10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Schwarzwald-Sprudel přechází na bezmazné řešení a šetří energii

Společnost Schwarzwald-Sprudel v německém Wildbergu produkuje a využívá stlačený vzduch zvlášť efektivním způsobem díky kompaktní kombinaci kompresorů a dotlačovacích kompresorů Atlas Copco s úsporným modelem VSD. Závod aktuálně zaměstnává 60 lidí na dvou linkách pro stáčení lahví, které ročně naplní přibližně 160 milionů PET lahví o objemu 0,5, 0,75 a 1,5 l. Předlisky vyrobené z polyetylentereftalátu, který je spíš znám pod označením PET, se foukají do tvarů lahví na nápoje pomocí metody lisování tažením-foukáním, což vyžaduje velké množství stlačeného vzduchu o vysokém tlaku.

Výroba PET Bezmazné kompresory Třída 0 Kompresory Kompresory

Garance bezmazného stlačeného vzduchu

Pet bottling line at Schwarzwaldsprudel, Wildberg, Germany?

Linka na PET lahve ve společnosti Schwarzwald-Sprudel

Dodávka stlačeného vzduchu je v továrně společnosti Schwarzwald-Sprudel ve Wildbergu založena na třech šroubových kompresorech ZR, z čehož dva disponují regulací otáček (VSD – pohonem s proměnnými otáčkami), a také dvou vysokotlakých bezmazných vzduchových dotlačovacích kompresorech s regulací otáček. Tyto kompresory zásobují stlačeným vzduchem dvě linky na výrobu lahví. Velikost systému ilustruje skutečnost, že instalovaný výkon činí téměř 1000 kW – přestože stroje neběží nikdy všechny současně.
Stlačený vzduch pro proces lisování tažením-foukáním je nejprve natlakován šroubovým kompresorem na tlak okolo 8,5 bar, načež je dále stlačen na tlak 29 bar jedním z dotlačovacích kompresorů.
Všechny kompresory používané ke generování stlačeného vzduchu jsou bezmazné – např. pístový dotlačovací kompresor DN 160 a šroubový kompresor ZR poskytují vzduch bez příměsi oleje v souladu s normou ISO 8573-1, třídy 0 (2010).

Udržitelná správa energie s rekuperací tepla

Bernhard Griesau, ředitel závodu společnosti Schwarzwald-Sprudel v Německu

Nastavili jsme systém tak, že šest měsíců v roce v zimním období běží primárně nový stroj ZR 250 VSD FF se systémem rekuperace tepla – tak můžeme využít maximum tepla pro vytápění a ohřev.

Bernhard Griesau , Ředitel závodu

Systém úspory energie ES 130 řídí celý systém stlačeného vzduchu tak, aby kompresory běžely co nejblíže optimálnímu provoznímu bodu, což se týká konkrétně zejména kompresorů s regulací otáček. Zkratka VSD označuje možnost regulace otáček, zkratka FF (Full-Feature) v názvu kompresoru zase označuje řadu kompletně vybavenou z výroby, která zahrnuje všechny důležité komponenty pro úpravu stlačeného vzduchu až po rekuperaci tepla, takže připojení už nemůže být jednodušší.

Rekuperace tepla pro udržitelný energetický management

Instalace kompresorů, Schwarzwald-Sprudel

Instalace kompresorů, Schwarzwald-Sprudel

Rekuperace tepla je součástí strategie udržitelné správy energie. Obecnou myšlenkou je, že výkon absorbovaný kompresorem během komprese je přeměňován na teplo. Toto teplo lze téměř zcela rekuperovat a použít pro ohřev vody.
„Uvedenou metodu využíváme primárně k podpůrnému vytápění hal a v menší míře k ohřevu procesní vody,“ pokračuje Griesau.
Pokud jde o servis systému výroby stlačeného vzduchu, společnost Schwarzwald-Sprudel spoléhá na prémiovou servisní smlouvu. Kromě nezbytných kontrol a údržby zahrnuje tato smlouva také bezplatné opravy veškerých případných poruch včetně kompletní generální opravy.