn nên biết chúng là gì.
 
Hệ thống đường ống khí nén của bạn liên tục chịu sự tấn công của những kẻ xâm lược tí hon. Để đánh bại những chất gây ô nhiễm và bảo vệ hệ thống của bạn, trước hết bạn nên biết chúng là gì.
Hệ thống đường ống khí nén của bạn liên tục chịu sự tấn công của những kẻ xâm lược tí hon. Để đánh bại những chất gây ô nhiễm và bảo vệ hệ thống của bạn, trước hết bạn nên biết chúng là gì.
Những loại ô nhiễm bạn có thể quên đi
Vi sinh vật trong khí nén
Những loại ô nhiễm bạn có thể quên đi
Cách loại bỏ ô nhiễm khỏi khí nén?
Loại bỏ ô nhiễm trong khí nén
Cách loại bỏ ô nhiễm khỏi khí nén?
Hơi ẩm và các chất gây ô nhiễm khác tạo ra mối đe dọa lớn cho các hệ thống khí nén. May mắn là có nhiều cách để loại bỏ chúng hiệu quả. Sau đây là cách thực hiện.
 
Hơi ẩm và các chất gây ô nhiễm khác tạo ra mối đe dọa lớn cho các hệ thống khí nén. May mắn là có nhiều cách để loại bỏ chúng hiệu quả. Sau đây là cách thực hiện.
Hơi ẩm và các chất gây ô nhiễm khác tạo ra mối đe dọa lớn cho các hệ thống khí nén. May mắn là có nhiều cách để loại bỏ chúng hiệu quả. Sau đây là cách thực hiện.
Vi sinh vật trong khí nén
microorganism in compressed air system
Vi sinh vật trong khí nén
Đọc thêm về sự tăng trưởng của vi sinh vật trong khí nén hoặc tải xuống tài liệu báo cáo về chủ đề này
 
Đọc thêm về sự tăng trưởng của vi sinh vật trong khí nén hoặc tải xuống tài liệu báo cáo về chủ đề này
Đọc thêm về sự tăng trưởng của vi sinh vật trong khí nén hoặc tải xuống tài liệu báo cáo về chủ đề này

Tiêu chuẩn chất lượng khí ISO 8573-1

ISO cover guide
Nhiều ngành công nghiệp yêu cầu tuân thủ ISO 8573-1, tiêu chuẩn chất lượng khí được công nhận quốc tế. Không tuân thủ những tiêu chuẩn này có thể gây tốn kém, nhưng hiểu những tiêu chuẩn này sẽ giúp bạn an tâm. Tải xuống các hướng dẫn thực hành tốt nhất về quy định ISO mới nhất dành cho chất lượng khí!
Tiêu chuẩn ISO 8573-1: chi phí không tuân thủ
Tiêu chuẩn ISO 8573-1: chi phí không tuân thủ
Tiêu chuẩn ISO 8573-1: chi phí không tuân thủ
Class 0 - câu hỏi thường gặp
FAQ icon blue
Class 0 - câu hỏi thường gặp
Giới thiệu máy nén khi class 0
Class Zero - Chemical - Commercial image?
Giới thiệu máy nén khi class 0

Khí đo lường

Tùy vào ứng dụng, bạn sẽ cần đạt được tiêu chuẩn nhất định về chất lượng khí nén để bảo vệ thiết bị và sản phẩm cuối của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn chọn đúng thiết bị phù hợp nhất cho ứng dụng của bạn. 

Tầm quan trọng của điều kiện xung quanh
Điều kiện môi trường xung quanh cho chất lượng khí nén
Tầm quan trọng của điều kiện xung quanh
Loại bỏ hoặc giảm độ ẩm trong khí nén là một phần không thể thiếu trong việc duy trì chất lượng khí đo lường ở mức đủ khả năng bảo vệ thiết bị và sản phẩm cuối.
 
Loại bỏ hoặc giảm độ ẩm trong khí nén là một phần không thể thiếu trong việc duy trì chất lượng khí đo lường ở mức đủ khả năng bảo vệ thiết bị và sản phẩm cuối.
Loại bỏ hoặc giảm độ ẩm trong khí nén là một phần không thể thiếu trong việc duy trì chất lượng khí đo lường ở mức đủ khả năng bảo vệ thiết bị và sản phẩm cuối.
Chọn thiết bị tuân thủ ISO 8573-1
Bảng loại chất lượng khí ISO 8573-1 2010
Chọn thiết bị tuân thủ ISO 8573-1
Làm thế nào bạn có thể đáp ứng yêu cầu chất lượng khí theo ISO 8573-1? Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm ra xử lý khí nén tối ưu.
 
Làm thế nào bạn có thể đáp ứng yêu cầu chất lượng khí theo ISO 8573-1? Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm ra xử lý khí nén tối ưu.
Làm thế nào bạn có thể đáp ứng yêu cầu chất lượng khí theo ISO 8573-1? Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm ra xử lý khí nén tối ưu.
Hệ thống máy nén khí khác được chứng nhận cho ngành thực phẩm và đồ uống
ISO 22000 logo
Hệ thống máy nén khí khác được chứng nhận cho ngành thực phẩm và đồ uống
ISO 22000
 
ISO 22000
ISO 22000

Kiểm tra chất lượng khí nén

Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng khí nén mới nhất là điều trọng yếu và không hề khó khăn. Chúng tôi có thông tin tổng quan về những cách khác nhau để kiểm tra chất lượng khí và thậm chí cung cấp kiểm tra khí toàn diện giúp bạn an tâm. 

Cách kiểm tra và đo chất lượng khí nén
Kiểm tra chất lượng khí nén
Cách kiểm tra và đo chất lượng khí nén
Thiết bị và dịch vụ kiểm tra chất lượng khí nén
Thiết bị và dịch vụ kiểm tra chất lượng khí nén
Thiết bị và dịch vụ kiểm tra chất lượng khí nén

Xử lý khí

Nếu bạn cần nguồn cung khí nén ổn định, việc hiểu tầm quan trọng của chất lượng khí và các loại xử lý khí khác nhau sẽ giúp bạn trong hành trình.

Sau khi đi sâu vào thế giới xử lý khí, bạn sẽ sớm nhận ra lý do khí nén cần được xử lý và công nghệ nào phù hợp nhất với quy trình sản xuất của bạn.

Mọi máy nén đều cần xử lý khí
Mọi máy nén đều cần xử lý khí
Mọi máy nén đều cần xử lý khí
Nếu bạn muốn một nguồn cung khí nén ổn định ở chất lượng bắt buộc, bạn phải hiểu tất cả tùy chọn xử lý khí. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn.
 
Nếu bạn muốn một nguồn cung khí nén ổn định ở chất lượng bắt buộc, bạn phải hiểu tất cả tùy chọn xử lý khí. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn.
Nếu bạn muốn một nguồn cung khí nén ổn định ở chất lượng bắt buộc, bạn phải hiểu tất cả tùy chọn xử lý khí. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn.
Cách chọn máy sấy khí nén chính xác?
Danh mục máy sấy khí nén
Cách chọn máy sấy khí nén chính xác?
Kích cỡ mấy sấy khí nén đóng vai trò quan trọng để bảo vệ hệ thống khí nén và sản phẩm cuối của bạn trước hơi ẩm độc hại.
 
Kích cỡ mấy sấy khí nén đóng vai trò quan trọng để bảo vệ hệ thống khí nén và sản phẩm cuối của bạn trước hơi ẩm độc hại.
Kích cỡ mấy sấy khí nén đóng vai trò quan trọng để bảo vệ hệ thống khí nén và sản phẩm cuối của bạn trước hơi ẩm độc hại.
Hộp phin lọc máy nén khí tác động đến hệ thống khí nén của bạn như thế nào?
Next Gen Filter Cartridge
Hộp phin lọc máy nén khí tác động đến hệ thống khí nén của bạn như thế nào?

Chi phí chất lượng khí

Hệ thống khí nén được thiết kế tốt, hay như chúng tôi thích gọi là - giải pháp smart AIR (KHÍ thông minh) - có thể giảm hóa đơn năng lượng và duy trì con số đó ở mức thấp trong tương lai trong khi duy trì độ ổn định và thời gian hoạt động của việc sản xuất. 

Chi phí ẩn của chất lượng khí nén
Chi phí ẩn của chất lượng khí nén
Chi phí ẩn của chất lượng khí nén
Không có chất lượng khí đúng có thể tạo chi phí ẩn chẳng hạn như tràn đổ sản phẩm, sụt giảm áp suất, hơi ẩm,...
 
Không có chất lượng khí đúng có thể tạo chi phí ẩn chẳng hạn như tràn đổ sản phẩm, sụt giảm áp suất, hơi ẩm,...
Không có chất lượng khí đúng có thể tạo chi phí ẩn chẳng hạn như tràn đổ sản phẩm, sụt giảm áp suất, hơi ẩm,...
Cách giảm hóa đơn năng lượng?
Cách giảm hóa đơn năng lượng?
Cách giảm hóa đơn năng lượng?

Danh mục xử lý khí nén