Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Produkter
Compressors
Process gas and air equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Compressors
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Service
Industriværktøj og systemløsninger
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Service
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Hvordan løser vi dine udfordringer med hybridsammenføjninger med punktlimning

Materialebesparelser på over 20 % er bare en af mange fordele ved punktlimning sammenlignet med standardstrenge. Lær, hvordan du kan øge produktiviteten, sikkerheden og kvaliteten i dine hybridsammenføjninger - og samtidig reducere dine samlede ejeromkostninger.

30. juni 2020

Bilindustri Industriværktøj og systemløsninger Samlingsløsninger Dispenseringsløsninger Artikler Produkter Samlingsløsninger

Almindelig fejl: lim presses ud ved svejsepunkter. Dette forurener KTL-badet og medfører omarbejde og materialespild.

Udpresning af lim ved svejsepunkter

I en tid med letvægtskonstruktioneroganvendelse af flere materialer er hybridsammenføjning en af de vigtigste tendenser i karrosseriværksteder. Ved hybridsammenføjning kombineres stærk lim for at opnå sikre forbandter med andre sammenføjningsteknologier såsom punktsvejsning, fastgørelse med flow-drill eller stansenitning. Dette giver store fordele: • Større strukturel styrke og mere stivhed forbedrer driftsegenskaber og crash-sikkerhed
 • Forbedret korrosionsmodstand i sammenføjningen
 • Takket være stærk lim kan antallet af svejsepunkter reduceres

Udfordringer ved hybridsammenføjninger

Udblæsning - Hvis varmen fra punktsvejsning ødelægger limen, kan der forekomme udblæsning.

Udblæsning: ødelagt lim ved svejsepunkter

Kombinationen af limdispensering og andre sammenføjningsteknikker kan medføre flere udfordringer. Lim kan blive presset ud ved svejsepunkter eller nitter. Dette fører til materialespild og omarbejde. Når lim anvendes sammen med punktsvejsning, kan varmen fra svejsningen ødelægge limen, hvilket kan føre til udledning af giftige dampe. Desuden kræver det højere svejsestrøm, og systemet har brug for mere tid til at svejse igennem. Almindelige fejl: 


 • Udpresning: Ved svejsepunkter eller nitter presses limen ud. Det forurener KTL-badet og medfører omarbejde og materialespild.
 • Udblæsning: Hvis limen ødelægges ved varmen fra svejsning, kan der forekomme udblæsning. Dette kan føre til korrosion og svage sammenføjninger.

Problemløsning - punktlimning

Ved punktlimning applikeres ikke lim i forbrændingsområdet ved svejsepunkter.

Ved punktlimning applikeres ikke lim i forbrændingsområdet ved svejsepunkter.

Atlas Copco tilbyder en applikering, som er særligt udviklet til at lade hybridsammenføjning løse disse problemer. Såkaldt punktlimning er en afbrudt applikering med afbrydelser ved svejsepunkterne, hvilket giver mange fordele:


 • Sparer lim og omkostninger
 • Nøjagtig applikering forebygger omarbejde forårsaget af limudpresning ved svejsepunkterne
 • Ingen giftige dampe når applikering foretages med punktsvejsning; luftudsugningssystemer er ikke længere nødvendigt 
 • Mindre lim betyder lavere vægt, hvilket reducerer CO2-udledningen

Materialebesparelser på op til 22 % med punktlimning

Materialebesparelser med punktlimning

Materialebesparelser med punktlimning

De potentielle materialebesparelser er enorme. Lad os foretage en beregning på baggrund af en typisk applikering af et side panel med 54 svejsepunkter ved fordøren og 44 svejsepunkter ved bagdøren, altså samlet 98 svejsepunkter. Hvis du applikerer en standardstreng med en diameter på 3 mm, har du applikeret en samlet volumen på 38 ccm lim.

Når du applikerer punktlimning med et mellemrum på 12 mm, sparer du op til 0,0848 ccm lim pr. svejsepunkt. Med 98 svejsepunkter sparer du 8,3 ccm pr. sidepanel - hvilket udgør en materialebesparelse på 22 %.

Besparelsespotentiale - punktlimning

Beregningseksempel  
Limdiameter 3 mm
Limmellemrum 12 mm
Materialebesparelser pr. punkt: 0,15 cm * 0,15 cm * 3,14 * 1,2cm = 0,0848 ccm
Materialebesparelser pr. sidepanel (98 svejsepunkter): 98 * 0,0848 ccm = 8,3 ccm
Materialebesparelser pr. karrosseri: 2*8,3 ccm = 16,6 ccm
Materialebesparelse pr. dag (1000 karrosserier):  16,6 ccm * 1,355 g/ccm = 22,5 kg 
Omkostningsbesparelse pr. dag: 22,5 kg * 14 €/kg = 315 € (kun sidepaneler)
Omkostningsbesparelser pr. år: 315 € * 225 = ca. 70.875 € (kun sidepaneler)

Udfordringer ved punktlimning: robothastighed og fleksibilitet

Omkoblingstider og robothastighed ved punktlimning

Relation mellem omkoblingstid og robothastighed ved punktlimning

Fordelene ved punktlimning ved hybridsammenføjning er enestående sammenlignet med standardstrenge. Der er imidlertid betydelige udfordringer ved applikeringsprocessen i forhold til robothastighed og applikeringsfleksibilitet. Produktion af store mængder kræver robothastigheder på op til 500 mm/s eller mere. Samtidig bliver bilers geometri stadigt mere komplekse. Størrelsen på limpunkter og -mellemrum skal være frit definerbare - og skal gennemføres præcist og pålideligt på de enkelte dele af bilen. Men omkobling mellem robot, styring og applikator forsinker svartiden fra ventilnålen, der åbner og lukker dysen. Det er her almindelige applikeringssystemer kommer til kort.


Eksempel: påkrævede omkoblingstider ved robothastighed på 350 mm/s:


 • 34,2 ms på 12 mm applikering eller mellemrum
 • 28,5 ms på 10 mm applikering eller mellemrum
 • 22,8 ms på 8 mm applikering eller mellemrum

Indlæring via robotstyring

I mange industrielle dispenseringssystemer skal punktlimningens applikeringslængde og mellemrum programmeres manuelt via robotstyringen. Omkoblingstiden skal matches med robottens hastighed, ellers passer længden på applikering og mellemrum ikke med mm-specifikationen. Dette kræver omfattende programmering, hvilket medfører øgede omkostninger.


Realisering via systemstyring

Moderne industrielle limdispenseringssystemer fra Atlas Copcos SCA-produktlinje tilbyder en særlig software til punktlimning. Længden på applikering og mellemrum kan indtastes direkte i applikeringens styresystem. Robotstyringen går kun i gang med applikering, når der er signal om "åben applikator". Styringen udløser selvstændigt ventilen i overensstemmelse med den angivne længde på applikering og mellemrum samt robothastigheden. Tilbagemelding sker via positionsføleren og medtages i beregningen. Robotprogrammøren behøver kun at styre applikeringshastighed, startsignal og robotsti. Alle andre signaler til applikatoren håndteres i styresystemet.


Fordelene ved software-baseret programmering:


 • Automatiseret bestemmelse af omkoblingstider
 • Præcis udløsning af applikatorventil
 • Høj fleksibilitet: Mulighed for op til 128 sekvenser (applikering og mellemrum) i ét enkelt program
 • Lav programmeringsindsats og lav risiko for betjeningsfejl

Case: Lynhurtig punktlimning

Lynhurtig pneumatisk punktlimning til opvarmede og uopvarmede materialer.

Lynhurtig pneumatisk punktlimning til opvarmede og uopvarmede materialer.

En asiatisk bilproducent besluttede at kombinere stærk limning med punktsvejsning i inderramme, bundramme, gearkasse, instrumentbræt og hjulkasse i en ny bilserie. Målet var at forbedre stivhed, modstandsdygtighed ved sammenstød og den samlede køreoplevelse. Interne undersøgelser viste, at bilens køreegenskaber blev væsentligt forbedret med op til 50 meter lim i undervognen. Punktlimning viste sig at være den bedst egnede applikering til denne sammenføjningstype. Det giver et større mellemrum mellem svejsepunkter på undersiden uden at overskride de optimale 70 meter. Originaludstyrsfabrikantens krav var en robothastighed på min. 500 mm/s - uden at gå på kompromis med kvalitet og procespålidelighed.

Til denne kunde udviklede Atlas Copco en særlig applikator for at sikre en pålidelig og hurtig proces i overensstemmelse med kundens specifikationer. Løsningen er en pneumatisk applikator med en dobbeltvirkende cylinder og ekstremt hurtigt skiftende luftventiler. For at fremskynde nålens bevægelse ændrede Atlas Copco på designet og udvidede ventilåbningerne. Ændringen medfører, at luften kan slippe hurtigere ud, når dysen åbnes og lukkes. I dag har den asiatiske fabrikant af originaludstyr mere end 100 systemer fra Atlas Copco i sin karrosseri-produktionslinje - og samarbejder allerede med Atlas Copco om yderligere at øge robothastigheden.

Opsummering: Derfor skal du investere i en løsning med punktlimning

Punktlimning er en ægte problemknuser inden for hybridsammenføjning, især når det kombineres med punktsvejsning. Med materialebesparelser på op til 20 % kan der opnås store økonomiske besparelser samt mange andre fordele, der øger din produktivitet, sikkerhed og kvalitet - og reducerer dine samlede ejeromkostninger. Robothastighed kan dog være en udfordring ved applikering. Industriens høje krav taget i betragtning er mange almindelige dispenseringssystemer begrænsede. Atlas Copco har udviklet en særlig lynhurtig applikator til pålideligt at nå robothastigheder på 500 mm/s eller mere. Samtidig reducerer den dertil udviklede software behovet for programmering.

Læs mere om vores innovative SCA-limdispenseringsløsninger til karrosseriværksteder