Atlas Copco Finland - Industrial Tools & Solutions
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Energianvarastointijärjestelmät
top-banner-ev-batteries.jpg

Sähköauton akun tuotannon tulevaisuus

Hyödynnä sähköautojen innovaatioita oikeilla materiaaleilla, kiristys- ja liitäntätekniikoilla, prosessinohjauksella ja laaduntarkastuksella.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Haasteet  | Prosessi | Käyttäjien turvallisuusÄlykkäät teknologiat | Näkemykset

Sähkövoimaan perustuva liikkuvuus ja kevyt rakenne muuttavat autoteollisuutta radikaalisti

Autoteollisuus on merkittävässä siirtymävaiheessa, ja siltä edellytetään radikaaleja muutoksia tiukkojen maailmanlaajuisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Autojen tärkeimpiä trendejä ovat uusien käyttökonseptien, kuten akkujen (EV), hybriditekniikan (HEV) ja polttokennojen (FCEV), käyttöönotto sähköautoissa sekä ajoneuvojen painon vähentäminen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Sähköautot ovat mullistamassa autoteollisuutta

Tuotantojärjestelmän on oltava skaalautuva, jotta se voi kasvaa suuren kysynnän myötä, mutta myös joustava ja vastata tulevien sukupolvien uusiin vaatimuksiin.

Henrik Elmin , Pääjohtaja, teollisuustekniikan liiketoiminta-alue

Sähköautojen akkujen tuotantoprosessi – uusia haasteita ja mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjumiseen

Me Atlas Copcolla luomme innovaatioita, jotta voimme käsitellä huippuluokan materiaalitarkastus- ja kokoonpanoratkaisuja ja toteuttaa tehokkaita prosesseja sähköautojen akkujen valmistusprosessin kaikissa vaiheissa. 

Yhdistämme tarkastus- ja kokoonpanotekniikat laadunvarmistukseen ja virheentarkistukseen, jotta voimme luoda älykkäitä, yhdistettyjä kokoonpanoratkaisuja, jotka toteuttavat Teollisuus 4.0:n vision ja edistävät innovointia. 

As your innovation partner, we will help you meet all the challenges in the electric vehicle assembly process

 

Sähköistäminen ei ole tulevaisuutta – se tapahtuu juuri nyt

Joka vuosi markkinoille tuodaan uusia sähköautomalleja sekä vakiintuneilta valmistajilta että uusilta tulokkailta. 

Koko teollisuus sähköistämisen ympärillä muuttuu nopeasti erityisesti sähköauton sydämessä – eli akussa. Toimintamatkaan liittyvät vaatimukset ja latausajan minimoimisen haasteet kasvavat jatkuvasti.

Tuotantoprosessiin vaikuttavat erityyppiset akkukennot, kuten lieriömäiset tai litteät kennot.

Akun painoa on vähennettävä merkittävästi, ja tuotantoprosessit on optimoitava ja skaalattava maailmanlaajuisesti. Lisäksi kokonaissuunnittelu mukautuu jatkuvasti tuotteiden ja käytettävissä olevien resurssien muutosten vuoksi.


 

Erilaisia akkukennoja, kuten lieriömäisiä ja litteitä kennoja, käytetään.

Innovatiiviset, turvalliset ja tehokkaat kokoonpanoprosessiratkaisut –

Katso, miten tuemme sähköauton akun valmistusprosessia

Sähköautojen, akkujen ja voimansiirron tuotantoprosessissa on ratkaistava monia uusia ja olemassa olevia haasteita. Jotta tuotanto olisi tehokasta, on otettava käyttöön useita liitäntä-, virheentarkistus- ja laadunvarmistustekniikoita, jotka vastaavat asiakkaiden odotuksiin.

Tehokas prosessi edellyttää nopeita ja tarkkoja kokoonpanotyökaluja ja annostelujärjestelmiä, jotka varmistavat tasaisen kuplattoman levityksen, sekä niittausjärjestelmiä, joilla voidaan turvallisesti yhdistää eri materiaaleja, ja kitkaporausta, jolla luodaan avattavissa olevia varmoja liitoksia kohtiin, joita voi käsitellä vain yhdeltä puolelta.

Näiden lisäksi virheentarkistus ja prosessinohjaus takaavat "heti ensimmäisellä kerralla onnistuvan" tuotannon. Laadunvarmistus, kalibrointi, mittaus ja raportointi varmistavat, että viat korjataan kustannustehokkaasti ja että jokainen kokoonpano on täysin jäljitettävissä.

Atlas Copco on innovatiivinen kumppani sähköautojen akkujen tuotannossa ja dataan perustuvien prosessien kehittämisessä aina kennojen tuotannosta loppukokoonpanoon

Kokonaisvaltaisena strategisena kumppanina yhdistetyt ratkaisumme tukevat kaikkia akkukokoonpanon vaiheita

0–1. Kennojen komponenttien ja kennojen tarkastus
Käyttämällä tarkastusjärjestelmiä kaikentyyppisten akkukennojen ja akkukomponenttien laadun valvontaan prosessin varhaisessa vaiheessa varmistetaan tuotannon resurssi- ja kustannustehokkuus. Ne antavat järjestelmänkäyttäjille tietoa prosessista ja tuotteiden laadusta ja korostavat optimointimahdollisuuksia.

2. Kennojen kokoonpano
Lieriömäisten ja litteiden kennojen tuotantomenetelmät ovat erilaiset. Täydellinen yhdistelmä annostelujärjestelmiä kennon liittämiseen ja itselävistäviä niittausjärjestelmiä moduulien kokoamiseen parantaa laatua (esimerkiksi kennojen liittäminen kaksikomponenttisella (2C) materiaalilla). Lieriömäisille kennoille paras vaihtoehto on matalan viskositeetin materiaali monipisteruiskutuksella ja sivuseinien liitoksella.

3. Moduulin kokoonpano
Kun kennot on pinottu yhteen, niiden ympärille on luotava kiinteä kehys moduulia varten.

4. Akkukotelon kokoonpano
Koottu akkumoduuli on asetettava oikein akkukoteloon. Laadukas kotelo varmistaa, että akku toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja että koko auto pysyy vakaana.

5. Lämmönhallinta
Akun lämmönhallinta edellyttää lämpöyhdistemateriaalia. Kotelon yksityiskohtainen tarkastus ja oikea materiaalilaskenta luovat perustan rakojen täytön optimaaliselle käytölle annostelujärjestelmällä.

6. Moduulien asennus
Kun yhdistelämpömateriaali on annosteltu, moduuli on kiinnitettävä ja kiristettävä akkukoteloon. Monikara ja 3D-robottiohjaus mahdollistavat täydellisen kiristyksen.

7. Sähkökomponenttien asennus
Tarkka kokoonpano tässä monimutkaisessa prosessissa saavutetaan akkutyökalujen ja integroidun ohjaimen avulla, ja eristetyt hylsyt takaavat parhaan mahdollisen turvallisuuden. Langattomat liitostason asemointijärjestelmät ja prosessinohjausohjelmisto opastavat käyttäjää selkeästi ja parantavat akun laatua.

8. Palosuojaus
Jos akkukennot syttyvät tuleen, matkustajilla on oltava vähintään viisi minuuttia aikaa poistua ajoneuvosta. Kaksikomponenttinen palontorjuntamateriaali viivästyttää paloa. Tätä varten palontorjuntamateriaalin litteän syöttövirtauksen on oltava saumatonta ja erittäin tarkkaa. Konenäköratkaisu tarkastaa ja ohjaa oikeaa käyttösovellusta.

9. Kannen tiiviste
Kannen tiivistys on tarpeen, jotta kosteutta ei pääse sisään eikä kaasuja ulos. Tiukka kannen tiiviste estää vuodot ja takaa akun huollettavuuden. 

10. Kannen ja kotelon liitos
Akun tuotanto viimeistellään sulkemalla kotelo. Nopeat jaksoajat, monimutkaisuus ja huollettavuuden tarve tekevät tästä viimeisestä vaiheesta haastavan. Kitkaporauskiinnitys K-Flow-tuotemallistolla on optimaalinen kiinnitystekniikka.

Turvallinen työskentely suurjännitteiden ympärillä

Akut vaativat uusia innovaatioita, kuten eristettyjä hylsyjä, jotka suojaavat käyttäjiä korkeajännitteeltä ja estävät oikosulkuja ja maadoituksen, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

 

Sähköauton akun valmistusprosessi on haastava

Tarkastelemme haasteita ja havainnollistamme ratkaisuja. Yksi haasteista on kennojen välinen kiinnitys, joka on varhainen vaihe akun valmistusprosessissa.
Lue lisää julkaisusta "Sähköautojen akkujen kokoonpanoratkaisujen tulevaisuus".

Tarkka ja luotettava akun kannen tiiviste

Akkukotelon tiiviyden varmistaminen ennen kannen asentamista on olennainen osa akun kokoonpanoa. Tarkkuusratkaisuja, jotka eivät tuota lämpöä tai käytä tiettyjä materiaaleja, tarvitaan sisä- ja ulkoympäristön eristämiseen.

Akun kannen tarkka ja luotettava tiivistys on erittäin tärkeää

Opi Atlas Copcon asiantuntijoilta

Electric vehicle chassis with battery

Six things you should know about battery joining

20 kesäkuuta, 2021

The assembly process of a high voltage EV battery pack has a strong influence on the performance, safety and durability of the battery. Choosing the right joining technology for the special requirements of battery manufacturing and aiming for an efficient joining process is crucial.

Operator using Bonder X on car body

Manuaalisen liimauksen laadun parantaminen

13 marraskuuta, 2019

Tietyissä käyttökohteissa liima- ja tiivistysaineita ei kannata levittää automaattisesti vaan manuaalisesti. Tasaisen korkean laadun varmistamiseksi suunnittelijoiden ja käyttäjien tulee ottaa huomioon useita tekijöitä.

Tutustu innovatiivisiin ratkaisuihimme, jotka ratkaisevat sähköistä liikkuvuutta ja sähköauton akkukokoonpanoa koskevat haasteet

Automatisoituja ratkaisuja

Lue lisää Atlas Copco -konsernin osana toimivan ISRA VISIONin konenäköön perustuvista laaduntarkastusratkaisuista.