Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Process gas and air equipment
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
ZR 90-160 VSD+ 3D setup

Máy sấy khí kiểu hấp thụ

Dòng sản phẩm máy sấy khí kiểu hấp thụ tháp đôi và máy sấy trống quay hoàn chỉnh cho tất cả các ứng dụng công nghiệp

Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi

Bảo vệ các hệ thống và quy trình của bạn

Máy sấy trống quay cung cấp hiệu quả năng lượng cao nhất, trong khi máy sấy tháp đôi cung cấp điểm đọng sương cực thấp

Dành cho một loạt các ứng dụng công nghiệp rộng rãi

Dòng sản phẩm máy sấy khí kiểu hấp thụ hoàn chỉnh cho một loạt các ngành và ứng dụng bao quát với điểm đọng sương từ -20 đến -70° C

Bảo vệ hoạt động sản xuất của bạn

Hệ thống điều khiển và giám sát Elektronikon được cấp bằng sáng chế của chúng tôi liên tục chăm sóc các máy sấy khí kiểu hấp thụ của bạn để đảm bảo năng suất và hiệu suất tối ưu tại cơ sở của bạn

Dòng sản phẩm máy sấy khí kiểu hấp thụ

Dòng sản phẩm máy sấy khí kiểu hấp thụ và máy sấy trống quay hoàn chỉnh cho tất cả các ứng dụng công nghiệp của bạn. Năng suất, hiệu suất vả bảo vệ tối ưu.

Cách máy sấy khí kiểu hấp thụ hoạt động

Khí ướt trực tiếp đi qua vật liệu hút ẩm hấp thụ hơi ẩm. Vật liệu hút ẩm có khả năng hấp thụ hạn chế trước khi nó khô đi hoặc được tái sinh. Để thực hiện việc này, tháp chứa vật liệu hút ẩm bão hòa được giảm áp và nước tích tụ được đẩy ra.
Quá trình này xảy ra như thế nào tùy thuộc vào loại máy sấy kiểu hấp thụ:

  • Máy sấy không nhiệt chỉ sử dụng khí nén để làm sạch
  • Máy sấy tích hợp máy thổi làm sạch sử dụng kết hợp khí từ máy thổi bên ngoài, nhiệt và lượng khí nén tối thiểu
  • Máy sấy nhiệt nén sử dụng nhiệt từ quy trình nén