Giải pháp của chúng tôi
Giải pháp chân không
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air Line Infrastructure
Products
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Hoists & Trolleys
Products
Hoists & Trolleys
Hoists & Trolleys
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Máy nén khí
Solutions
Sản phẩm
Máy nén khí
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Sản phẩm
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Process Gas and Air Equipment
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Máy nén khí
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng máy nén khí
Tối đa hiệu suất
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Tối đa hiệu suất
Membrane Fibres from an SD dryer

Máy sấy khí có màng

Dòng sản phẩm máy sấy khí có màng hoàn chỉnh

liên hệ với chuyên gia của chúng tôi

Tăng độ tin cậy

Nước và các hạt dầu trong khí nén của bạn làm tăng rủi ro mòn trong hệ thống khí và các dụng cụ khí. Các máy sấy khí có màng của chúng tôi giảm đáng kể nguy cơ đó, đồng thời tăng độ tin cậy của hệ thống và giảm thời gian ngừng hoạt động tốn kém

Giảm chi phí năng lượng

Khí sạch, đã qua xử lý giảm đáng kể nguy cơ mòn và rò rỉ trong hệ thống của bạn. Kể cả rò rỉ 3mm cũng có thể tăng hóa đơn năng lượng đến 1800 Euro hàng năm

Bảo vệ hoạt động sản xuất của bạn

Khí nén tiếp xúc với sản phẩm cuối không nên ảnh hưởng đến sản phẩm. Các giải pháp xử lý khí của chúng tôi cung cấp khí khô, sạch sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm cuối