Máy sấy có màng - Atlas Copco Việt Nam
Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Technique
Các giải pháp
Specialty Rental
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện
Membrane Fibres from an SD dryer

Máy sấy khí có màng

Dòng sản phẩm máy sấy khí có màng hoàn chỉnh

liên hệ với chuyên gia của chúng tôi

Tăng độ tin cậy

Nước và các hạt dầu trong khí nén của bạn làm tăng rủi ro mòn trong hệ thống khí và các dụng cụ khí. Các máy sấy khí có màng của chúng tôi giảm đáng kể nguy cơ đó, đồng thời tăng độ tin cậy của hệ thống và giảm thời gian ngừng hoạt động tốn kém

Giảm chi phí năng lượng

Khí sạch, đã qua xử lý giảm đáng kể nguy cơ mòn và rò rỉ trong hệ thống của bạn. Kể cả rò rỉ 3mm cũng có thể tăng hóa đơn năng lượng đến 1800 Euro hàng năm

Bảo vệ hoạt động sản xuất của bạn

Khí nén tiếp xúc với sản phẩm cuối không nên ảnh hưởng đến sản phẩm. Các giải pháp xử lý khí của chúng tôi cung cấp khí khô, sạch sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm cuối