Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Paroil E

Mineral engine oil

Contact us

For any extreme weather, Atlas Copco Parts & Service

Loading...

Superb anti-wear and corrosion protection

Extremely high oxidation stability

Protection against the harmful effects of soot

Paroil E is a high-performance engine oil intended for the lubrication of all diesel engines as used in our compressors and generators. It meets stringent quality control specifications to ensure your equipment will run smoothly and reliably.

Performance

Performance Method Unit Value
SAE viscosity grade SAE J 300   15W40
Kinematic viscosity at 40°C ASTM D 445 mm²/s 105.1
Kinematic viscosity at 100°C ASTM D 445 mm²/s 14.3
Viscosity index ASTM D 2270   139
Density at 15°C ISO 3675 kg/dm³ 0.886
Flash point COC ASTM D 92 °C 230
Pour point ASTM D 97 °C -39

Capacity

  Part number
5 l 1.32 US gal 1615 5953 00
20 l 5.28 US gal 1615 5954 00
210 l 55.48 US gal 1615 5955 00 
1000 l 264.17 US gal 1630 0096 00

Discover our Parts & Service offer