Đóng

Cảm giác được chào đón trong văn hóa quan tâm chu đáo

Môi trường làm việc tại Atlas Copco như thế nào? Văn hóa quan tâm chu đáo và công nghệ tiên tiến hàng đầu của chúng tôi cho phép chúng tôi đổi mới vì một tương lai bền vững. Chúng tôi quan tâm lẫn nhau và quan tâm đến thế giới xung quanh. An toàn và sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu.               

Ngoài giờ làm việc

Thúc đẩy bởi sứ mệnh

Tại Atlas Copco, bạn được trao quyền để tự phát triển trên hành trình sự nghiệp. Phát triển cá nhân đi đôi với trách nhiệm. Từ ngày đầu tiên, bạn đã có quyền tự do và được trao quyền để hành động.

Tiếp cận cơ hội việc làm một cách bất tận

Dù đam mê của bạn là gì đi nữa thì chúng tôi luôn có nhiều cơ hội để bạn khám phá. Thông qua thị trường việc làm nội bộ, chúng tôi thấy rằng nhân viên của chúng tôi có ưu tiên lựa chọn đầu tiên các công việc đang tuyển dụng trong công ty.

Làm việc với các công nghệ hàng đầu

Hãy hình dung bạn làm việc với các công nghệ tiên tiến, trong một tổ chức nơi đổi mới là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng luôn có cách làm tốt hơn.

Đảm nhận vai trò của một doanh nhân trẻ

Mỗi sáng kiến đổi mới đều bắt đầu với một ý tưởng, và ý tưởng phát triển nhờ đam mê của nhân viên. Với chúng tôi, bạn sẽ là một doanh nhân trẻ, ý tưởng của bạn tạo ra khác biệt thực sự và đóng góp và chất lượng cuộc sống của mọi người, ở khắp mọi nơi.

Ảnh đội ngũ bên ngoài văn phòng chính ở Stockholm
Tương tác trong văn phòng

Hợp tác với đội ngũ đa dạng và toàn cầu

Các giá trị của chúng ta đoàn kết chúng ta lại dù chúng ta hoạt động ở đâu. Chúng tôi tin rằng sự đa dạng truyền cảm hứng cho đổi mới và giúp chúng tôi hiểu nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thúc đẩy cơ hội bình đẳng và nỗ lực thu hút đội ngũ đa dạng.

Vượt qua biên giới

Tại đây, bạn được trao không gian để phát triển và cơ hội để định hình sự nghiệp của riêng bạn. Nhân viên của chúng tôi được cung cấp cơ hội phát triển năng lực liên tục và được khuyến khích di chuyển qua các khu vực địa lý và các tổ chức khác nhau.

Xem các vị trí đang tuyển của chúng tôi
Atlas Copco hero banner technician
Xem các vị trí đang tuyển của chúng tôi