Đóng

Liên tục học hỏi

Trong thế giới kết nối và luôn thay đổi của chúng ta, điều thiết yếu là liên tục học hỏi và nâng cấp kỹ năng của chúng ta. Chúng tôi có văn hóa tích cực khuyến khích học hỏi liên tục, vì điều tốt nhất cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp của mọi người. Với chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm cho hành trình sự nghiệp của riêng bạn và được hỗ trợ phát triển năng lực liên tục.             

Woman and man discussing about details on tablet.

Sứ mệnh của bạn

Bạn được trao cho một sứ mệnh khi bắt đầu. Sứ mệnh thường có khung thời gian là năm năm. Dựa trên tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn được phát triển để làm rõ cách đạt được sứ mệnh, hãy xem nó như chiến lược để đạt đến điều bạn mong muốn như sứ mệnh.  

Danh mục cơ hội học tập bao quát

Bạn có thể dễ dàng truy cập các hoạt động đào tạo của chúng tôi qua các định dạng khác nhau để đảm bảo trải nghiệm học tập tốt nhất có thể, dù là trực tuyến, qua video, podcast, tại phân xưởng hoặc trong phòng học. 

Learning Link như là một cửa hàng có tất cả để học tập và phát triển năng lực

Learning Link là hệ thống quản lý học tập cho cả tập đoàn, nơi chúng tôi cung cấp các hoạt động học tập bao quát. Ngoài các khóa học của riêng chúng tôi, bạn có thể truy cập hơn 15.000 khóa học và video LinkedIn Learning với các chủ đề từ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đến các chủ đề kinh doanh hoặc sáng tạo – và bạn có thể học khi đang di chuyển, mọi lúc, mọi nơi! 

Một người phụ nữ làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển
Họp nhóm

Huấn luyện và phản hồi liên tục

Hãy suy nghĩ về việc học tập, huấn luyện và cố vấn ngang hàng và phản hồi của khách hàng và bạn sẽ có được cái nhìn thoáng qua về cách thực hiện. 

Bạn tự thúc đẩy sự phát triển của chính mình

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng bạn là người điều khiển sự nghiệp của riêng bạn.