Đóng

Công nghệ biến đổi tương lai

Những ý tưởng và công nghệ của chúng tôi thúc đẩy sự phát triển của khách hàng và thúc đẩy xã hội tiến lên. Đây là cách chúng tôi tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

49000

Số nhân viên toàn cầu vào cuối năm 2022

13BEUR

Doanh thu trong năm 2022

21.4%

Biên hoạt động trong năm 2022

Tổng quan về Atlas Copco Group

Kể từ năm 1873, Atlas Copco Group đã cung cấp những công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới. 

Atlas Copco Group có mục tiêu mang đến công nghệ biến đổi tương lai, tạo nên giá trị cho khách hàng, nhân viên, các bên liên quan và xã hội. Chúng tôi gồm có bốn lĩnh vực kinh doanh, được chia thành một số bộ phận với trọng tâm, chuyên môn và kiến thức ứng dụng riêng. Một trong những yếu tố mang lại thành công là chúng tôi có nhiều nhãn hiệu vững mạnh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp khác biệt cho đa dạng phân khúc khách hàng.

Tìm hiểu thêm về Atlas Copco Group trên trang web của Tập đoàn

Giới thiệu về Atlas Copco Group
Electric car driving along windmills farm.
Giới thiệu về Atlas Copco Group
Tính bền vững ở Atlas Copco Group
Woman standing on the stone on Braies lake at sunrise in autumn.
Tính bền vững ở Atlas Copco Group
Đổi mới ở Atlas Copco Group
Team of colleagues working on technology innovations
Đổi mới ở Atlas Copco Group
Các thương hiệu thuộc Atlas Copco Group
Brands within Atlas Copco Group
Các thương hiệu thuộc Atlas Copco Group