Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energianvarastointijärjestelmät
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Energianvarastointijärjestelmät
Datastroom in de eindmontage grafiek

Smart Connected Assembly – Powered by data

Atlas Copco vie visionsa älykkäästä tehtaasta entistä pidemmälle. Visiota kutsutaan nimellä "Smart Connected Assembly – Powered by data", ja se vastaa valmistavien yritysten kohtaamiin haasteisiin, eli siihen, miten kerättyä tietoa voidaan tehokkaimmin hyödyntää tuotannossa. Konsepti osoittaa, miten asiakas voi luoda lisäarvoa Atlas Copcon älykkäiden työkalujen ja ratkaisujen tarjoamien tietojen avulla prosessin jokaisen vaiheen aikana - suunnittelusta prototyypin luomiseen ja kokoonpanoon.

Ota meihin yhteyttä!

Alan suurimmat haasteet:

Suurempi tuotevalikoima

Kuluttajien lopputuotteiden räätälöinnin vaatimus kasvaa tulevaisuudessa. Teollisuus 4.0:n ”eräkoko 1” -visiona on samat yksikkökustannukset riippumatta siitä, valmistetaanko yksi vai miljoona yksikköä. Tämä edellyttää uudentasoista joustavuutta tuotannossa.

Järjestelmien monimutkaisuus

Tuotantojärjestelmistä tulee yhä monimutkaisempia, ja jatkossa yhä useammat tuotannon kannalta kriittiset toiminnot ovat verkotettujen järjestelmien varassa. Määritysten, ohjelmistoversioiden ja käyttöoikeuksien hallinnasta tulee keskeisen tärkeä tekijä tuotannon laadunvalvonnan ja käytettävyysajan säilyttämiseksi.

Inhimilliset tekijät

Ihmisen toiminta on tärkeässä asemassa tulevaisuuden kannalta. Kokoonpanoprosessin toimijoiden täytyy ottaa käyttöönsä uutta tekniikkaa mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tätä varten järjestelmien täytyy olla helppokäyttöisiä, ja kokoonpanoprosessissa luotavat suuret tietomäärät täytyy käsitellä niin, että käyttäjä saa haltuunsa kaikkein tärkeimmät tiedot.

Kestävä liiketoiminta

Kestävän kehityksen painopiste nousee uudelle tasolle tuuli- ja aurinkoenergialla toimivien tehtaiden myötä. Ympäristötietoisuus on laajempaa ja säädösten noudattamista valvotaan maailmanlaajuisesti.

Mitä "Smart Connected Assembly – Powered by data" tarkoittaa?

Teknologiaa, joka kerää ja analysoi kiristystiedot tuotteen koko tuotantoajalta, ja sen ansiosta ennakoi työkalujen vikaantumisen, suosittelee optimaalista huoltosuunnitelmaa ja pienentää tuotantokustannuksia. Teknologiaa, joka tarjoaa arvokkaita tietoon perustuvia huomioita aiempien tuotanto-ohjelmien pohjalta.

Smart Connected Assembly Powered by data

Suunnittelu-/prototyyppivaihe

Suunnitteluvaihe: reaaliaikainen analyysi nykypäivän tehdastuotteissa käytettyjen vastaavanlaisten komponenttien käyttäytymisestä
Prototyyppivaihe: teknologiaa, joka oppii, miten liitos käyttäytyy, havaitsee sen mahdollisen asettumisen ja valmistelee prosessin. Teknologiaa, joka tallentaa tiedot yhteiseen tietokantaan prosessin myöhempiä vaihteita varten.

Korikokoonpano

Teknologiaa, joka tuo käyttöön suunnittelu- ja prototyyppivaiheissa analysoidut tiedot ja analysoi laatuongelmia, tunnistaa säästömahdollisuuksia eri alueilla ja antaa ilmoituksen, kun laite on huollettava.

Loppukokoonpano

Teknologiaa, joka mahdollistaa keskitetyn tuotannon hallinnan ja jota käyttämällä voidaan toteuttaa standardisoituja prosesseja kaikkialla maailmassa. Teknologiaa, joka varoittaa laatuun liittyvistä riskeistä ja pienentää näin takuukustannuksia ja takaisinkutsujen mahdollisuutta.

Elinkaarivaihe

Teknologiaa, joka ymmärtää työkalujen käyttöä, koska sen avulla pystytään keräämään ja analysoimaan kiristystuloksia ja vertaamaan niitä työkalun tietoihin luomalla kokonaisvaltainen analyysi. Teknologiaa, jolla voidaan ennustaa työkalujen vikaantuminen ja ehdottaa optimaalista huoltosuunnitelmaa, minkä ansiosta työkalujen vikaantuminen vähentyy ja yritys säästää tuotantokustannuksissa.

Tämä teknologia on nyt käytettävissä! "Smart Connected Assembly – Powered by data" -konsepti vie älykkäät tehtaat uudelle tasolle. Atlas Copcon älykkäiden työkalujen ja ratkaisujen jatkuvasti luomaa tietoa voidaan hyödyntää käytettävyysajan maksimoimiseksi, laadun parantamiseksi ja tuotantokustannusten alentamiseksi.
Se on älykästä!

Ota meihin yhteyttä!

Kuusi arvopylvästämme:

Smart Connected Assembly tukee teollisuus 4.0 -konseptin toteutumista. Toteutuessaan konseptiin kuuluu helppokäyttöiset teknologiaratkaisut, jotka tuottavat nopeita tuloksia. Kuuntele asiantuntijoidemme kertovan kuudesta arvopylväästä ja siitä, miten niistä voisi olla hyötyä liiketoiminnassasi.

Lisää työkalujen käytettävyysaikaa 98 prosentista 99,5 prosenttiin ottamalla käyttöön dataan perustuva lähestymistapa ennakoivaan huoltoon.

Analytiikan avulla voi saada hyödyllistä tietoa laitteen kunnosta ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä. Näin korjaukset voidaan ajoittaa niin, että niiden vaikutus tuotantoon on mahdollisimman vähäinen.
Esittäjänä Atlas Copcon liiketoimintajohtaja Rikard Nordén.

Lue lisää

Loading...

Vikojen väheneminen 15 prosentilla integroimalla osien tarkistus ja dokumentointi, käyttäjän ohjeistus ja valo-ohjatut keräilyratkaisut.

Esittäjänä Atlas Copcon tuotepäällikkö Hendrik Fischer.

Lue lisää

Loading...

Vähennä uusien tuotteiden julkaisuun liittyviä kustannuksia jopa 57 % käyttämällä virtuaaliasemia. Saat ratkaisun käyttöön helpolla ohjelmistomäärityksen muutoksella.

Uusien tuotteiden julkaisukustannukset jopa 57 % vähemmän – 3 500 eurosta 1 500 euroon käyttämällä virtuaaliasemia. Saat ratkaisun käyttöön helpolla ohjelmistomäärityksen muutoksella.
Esittäjänä Robert Karlsson, Atlas Copcon vanhempi tuotepäällikkö

Lue lisää

Loading...

73 % parempi tuottavuus, koska vähemmän uudelleenkäsittelyä, korkeampi tuotteiden laatu ja kokoonpanolinjan mahdollisimman korkea käyttöaste.

73 % parempi tuottavuus – ensimmäinen läpimeno nousi 92,5 prosentista 98 prosenttiin yhdessä vuodessa jäsenneltyä tietoanalyysiprosessia käyttämällä. Tähän tulokseen päästiin vähemmällä uudelleenkäsittelyllä, korkeammalla tuotteiden laadulla ja kokoonpanolinjan mahdollisimman korkealla käyttöasteella. Älykäs prosessin valvonta ja analyysiohjelmistot, kuten Atlas Copco ToolsNet, helpottavat kokoonpanoprosessin valvontaa, analysointia ja kehittämistä.
Esittäjänä Steven Meazey, Atlas Copcon markkinointijohtaja

Lue lisää

Loading...

Vähennä koulutusaikaa ja -kustannuksia 30 prosentilla

Älykkäät, integroidut ohjelmistoratkaisut ohjaavat käyttäjää edistyneellä tavalla, mikä
mahdollistaa nopean uudelleenkäsittelyprosessin tunnistamisen, jäljitettävyyden kokoonpanossa ja manuaalitoiminnoissa, virheentarkistuksen, tietoanalyysin ja laitoksen valvonnan. Käyttäjien koulutusta tarvitaan vähemmän, kun uusi malli julkaistaan tai kokoonpanoprosessia muutetaan.
Esittäjänä Atlas Copcon kansainvälinen tuotepäällikkö Karin Ly

Lue lisää

Loading...

80 % pienempi energiankulutus.

Useamman langattoman työkalun kokoonpanoprosessia ohjataan virtuaalisesti yhdellä ohjaimella, jonka ansiosta energiankulutus vähenee merkittävästi – jopa 80 %. Kustannusten lisäksi energiankulutuksen vähentäminen on tärkeää ympäristösäännösten vuoksi.
Esittäjänä Atlas Copcon kansainvälinen tuotepäällikkö Robert Stribeck

Lue lisää

Loading...

Teollisuus 4.0 kehittyy nopeaa tahtia. Uusia teknologioita hyödyntävät yritykset huomaavat teollisuus 4.0:n potentiaalin. Tutustu teollisuus 4.0:n haasteisiin omalla alallasi ja siihen, miten voit vastata niihin ajoissa!