Naše řešení
Atlas Copco Rental
Řešení
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Náhradní díly a servisní služby
Naše stroje
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování šroubů
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení

Schwarzwald-Sprudel přechází na bezmazné řešení a šetří energii

Společnost Schwarzwald-Sprudel v německém Wildbergu produkuje a využívá stlačený vzduch zvlášť efektivním způsobem díky kompaktní kombinaci kompresorů a dotlačovacích kompresorů Atlas Copco s úsporným modelem VSD. Závod aktuálně zaměstnává 60 lidí na dvou linkách pro stáčení lahví, které ročně naplní přibližně 160 milionů PET lahví o objemu 0,5, 0,75 a 1,5 l. Předlisky vyrobené z polyetylentereftalátu, který je spíš znám pod označením PET, se foukají do tvarů lahví na nápoje pomocí metody lisování tažením-foukáním, což vyžaduje velké množství stlačeného vzduchu o vysokém tlaku.

Třída 0 Výroba PET Bezmazné kompresory

Garance bezmazného stlačeného vzduchu

Pet bottling line at Schwarzwaldsprudel, Wildberg, Germany?

Linka na PET lahve ve společnosti Schwarzwald-Sprudel

Dodávka stlačeného vzduchu je v továrně společnosti Schwarzwald-Sprudel ve Wildbergu založena na třech šroubových kompresorech ZR, z čehož dva disponují regulací otáček (VSD – pohonem s proměnnými otáčkami), a také dvou vysokotlakých bezmazných vzduchových dotlačovacích kompresorech s regulací otáček. Tyto kompresory zásobují stlačeným vzduchem dvě linky na výrobu lahví. Velikost systému ilustruje skutečnost, že instalovaný výkon činí téměř 1000 kW – přestože stroje neběží nikdy všechny současně.
Stlačený vzduch pro proces lisování tažením-foukáním je nejprve natlakován šroubovým kompresorem na tlak okolo 8,5 bar, načež je dále stlačen na tlak 29 bar jedním z dotlačovacích kompresorů.
Všechny kompresory používané ke generování stlačeného vzduchu jsou bezmazné – např. pístový dotlačovací kompresor DN 160 a šroubový kompresor ZR poskytují vzduch bez příměsi oleje v souladu s normou ISO 8573-1, třídy 0 (2010).


Udržitelná správa energie s rekuperací tepla

Bernhard Griesau, ředitel závodu společnosti Schwarzwald-Sprudel v Německu

Nastavili jsme systém tak, že šest měsíců v roce v zimním období běží primárně nový stroj ZR 250 VSD FF se systémem rekuperace tepla – tak můžeme využít maximum tepla pro vytápění a ohřev.

Bernhard Griesau , Ředitel závodu

Systém úspory energie ES 130 řídí celý systém stlačeného vzduchu tak, aby kompresory běžely co nejblíže optimálnímu provoznímu bodu, což se týká konkrétně zejména kompresorů s regulací otáček. Zkratka VSD označuje možnost regulace otáček, zkratka FF (Full-Feature) v názvu kompresoru zase označuje řadu kompletně vybavenou z výroby, která zahrnuje všechny důležité komponenty pro úpravu stlačeného vzduchu až po rekuperaci tepla, takže připojení už nemůže být jednodušší.

Rekuperace tepla pro udržitelný energetický management

Instalace kompresorů, Schwarzwald-Sprudel

Instalace kompresorů, Schwarzwald-Sprudel

Rekuperace tepla je součástí strategie udržitelné správy energie. Obecnou myšlenkou je, že výkon absorbovaný kompresorem během komprese je přeměňován na teplo. Toto teplo lze téměř zcela rekuperovat a použít pro ohřev vody.
„Uvedenou metodu využíváme primárně k podpůrnému vytápění hal a v menší míře k ohřevu procesní vody,“ pokračuje Griesau.
Pokud jde o servis systému výroby stlačeného vzduchu, společnost Schwarzwald-Sprudel spoléhá na prémiovou servisní smlouvu. Kromě nezbytných kontrol a údržby zahrnuje tato smlouva také bezplatné opravy veškerých případných poruch včetně kompletní generální opravy.