Đóng

Đội ngũ nhân tài

Một nơi làm việc bao hàm, nơi nhân viên có cơ hội bình đẳng là nền tảng của đổi mới và kết quả lâu dài. Đó là lý do chúng tôi ưu tiên sự bao hàm, nỗ lực tăng tính đa dạng, khuyến khích sự linh động và cung cấp điều kiện để nhân viên trưởng thành và phát triển.                 

Thảo luận nhóm trong văn phòng Atlas Copco

Chúng tôi cam kết khuyến khích cơ hội bình đẳng trong quy trình tuyển dụng và thăng cấp. Chúng tôi có quan điểm vững vàng chống quấy rối và các hình thức phân biệt khác và có đào tạo và quy trình để giải quyết mọi trường hợp vi phạm quy tắc đạo đức của chúng tôi. Đọc thêm về Quy tắc ứng xử của Atlas Copco Group.

Cơ hội để nhân viên học tập liên tục và phát triển kỹ năng mới có ý nghĩa quan trọng. Nền tảng phát triển năng lực toàn cầu cung cấp những cơ hội học tập dễ tiếp cận. Phản hồi minh bạch và có tính xây dựng là một phần quan trọng, và các buổi thảo luận về hiệu quả làm việc và phát triển được thực hiện tiếp tục theo cách có hệ thống.

Nhân viên của chúng tôi được khuyến khích đón nhận những thử thách mới và di chuyển qua các khu vực địa lý, tổ chức và văn hóa khác. Thị trường công việc nội bộ của chúng tôi được dựa trên nguyên tắc là mọi người đều có tài và có thể phát triển hơn nữa. Tất cả vị trí đang trống, trừ CEO, được quảng cáo trong thị trường công việc nội bộ của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về mục đích, mục tiêu và năng suất liên quan đến nhân viên và văn hóa của chúng tôi. 

Làm việc cùng chúng tôi
Research and Development
Làm việc cùng chúng tôi
Ngày đầu tiên của bạn ở Atlas Copco có thể là ngày đầu tiên của một hành trình thú vị.
 
Ngày đầu tiên của bạn ở Atlas Copco có thể là ngày đầu tiên của một hành trình thú vị.
Ngày đầu tiên của bạn ở Atlas Copco có thể là ngày đầu tiên của một hành trình thú vị.