Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
shutterstock_1115081195

Viisi hyvää syytä aloittaa dataan perustuvien palveluiden käyttö

Yhdistämällä älykkäitä algoritmeja liitäntätekniikka-asiantuntijoidemme osaamiseen voimme laatia suosituksia asiakkaidemme tuotantoprosessien kestävää ja jatkuvaa optimointia varten. Kutsumme tätä dataan perustuviksi palveluiksi (Data Driven Services, DDS). Miksi DDS:n käyttö kannattaa aloittaa nyt? Kerromme viisi hyvää syytä.

Ota yhteyttä dataan perustuvien palveluiden asiantuntijoihimme ja aloita heti!

Tähän saakka tekniset palvelut ovat keskittyneet pääasiassa laitoksen käytettävyyteen. Liima-annostelun, itselävistävän niittauksen, kitkaporauskiinnityksen ja muiden liitäntäjärjestelmiemme myötä otamme askeleen eteenpäin ja keskitymme kokonaiskäyttökustannusten optimointiin. Tätä tarkoitusta varten ohjelmistotyökalumme keräävät asiakkaidemme liitäntäjärjestelmistä tietoa ja visualisoivat ne. Yhdistämällä älykkäitä algoritmeja tekniikka-asiantuntijoidemme tietoihin ja taitoihin voimme kehittää suosituksia asiakkaidemme tuotantoprosessien kestävää ja jatkuvaa optimointia varten. Kutsumme tätä lähestymistapaa dataan perustuviksi palveluiksi (Data Driven Services, DDS). Miksi dataan perustuvien palveluiden käyttö kannattaa aloittaa nyt? Kerromme viisi hyvää syytä.

1. Omien tietojen täydellinen hallinta

Smart on premise- ja Smart to cloud -ratkaisut

Dataan perustuvien palveluiden lisäarvo "Smart on Premise"- ja "Smart to Cloud" -ratkaisuissa

Tietojen yhdenmukainen arviointi ja tulkinta on tärkeää, jotta niiden pohjalta voidaan vetää oikeanlaiset johtopäätökset ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Usein tuotantoalalla tämän lähestymistavan esteenä on huoli omien tietojen turvallisuudesta. Atlas Copcon dataan perustuvat palvelut antavat asiakkaille täyden hallinnan: asiakas saa aina itse päättää, mitä hänen tiedoilleen tapahtuu. Asiakkaat päättävät, mitä tietoja he jakavat Atlas Copcon kanssa ja voivat julkaista ne huoltoportaalissa.

Jos asiakas valitsee ”Smart on Premise” -ratkaisun, tiedot säilyvät asiakkaan omassa verkossa. Analyysi suoritetaan kohdennetusti, jotta mahdolliset parannuskohteet voidaan tunnistaa ja kehittää niihin sopiva toimenpide. ”Smart on Premise” -ratkaisu sisältää myös asiantuntijoidemme suorittaman etäkunnossapidon, kunnossapitosuunnitelmien luonnin, todellisiin käyttötietoihin perustuvat ennusteet tai ongelmien järjestelmään perustuva tunnistus ja muita vastaavia toimintoja.

”Smart to Cloud” menee vielä pitemmälle. Kerätty data siirretään pilvipalveluun turvallisen yhdyskäytävän ja tunnelin kautta. Tämä luo globaalia tietoa ja etuja, joita ovat esimerkiksi automaattinen varaosien tilaus, ennakoiva kunnossapito ja tärkeimpien tehokkuus- ja laatuindikaattorien jatkuva valvonta.

2. Nopeaa ja tehokasta tukea silloin, kun sitä eniten tarvitaan

Asiantuntijoidemme suorittama etäkunnossapito on sujuvan ja ongelmattoman toiminnan avaintekijä. Tähän tarkoitukseen Atlas Copco on kehittänyt sertifioidun turvallisuuskonseptin, joka sallii nopean ja ennen kaikkea turvallisen tuen ympäri vuorokauden toimintahäiriöiden ja ongelmien sattuessa. Huoltoportaalissa asiakas voi luoda tilanteen kuvauksen sekä järjestelmä- ja lokitiedot sisältävän vikailmoituksen vain yhdellä napsautuksella. Conference Center -osiossa esimiehet tai laitoksen vastuuhenkilöt voivat vaihtaa tietoja palveluasiantuntijoidemme kanssa chat-keskusteluissa, videoneuvotteluissa ja jakamalla tiedostoja ja etsiä näin yhdessä ratkaisua ongelmaan. Tarpeen vaatiessa asiantuntijamme voi muodostaa yhteyden laitokseen asiakkaan avaaman turvallisen VPN-tunnelin kautta, jolloin ongelma voidaan analysoida tarkasti ja määrittää korjaustoimenpiteet. Kaikki toiminnot dokumentoidaan laitoksen lokiin.

3. Ongelmien syiden tunnistaminen lyhentää käyttökatkoja pysyvästi

Atlas Copcon dataan perustuvien palveluiden huoltoportaali: yksilöllisesti määritetyt koontinäytöt auttavat asiakkaita pitämään silmällä liitäntäjärjestelmiensä tärkeimpiä tehokkuusindikaattoreita

Atlas Copcon dataan perustuvien palveluiden huoltoportaali: yksilöllisesti määritetyt koontinäytöt auttavat asiakkaita pitämään silmällä liitäntäjärjestelmiensä tärkeimpiä tehokkuusindikaattoreita

Huoltoportaalimme luo perustan tuotantoprosessin valvonnalle. Ohjelmisto asennetaan asiakkaan verkkoon ja yhdistetään järjestelmäämme. Analysoimme tarpeen ilmetessä tapahtumatiedot, kuten hälytykset ja palvelupyynnöt. Näin voimme tunnistaa ongelmien syyt ja ehdottaa parannuksia. Jos huomaamme esimerkiksi liiallista kulumista liima-annostelujärjestelmän pumpussa ja tästä johtuvia usein toistuvia vikoja, tarkistamme, onko paine, lämpötila tai muut vastaavat parametrit määritetty oikein, ja annamme suosituksia järjestelmäasetusten muuttamiseen. Kokemuksemme on osoittanut, että käyttökatkosten aiheuttamia kustannuksia ja lisätöitä voidaan vähentää jopa 30 prosentilla.


4. Pienennä kustannuksia ennakoivalla kunnossapidolla

Onko itselävistävän niittaustyökalun kara rikkoutunut, vaikka se on huollettu aikataulun mukaisesti? Aikaväleihin sidotut kunnossapitoaikataulut eivät aina ole riittävän tarkkoja. Huollon hallintaohjelmistomme tukee kunnossapitotiimiä käyttöön perustuvan kunnossapidon suorittamisessa. Ohjelmisto sisältää tulossa olevia kunnossapitotöitä koskevia viestejä ja laitteiden nykyiseen käyttöön perustuvia ennusteita. Kunnossapitotiimi voi kirjata järjestelmään palautetta kunnossapitotyöstä – riippumatta siitä, onko työ suoritettu liian aikaisin tai liian myöhään. Näin ennusteista tulee koko ajan tarkempia. Jos jokin komponentti puretaan, huolletaan ja asennetaan uudelleen, kunnossapidon hallintaohjelmisto tallentaa laitteen tilan. Kaikkien olennaisten komponenttien tila on aina hallinnassasi. Huollon hallinta auttaa pienentämään työmäärää sekä varaosa- ja komponenttien varastointikustannuksia jopa 20 prosentilla.

5. Tehokkuuden ja laadun jatkuvaa parantamista

Toimivatko kaikki liitäntäjärjestelmäsi suunnitelmien mukaisesti? Sitten on aika tehdä järjestelmistäsi vielä tehokkaampia ja ottaa käyttöön OEE Cockpit. Se antaa tietoa kriittisistä tehokkuusindikaattoreista, kuten keskimääräisestä korjausajasta, käyttökatkoksista, materiaalinkulutuksesta ja käytön laadusta, analysoi vikojen syyt sekä osoittaa heikkoudet ja optimointipotentiaalin. Esimerkiksi liima-annostelujärjestelmissä ohjelmisto mittaa käytetyn liiman määrää hävikin minimoimiseksi. Näin voit muun muassa optimoida käytetyn liimamäärän laitteiston ilmauksen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti myös asiantuntijamme voivat analysoida tiedot pitemmältä ajanjaksolta ja neuvoa laitteiden tehokkuuden parantamisessa.

Tarkistusluettelo

Oletko valmis käyttämään dataan perustuvia palveluita? Autamme sinut alkuun!

✔ Määritä selkeät tuotantoon ja erityisesti liitäntäjärjestelmiisi liittyvät tavoitteet.

✔ Dataan perustuvien palveluiden käyttö ei ole mahdollista ilman tukea ja yhteistyötä. Ota IT-osasto, tuotanto-osasto, laadunhallintaosasto ja kunnossapitotiimi mukaan alusta saakka.

✔ Varmista, että tuotantojärjestelmät on liitetty verkkoon IT-ympäristöissään ja että pystyt hankkimaan tietoa systemaattisesti.

✔ Valmistaudu siirtämään palautetta järjestelmiin, jotta itseoppimisprosessista on mahdollisimman paljon hyötyä.

✔ Varmista, että tiimisi ovat valmiita reagoimaan nopeasti datapohjaisen järjestelmän ilmoituksiin ja suosituksiin sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Dataan perustuva käyttöajan optimointi

Hallitse koneitasi ja käyttöoikeuksiasi tietokoneelta käsin. Saat viestejä ja hälytyksiä havaituista ongelmista ja voit myös lähettää asiantuntijoillemme automaattisesti luodun palvelupyynnön.

Aloita heti; on aika digitalisoitua!

Loading...

Dataan perustuva tehokkuuden optimointi

Valvo laitteistosi kokonaistehokkuutta OEE Cockpitin avulla. Se havaitsee parannuskohteet ja ilmoittaa prosessien parannuskohteista koontinäytössä.

Aloita heti; on aika digitalisoitua!

Loading...

Dataan perustuva kunnossapidon optimointi

Tarjoa huoltotiimillesi tukea automatisoidulla käyttöperusteisella aikataulutus- ja viestintätoiminnoilla. Suoritetuista huoltotöistä annetaan palautetta ja huoltotaulukot sovitetaan syötettyjen tietojen mukaisesti.

Aloita heti; on aika digitalisoitua!

Loading...