Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Máy nén khí không dầu ZR/ZT cho mọi ứng dụng của bạn

Mọi điều bạn cần biết về máy nén khí ZR/ZT. Máy nén khí đầu tiên đạt chứng nhận Class 0
Máy thổi trục vít không dầu ZR/ZT

Mọi thứ bạn cần để hiểu quy trình thiết lập và vận hành thống khí nén của bạn.

Khám phá cách tạo ra một hệ thống khí nén hiệu quả tối ưu hơn
3D images of blowers in cement plant

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng hệ thống điều khiển máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm mới nhất của chúng tôi, Optimizer 4.0 ổn định hệ thống và giảm chi phí năng lượng của bạn.
máy nén khí optimizer 4.0
Đóng
General cluster - 800x600

Hệ thống máy nén khí và sản xuất xanh

Làm thế nào để trở thành một công ty sản xuất xanh bằng cách áp dụng hoặc thay thế hệ thống máy nén khí của bạn mà không làm giảm chất lượng khí hoặc độ tin cậy của hệ thống máy nén khí.

Sản xuất xanh Máy nén khí không dầu GA VSDs

Trở thành một công ty sản xuất xanh

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy: 

Tôi có thể tiết kiệm được bao nhiêu khi sản xuất xanh?

Những phương pháp tiết kiệm năng lượng trong máy nén khí: tôi có thể tiết kiệm được bao nhiêu?
iiTrak campaign image block
Những phương pháp tiết kiệm năng lượng trong máy nén khí: tôi có thể tiết kiệm được bao nhiêu?
Đầu tư vào máy nén khí thân thiện với môi trường và tối ưu hóa các hệ thống khí hiện có có thể giảm đáng kể chi phí sản xuất khí nén. Nhưng thực sự khoản tiết kiệm này lớn đến mức nào? Nhấp vào đây để biết câu trả lời
 
Đầu tư vào máy nén khí thân thiện với môi trường và tối ưu hóa các hệ thống khí hiện có có thể giảm đáng kể chi phí sản xuất khí nén. Nhưng thực sự khoản tiết kiệm này lớn đến mức nào? Nhấp vào đây để biết câu trả lời
Đầu tư vào máy nén khí thân thiện với môi trường và tối ưu hóa các hệ thống khí hiện có có thể giảm đáng kể chi phí sản xuất khí nén. Nhưng thực sự khoản tiết kiệm này lớn đến mức nào? Nhấp vào đây để biết câu trả lời
Sản xuất xanh: hướng dẫn 10 bước - tải xuống ở đây
Hướng dẫn 10 bước để sản xuất xanh
Sản xuất xanh: hướng dẫn 10 bước - tải xuống ở đây
8 lý do đi theo hướng sản xuất xanh
Lợi ích của sản xuất xanh
8 lý do đi theo hướng sản xuất xanh
Ước tính thời gian thu hồi vốn và khoản tiết tiết kiệm năng lượng
Trình ước tính thu hồi vốn
Ước tính thời gian thu hồi vốn và khoản tiết tiết kiệm năng lượng
Cách dễ dàng để cắt giảm chi phí khí nén
7 ways to reduce your air compression costs - 800x600
Cách dễ dàng để cắt giảm chi phí khí nén

Tính đến mọi chi phí tạo khí

Hiểu rõ chi phí khí nén và cách giảm thiểu chi phí đó.

Hãy cùng tìm hiểu mọi thành phần của một hệ thống khí nén và chi phí đi kèm.


Bạn có thể kỳ vọng mức lợi nhuận nào khi đầu tư vào sản xuất xanh?

8 lý do đi theo hướng sản xuất xanh
8 lý do đi theo hướng sản xuất xanh

“Sản xuất xanh” không chỉ là một khẩu hiệu thời thượng. Bằng cách chuyển sang những công nghệ và quy trình thân thiện với môi trường, các công ty có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, giảm phát thải các-bon và những lợi ích khác chẳng hạn như các chương trình khuyến khích giảm năng lượng từ chính phủ.

Nhấp vào đây để biết thêm lợi ích

 

“Sản xuất xanh” không chỉ là một khẩu hiệu thời thượng. Bằng cách chuyển sang những công nghệ và quy trình thân thiện với môi trường, các công ty có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, giảm phát thải các-bon và những lợi ích khác chẳng hạn như các chương trình khuyến khích giảm năng lượng từ chính phủ.

Nhấp vào đây để biết thêm lợi ích

Tính thời gian thu hồi vốn ước tính của bạn
tiết kiệm, sản xuất xanh
Tính thời gian thu hồi vốn ước tính của bạn

Tính khoản tiết kiệm năng lượng và thời gian thu hồi vốn ước tính trong trình ước tính thu hồi vốn máy nén khí của chúng tôi. Chỉ cần dùng thanh trượt để thích ứng với các thông số sau

 • Số giờ hoạt động hằng năm 
 • Thời kỳ đánh giá 
 • Cải thiện hiệu suất 
 • Chi phí năng lượng, đầu tư, bảo trì và lắp đặt của máy nén khí hiện tại bạn có 
 • Chi phí năng lượng, đầu tư, bảo trì và lắp đặt của máy nén xanh mới của bạn 

và đọc kết quả trong một phút.

 

Tính khoản tiết kiệm năng lượng và thời gian thu hồi vốn ước tính trong trình ước tính thu hồi vốn máy nén khí của chúng tôi. Chỉ cần dùng thanh trượt để thích ứng với các thông số sau

 • Số giờ hoạt động hằng năm 
 • Thời kỳ đánh giá 
 • Cải thiện hiệu suất 
 • Chi phí năng lượng, đầu tư, bảo trì và lắp đặt của máy nén khí hiện tại bạn có 
 • Chi phí năng lượng, đầu tư, bảo trì và lắp đặt của máy nén xanh mới của bạn 

và đọc kết quả trong một phút.

Tính khoản tiết kiệm năng lượng và thời gian thu hồi vốn ước tính trong trình ước tính thu hồi vốn máy nén khí của chúng tôi. Chỉ cần dùng thanh trượt để thích ứng với các thông số sau

 • Số giờ hoạt động hằng năm 
 • Thời kỳ đánh giá 
 • Cải thiện hiệu suất 
 • Chi phí năng lượng, đầu tư, bảo trì và lắp đặt của máy nén khí hiện tại bạn có 
 • Chi phí năng lượng, đầu tư, bảo trì và lắp đặt của máy nén xanh mới của bạn 

và đọc kết quả trong một phút.

Một công ty sản xuất xanh là một công ty có trách nhiệm với xã hội

Các công ty có thể góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu như thế nào
Các công ty có thể góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu như thế nào
Từ đầu tư vào thiết bị hiệu quả năng lượng đến giảm đi lại, có rất nhiều cách mà các công ty có thể giảm phát thải các-bon và giúp dẫn đầu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Làm thế nào bạn có thể góp phần giảm phát thải các-bon?
 
Từ đầu tư vào thiết bị hiệu quả năng lượng đến giảm đi lại, có rất nhiều cách mà các công ty có thể giảm phát thải các-bon và giúp dẫn đầu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Làm thế nào bạn có thể góp phần giảm phát thải các-bon?
Những quy định về môi trường mà các công ty phải tuân theo
Sustainability Square
Những quy định về môi trường mà các công ty phải tuân theo
Câu hỏi thường gặp về Tính bền vững
Wiki FAQ block large
Câu hỏi thường gặp về Tính bền vững

Các hệ thống sản xuất xanh đáng tin cậy

Làm thế nào để đảm bảo chất lượng và số lượng đầu ra sản xuất với một hệ thống xanh?
Class 0 cho ngành thực phẩm và đồ uống
Làm thế nào để đảm bảo chất lượng và số lượng đầu ra sản xuất với một hệ thống xanh?
Những doanh nghiệp ngày càng muốn giúp môi trường và đầu tư vào công nghệ xanh. May thay, các hệ thống khí nén thân thiện với môi trường ngày nay cũng có thể cung cấp chất lượng khí yêu cầu trong sản xuất xanh. Tìm hiểu thêm
 
Những doanh nghiệp ngày càng muốn giúp môi trường và đầu tư vào công nghệ xanh. May thay, các hệ thống khí nén thân thiện với môi trường ngày nay cũng có thể cung cấp chất lượng khí yêu cầu trong sản xuất xanh. Tìm hiểu thêm
Những doanh nghiệp ngày càng muốn giúp môi trường và đầu tư vào công nghệ xanh. May thay, các hệ thống khí nén thân thiện với môi trường ngày nay cũng có thể cung cấp chất lượng khí yêu cầu trong sản xuất xanh. Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm về Class 0
Icono representativo de la certificación Class 0
Tìm hiểu thêm về Class 0
Cách nhìn mới về độ tin cậy của nhà máy sản xuất
Cách nhìn mới về độ tin cậy của nhà máy sản xuất

Ngắt quãng nguồn cung khí nén cũng giống như mất điện kéo dài – chỉ khác là sự cố này gây tốn kém hơn. Thiết bị chất lượng hàng đầu và điều khiển trung tâm và hệ thống giám sát từ xa có thể cung cấp đúng điều đó về độ tin cậy khí nén cao nhất.

Nhấp vào đây để đọc thêm

 

Ngắt quãng nguồn cung khí nén cũng giống như mất điện kéo dài – chỉ khác là sự cố này gây tốn kém hơn. Thiết bị chất lượng hàng đầu và điều khiển trung tâm và hệ thống giám sát từ xa có thể cung cấp đúng điều đó về độ tin cậy khí nén cao nhất.

Nhấp vào đây để đọc thêm

Một hệ thống điều khiển trung tâm
Hệ thống điều khiển trung tâm Equalizer
Một hệ thống điều khiển trung tâm

Các hệ thống sản xuất xanh có hiệu quả năng lượng

Biến tần (VSD) hoặc tốc độ cố định?
Biến tần (VSD) hoặc tốc độ cố định?

Làm thế nào để chọn giải pháp hiệu quả năng lượng nhất, máy nén khí tốc độ cố định hoặc VSD cho việc sản xuất khí nén của bạn?

Tìm hiểu thêm bằng cách nhấp vào đây

 

Làm thế nào để chọn giải pháp hiệu quả năng lượng nhất, máy nén khí tốc độ cố định hoặc VSD cho việc sản xuất khí nén của bạn?

Tìm hiểu thêm bằng cách nhấp vào đây

Giải pháp thu giữ các-bon
Giải pháp thu giữ các-bon
Giải pháp thu giữ các-bon
Sản xuất thông minh tạo động lực cho sản xuất xanh
Information at your fingertips
Sản xuất thông minh tạo động lực cho sản xuất xanh

Xem tác động môi trường từ việc tiết kiệm năng lượng của bạn

Làm thế nào để sử dụng công cụ ước tính giảm các-bon này?

Bước 1: Chọn tiền tệ và đơn vị đo lường

Bước 2: Điền số giờ vận hành hằng năm, công suất hệ thống, và tiền điện mỗi giờ

Bước 3: Chọn phần trăm tiết kiệm năng lượng 

giảm dải áp suất không khí 1 bar: 7%
Thay đổi từ tốc độ cố định sang VSD: 35%
Thay đổi từ tốc độ cố định sang VSD+: 50%
Lắp đặt hệ thống thu hồi năng lượng: 94%

Bước 4: Chọn số năm để hình ảnh hóa tiết kiệm theo thời gian

Hãy cùng nhìn con số ước tính giảm tiền điện và CO2. Để rõ ràng hơn nữa, chúng tôi hình ảnh hóa lượng giảm CO2 theo phương pháp so sánh phổ biến hơn chẳng hạn như phát thải CO2 từ điện thoại thông minh đã sạc và sử dụng điện hằng năm trong nhà.

Quy định về môi trường và khuyến khích thuế hiệu quả sử dụng năng lượng

 
Những quy định về môi trường mà các công ty phải tuân theo
 
Sản xuất xanh hoặc bị bỏ lại phía sau
Sản xuất xanh hoặc bị bỏ lại phía sau

Với biến đổi khí hậu trở thành ưu tiên hàng đầu, các nhà sản xuất có thể phải đối mặt với các quy định về môi trường nghiêm ngặt hơn. Chính phủ không chỉ áp đặt những gánh nặng lên các nhà sản xuất, mà họ còn cung cấp tiền trợ cấp, giảm thuế, và các chương trình khuyến khích giảm năng lượng khác.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các quy định môi trường

 

Với biến đổi khí hậu trở thành ưu tiên hàng đầu, các nhà sản xuất có thể phải đối mặt với các quy định về môi trường nghiêm ngặt hơn. Chính phủ không chỉ áp đặt những gánh nặng lên các nhà sản xuất, mà họ còn cung cấp tiền trợ cấp, giảm thuế, và các chương trình khuyến khích giảm năng lượng khác.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các quy định môi trường

Các bước để sản xuất xanh

Khám phá hướng dẫn 10 bước để sản xuất xanh

Liệu điều đó có tuyệt vời không nếu có cách làm cho các hệ thống khí nén hiệu quả hơn đồng thời tiết kiệm năng lượng và môi trường cùng lúc?

Tin buồn là không có một cách duy nhất để làm vậy. Tin mừng là có đến mười cách để làm thế! 

Tuyệt vời hơn nữa là một số cách này liên quan đến những việc bạn có thể làm hôm nay và gần như không gây tốn kém cho bạn.
Vào cuối ngày, bạn đã tiết kiệm được tiền.

Tải xuống ở đây hướng dẫn 10 bước của chúng tôi để sản xuất xanh
Hướng dẫn 10 bước để sản xuất xanh
Tải xuống ở đây hướng dẫn 10 bước của chúng tôi để sản xuất xanh
Xem hội thảo trực tuyến 10 bước
Hội thảo trực tuyến 10 bước để sản xuất xanh
Xem hội thảo trực tuyến 10 bước

Sản xuất xanh: lý luận, nguy cơ và bí quyết

Làm thế nào để giảm chi phí vận hành bằng việc thẩm định hệ thống khí nén?
Máy ảnh sóng âm AIRscan
Làm thế nào để giảm chi phí vận hành bằng việc thẩm định hệ thống khí nén?
Làm thế nào để cải thiện kết quả kiểm toán năng lượng trong 7 bước?
Làm thế nào để cải thiện kết quả kiểm toán năng lượng trong 7 bước?

Một danh sách kiểm tra kiểm toán khí nén giúp phân tích hiệu quả của các hệ thống khí nén của bạn.

Hãy xem qua danh sách kiểm tra ở đây

 

Một danh sách kiểm tra kiểm toán khí nén giúp phân tích hiệu quả của các hệ thống khí nén của bạn.

Hãy xem qua danh sách kiểm tra ở đây

Hoạt động sản xuất của bạn sẽ chịu chi phí gì khi không sản xuất xanh?
Green Journey cost not going green - 800x600
Hoạt động sản xuất của bạn sẽ chịu chi phí gì khi không sản xuất xanh?

Các công ty không đầu tư vào công nghệ xanh ngày nay để giảm chi phí sản xuất của họ, và tận dụng các lợi ích khác sẽ bị bỏ lại phía sau.

Sau đây là tất cả những gì mà một doanh nghiệp sẽ phải chịu khi không sản xuất xanh.

 

Các công ty không đầu tư vào công nghệ xanh ngày nay để giảm chi phí sản xuất của họ, và tận dụng các lợi ích khác sẽ bị bỏ lại phía sau.

Sau đây là tất cả những gì mà một doanh nghiệp sẽ phải chịu khi không sản xuất xanh.

Các công ty không đầu tư vào công nghệ xanh ngày nay để giảm chi phí sản xuất của họ, và tận dụng các lợi ích khác sẽ bị bỏ lại phía sau.

Sau đây là tất cả những gì mà một doanh nghiệp sẽ phải chịu khi không sản xuất xanh.

Làm thế nào để thu hồi năng lượng cho sản xuất xanh?
Làm thế nào để thu hồi năng lượng cho sản xuất xanh?

Hơn 90% năng lượng mà một máy nén khí sử dụng được chuyển thành nhiệt. Phần nhiệt này được thông vào khí quyển. Một hệ thống thu hồi năng lượng cho phép sử dụng hầu hết phần nhiệt nén đó ở bất kỳ đâu – và để tiết kiệm chi phí trong quá trình.

Tìm hiểu thêm thông tin ở đây

 

Hơn 90% năng lượng mà một máy nén khí sử dụng được chuyển thành nhiệt. Phần nhiệt này được thông vào khí quyển. Một hệ thống thu hồi năng lượng cho phép sử dụng hầu hết phần nhiệt nén đó ở bất kỳ đâu – và để tiết kiệm chi phí trong quá trình.

Tìm hiểu thêm thông tin ở đây

Thông lệ sản xuất xanh

Trường hợp kinh doanh: Tổng chi phí sở hữu thấp nhất
Green journey methods energy saving - 800x600
Trường hợp kinh doanh: Tổng chi phí sở hữu thấp nhất

Giá mua máy nén khí ban đầu chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí sở hữu. Khi năng lượng chiếm phần lớn trong những chi phí này, làm thế nào bạn có thể giảm chi tiêu cho máy nén?

Điều tra ở đây để biết chi phí thực sự của máy nén khí

 

Giá mua máy nén khí ban đầu chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí sở hữu. Khi năng lượng chiếm phần lớn trong những chi phí này, làm thế nào bạn có thể giảm chi tiêu cho máy nén?

Điều tra ở đây để biết chi phí thực sự của máy nén khí

Giá mua máy nén khí ban đầu chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí sở hữu. Khi năng lượng chiếm phần lớn trong những chi phí này, làm thế nào bạn có thể giảm chi tiêu cho máy nén?

Điều tra ở đây để biết chi phí thực sự của máy nén khí

Áp dụng hệ thống thu hồi năng lượng
Áp dụng hệ thống thu hồi năng lượng
Xem những bộ phim của chúng tôi để tìm hiểu khách hàng áp dụng hệ thống thu hồi năng lượng như thế nào.
 
Xem những bộ phim của chúng tôi để tìm hiểu khách hàng áp dụng hệ thống thu hồi năng lượng như thế nào.
Tổng chi phí sở hữu - Aquafin

Tổng chi phí sở hữu ở Aquafin

Loading...

Khi nào thì công nghệ trở nên xanh?

Danh sách kiểm tra: Đã đến lúc thay thế máy nén khí của bạn?
Danh sách kiểm tra: Đã đến lúc thay thế máy nén khí của bạn?
Danh sách kiểm tra: Đã đến lúc thay thế máy nén khí của bạn?

Máy nén khí mới mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chúng cũng tạo ra khoản đầu tư đáng kể. Vậy, khi nào thì đến lúc để một công ty thực hiện chuyển đổi?

Xem qua danh sách kiểm tra này để tìm câu trả lời

 

Máy nén khí mới mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chúng cũng tạo ra khoản đầu tư đáng kể. Vậy, khi nào thì đến lúc để một công ty thực hiện chuyển đổi?

Xem qua danh sách kiểm tra này để tìm câu trả lời

Máy nén khí mới mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chúng cũng tạo ra khoản đầu tư đáng kể. Vậy, khi nào thì đến lúc để một công ty thực hiện chuyển đổi?

Xem qua danh sách kiểm tra này để tìm câu trả lời

Nên ghi nhớ điều gì khi chọn máy nén khí xanh?
Nên ghi nhớ điều gì khi chọn máy nén khí xanh?

Các doanh nghiệp có thể tiết kiệm rất nhiều bằng cách chọn một máy nén khí thân thiện với môi trường. Nhưng không phải tất cả các giải pháp đều giống nhau và các công ty nên cẩn thận đong đếm lợi ích của các tùy chọn khác nhau.

Khám phá cách chọn máy nén khí xanh phù hợp

 

Các doanh nghiệp có thể tiết kiệm rất nhiều bằng cách chọn một máy nén khí thân thiện với môi trường. Nhưng không phải tất cả các giải pháp đều giống nhau và các công ty nên cẩn thận đong đếm lợi ích của các tùy chọn khác nhau.

Khám phá cách chọn máy nén khí xanh phù hợp

Cách tối ưu hóa hệ thống máy nén khí của bạn?
Green trees - Optimization
Cách tối ưu hóa hệ thống máy nén khí của bạn?
Tìm hiểu ở đây tất cả các giải pháp của chúng tôi cho kiểm toán khí nén, sửa chữa rò rỉ khí, hệ thống giám sát và bộ điều khiển trung tâm và thu hồi năng lượng.
 
Tìm hiểu ở đây tất cả các giải pháp của chúng tôi cho kiểm toán khí nén, sửa chữa rò rỉ khí, hệ thống giám sát và bộ điều khiển trung tâm và thu hồi năng lượng.
Tìm hiểu ở đây tất cả các giải pháp của chúng tôi cho kiểm toán khí nén, sửa chữa rò rỉ khí, hệ thống giám sát và bộ điều khiển trung tâm và thu hồi năng lượng.

Khám phá phạm vi máy nén khí, hệ thống thu hồi năng lượng và khôi phục CO2 của chúng tôi

Chọn lựa máy nén khí

Tìm máy nén khí thích hợp cho nhu cầu khí của bạn.

Giải pháp smart AIR áp suất trung

Các giải pháp smart AIR là phạm vi giải pháp khí hoặc gas hoàn chỉnh được thiết kế để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi chi phí vòng đời thấp nhất cho thiết bị của họ. Bạn có thể tải xuống ở đây một bảng tổng quan về các sản phẩm áp suất trung bình bao gồm tốc độ lưu lượng từ 25 đến 8500 l/giây hoặc 53-18010 cfm hoặc 1,5-510 m3/phút. Các giải pháp áp suất trung bình của chúng tôi bao gồm máy nén khí, máy sấy khí và phin lọc, bộ làm mát nước, máy tạo khí nitơ và hệ thống thu hồi năng lượng.