Đóng

Chúng tôi chăm sóc cho đội ngũ của mình

Chúng tôi liên tục đầu tư vào con người để họ có thể thực sự đạt được tiềm năng tối đa. Tham vọng của chúng tôi là cung cấp mức lương và lợi ích cạnh tranh, đào tạo liên tục và sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Chúng tôi lấy giá trị làm động lực thúc đẩy và luôn tìm kiếm những người có cùng văn hóa đổi mới, cam kết và cộng tác.             

Chuyên viên kỹ thuật

Lương thưởng

Chúng tôi cung cấp các mức lương và lợi ích cạnh tranh ở tất cả quốc gia nơi chúng tôi hiện diện. Lương thưởng khác biệt dựa trên cả hiệu suất làm việc cá nhân và của cả tập đoàn. Lương được đánh giá hàng năm theo quy trình đánh giá lương có sẵn ở công ty địa phương. Chúng tôi cung cấp một số giải pháp lương hưu khác nhau tùy vào vị trí và quy định địa phương. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp tài chính đảm bảo sau nghỉ hưu.

Ngoài giờ làm việc

Tập trung vào an toàn và sức khỏe

Sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên có ý nghĩa tối quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn rất cao về an toàn nơi làm việc. Chúng tôi khuyến khích lối sống lành mạnh và tích cực đồng thời cung cấp một loạt cơ hội luyện tập thể chất. Khi nhân viên của chúng tôi đi công tác, các chính sách bảo hiểm toàn diện và hệ thống an toàn khi đi công tác của chúng tôi sẵn sàng bảo vệ họ an toàn.

Ngoài giờ làm việc

Cân bằng giữa cuộc sống và công việc

Chúng tôi tin tưởng vào việc tạo ra sự cân bằng phù hợp giữa cuộc sống riêng tư và công việc. Các lãnh đạo của chúng tôi được khuyến khích tạo ra một văn hóa làm việc linh hoạt và trao quyền để thúc đẩy sự đổi mới.

Woman working in research and development.

Khám phá thêm về học tập và phát triển

Là một tổ chức học tập không ngừng, chúng tôi giúp nhân viên chuẩn bị cho môi trường kinh doanh luôn chuyển động và hỗ trợ họ phát triển sự nghiệp và cá nhân bằng cách biến việc học tập trở nên dễ dàng, có thể tiếp cận và mang tính cá nhân. Tìm hiểu thêm về phát triển năng lực

Chúng tôi cống hiến lại cho cộng đồng

Water for All là sáng kiến chính về đóng góp xã hội hướng tới cộng đồng của Atlas Copco. Thông qua hoạt động tình nguyện tận tâm và đam mê của nhân viên, quỹ Water for All trao quyền cho mọi người bằng việc tiếp cận nguồn nước uống sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh. Tập đoàn Atlas Copco đóng góp gấp đôi trên tất cả quyên góp của nhân viên. 

Xem các vị trí đang tuyển của chúng tôi
Atlas Copco hero banner technician
Xem các vị trí đang tuyển của chúng tôi