Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Ekologická výroba

8 výhod přechodu na ekologická řešení

Ve světě, který je stále ohleduplnější k životnímu prostředí, chtějí spotřebitelé utrácet své těžce vydělané peníze za produkty, které nepoškodí planetu, vyráběné společnostmi, které se na ochraně planety podílejí.   

Ne všechny podniky jsou však připraveny akceptovat potřebu „přechodu na ekologická řešení“. Jedním z důvodů je, že mnozí jejich vedoucí představitelé stále věří, že ekologické investice jsou nepřiměřeně nákladné. Nic nemůže být vzdálenější od skutečnosti. 

V mnoha případech je návratnost investic do technologií šetrných k životnímu prostředí vynikající. I když může být počáteční pořizovací cena vyšší, tato zařízení se rychle zaplatí prostřednictvím úspor energie, které se projeví na účtu za elektřinu. Ve velmi malém měřítku si můžete představit tradičních žárovky a dražší světla LED. Posledně jmenované jsou samozřejmě dražší, ale přežijí své předchůdce o celé roky a spotřebují mnohem méně energie. 

Totéž platí pro mnoho dalších ekologických investic – v mnohem větším měřítku.  

Přechod na ekologická řešení má však mnoho výhod, nejen z pohledu návratnosti investic (ROI). Tady je jen pár příkladů. 

ekologická výroba

 

 1. Úspory energie 
  jsou významným hospodářským přínosem. 
  Například v případě vzduchového kompresoru tvoří náklady na elektřinu 80 % celkových nákladů na vlastnictví. Díky tomu se energeticky účinný model rychle zaplatí. 

 2. Daňové úlevy a jiné výhody. 
  Mnoho vlád dnes nabízí daňové úlevy a další výhody pro nákup ekologicky šetrných technologií, které ještě více urychlují návratnost investic. To platí zejména nyní, kdy se řada zemí zavázala splnit ambiciózní emisní cíle v blízké budoucnosti.

  A protože průmyslový sektor významně přispívá k celkové spotřebě energie v ekonomice, nabídka těchto daňových úlev výrobcům dává velký smysl. Vlády se však snaží plnit své emisní cíle nejen prostřednictvím pobídek, ale také zaváděním přísnějších předpisů.

 3. Přísnější vládní emisní normy. 
  V naději, že splní své cíle v oblasti změny klimatu, vlády stále více uplatňují předpisy zaměřené na snižování znečištění a podporu energetické účinnosti. V důsledku toho se společnosti, které dnes nakupují zastaralá zařízení, mohou brzy ocitnout na špatné straně přísnějších emisních norem. 

  Pouze investice do špičkových ekologických technologií mohou zajistit, aby byla strojní zařízení ještě po dlouhou dobu v souladu s novými ekologickými předpisy.  

 4. Přechod na ekologická řešení je správná věc. 
  Převážná většina vědců a studií nám říká, že planeta se otepluje tempem, které radikálně změní způsob, jakým na ní lidé žijí. Přírodní katastrofy, jako jsou sucha, lesní požáry, záplavy a bouře již získávají na síle.

  Je tedy snadné pochopit, proč lidé chtějí, aby společnosti, od nichž nakupují, byly součástí řešení, a nikoli součástí problému. Ekologické investice jsou jedním ze způsobů, jak ukázat spotřebitelům, že vaše podnikání sdílí jejich hodnoty a je odhodláno podílet se na zachování obyvatelné Země. To nepomáhá jen planetě. 

 5. Přilákání zákazníků a budování loajality ke značce. 
  Výzkumy a průzkumy veřejného mínění ukázaly, že zákazníci si stále více cení společností, které pomáhají chránit životní prostředí. Ve věku sociálních médií je to obzvláště důležité.

  Firmy nechtějí mít cejch znečišťovatele nebo mít pověst subjektu, který váhá s přechodem k ekologickým technologiím. Vždy mějte na paměti, že nikdo ještě nebyl bojkotován za to, že by spotřebovával příliš málo energie nebo byl příliš ekologický. 

 6. Stát se atraktivním zaměstnavatelem. 
  Vaše ekologické investice by mohly být také investicí do nové generace kvalifikovaných zaměstnanců. Mladí lidé jsou obzvláště znepokojeni stavem životního prostředí. To dává smysl, protože pokud nebudou přijata drastická opatření, pocítí negativní důsledky, které budou výsledkem měnícího se klimatu. 

  Pokud byste byli chytrým, dobře vzdělaným a/nebo dobře proškoleným člověkem, který hledá práci po absolvování školy nebo chce postoupit na kariérním žebříčku, nechtěli byste raději pracovat pro společnost, která je považována za jedničku v oboru, pokud jde o ohleduplnost k životnímu prostředí? 

 7. Zvýšení spokojenosti s prací. 
  Váš závazek „přejít na ekologická řešení“ – od využívání recyklovaných produktů po výsadbu stromů, od dotování veřejné dopravy až po uskutečnění ekologických investic – zvýší spokojenost zaměstnanců, kteří jsou ohleduplní k životnímu prostředí, a pomůže vám udržet si ty nejlepší pracovníky.

 8. Ekologie znamená zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například zajištěním čistšího vzduchu v pracovním prostředí. To zase znamená méně absencí z důvodu nemoci a zdravější a energičtější personál.  

Jak vidíte, ekologické investice nejsou jen chytrou investicí do současnosti, ale i do budoucnosti – od přímých finančních výhod po marketingové stránky až po nábor a udržení zaměstnanců.