Flere data, større output – digital transformation af flyindustrien

I en fremtid med storbyer, større bæredygtighed og øget global mobilitet har flyindustrien behov for at fordoble sin produktion, samtidig med at man skal opretholde et skyhøjt kvalitetskontrolniveau. Ved hjælp af digitalisering og intelligente værktøjer, der er forbundet med hinanden, er det muligt at implementere og udnytte det bedste fra industri 4.0.

Det er, som om luftfarten har nået sit højdepunkt i dag, men faktisk er den kun lige begyndt. Produktionen af fly er mere end fordoblet hvert årti siden 1970'erne, og det forventes, at denne vækst vil fortsætte med samme tempo, eller måske vil den endda accelerere.

Dette betyder, at der er et enormt pres på industrien for at øge sin produktivitet. Nye flytyper vil blive udviklet, der anvender lettere og mere bæredygtige materialer, hvilket skaber et behov for nye samlemetoder.

De kolde facts og de store udfordringer for flyindustrien

93 MEGABYER I 2035

Den globale middelklasse vokser, og vores byområder er under hastig ekspansion. Det anslås, at antallet af megabyer (med mere end 10 millioner indbyggere) vil stige fra 55 til 93 indtil år 2035. Urbane borgere er pr. definition mobile, og et flertal af verdens befolkning vil i løbet af de kommende år få lysten og den økonomiske formåen til at rejse med fly.

35,000 FLY I 2035

Antallet af fly på himlen vil blive fordoblet inden for 15-20 år. Det er omkring 40.000, og oveni dette tal skal lægges 75 % af den eksisterende flyflåde, der snart skal udskiftes. Det betyder, at der skal produceres 35.000 fly.

50% MINDRE CO2-UDSLIP

Flyindustrien er nødt til at reducere sit CO2-udslip med 50 % over de næste 30 år. Dette kan gøres ved at producere mere effektive fly, men producenterne vil også være nødt til at forbedre produktionsmetoderne og benytte mere intelligente værktøjer.

✔ Produktionen vil muligvis stige kraftigt.


Det er vigtigt at kunne producere hurtigere uden at risikere et lavere kvalitetsniveau. Med alle de nye materialer følger også nye samleprocesser, som igen kræver helt nye kompetencer.

✔ Det er vigtigt at holde og samtidig forbedre de høje kvalitetsstandarder


Det kan gøres ved at vejlede medarbejderne i samleprocessen. Gennem en reduktion af hardware og forbedrede visuelle hjælpemidler kan man levendegøre data på en praktisk anvendelig og intuitiv måde.


De store fordele ved industri 4.0 for flyindustrien

Digital forvandling undervejs

Automatisering er i dag udbredt i branchen, og den globale produktion er steget fra 70 fly om måneden i år 2000 til op mod 150 i dag. Samtidig er efterspørgslen på fly firdoblet. Derfor er det næste skridt at bruge intelligente, digitale værktøjer, der er forbundet med hinanden for at kunne bane vejen ind i fremtiden.

Ved hjælp af intelligente samleløsninger, der er forbundet med hinanden, kan du opnå en bedre styring af hele produktionsprocessen. Intelligente værktøjer giver os feedback med det samme fra hver enkelt proces. Indsamlingen af data mhp. at kunne kontrollere processernes overordnede kvalitet hjælper også medarbejderne til at undgå fejl i produktionen.

Flere data og færre omkostninger

En af fordelene ved at anvende industri 4.0 er højere produktion med færre fejl. Alle fabrikschefer eller samleeksperter kender til omkostningerne forbundet med simple, menneskelige fejl. Gennemsigtighed og analyser baseret på realtidsdata bidrager i væsentlig grad til at sænke disse omkostninger.

Den største omkostning ligger i papirarbejdet. Én enkelt komponent kan have en høj pris, og alle reparationer reducerer et flys markedsværdi betydeligt. Og så har vi slet ikke nævnt omkostningerne ved forsinkelser i produktionen samt bøder for manglende overholdelse af kundernes leveringsfrister.

Fremtiden er i luften

Det er ikke kun den traditionelle flyproduktion, der kan blive intensiveret i de kommende år. I kølvandet på de tidligere omtalte megabyers vokseværk vil der muligvis opstå et stigende behov for små, flyvende fartøjer til den urbane trafik.

Desuden vil behovet for flere satellitter også lægge et øget pres på luft- og rumfartsindustrien. Og lige netop her kan intelligente værktøjer, der er forbundet med hinanden gøre en enorm forskel.