Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Onko aika kalibroida?

Varmista laatu ja vähennä vikoja työkalujen kalibroinnin ja akkreditoidun laadunvarmistuskalibroinnin avulla.​
työkalujen kalibrointi, työkalujen testaus, metrologia, koneen suorituskykytesti

Onko aika kalibroida?

Varmista laatu ja vähennä vikoja työkalujen kalibroinnin ja akkreditoidun laadunvarmistuskalibroinnin avulla.​
työkalujen kalibrointi, työkalujen testaus, metrologia, koneen suorituskykytesti

Onko aika kalibroida?

Varmista laatu ja vähennä vikoja työkalujen kalibroinnin ja akkreditoidun laadunvarmistuskalibroinnin avulla.​
työkalujen kalibrointi, työkalujen testaus, metrologia, koneen suorituskykytesti
Sulje

Usein kysytyt kysymykset – Teollisuustyökalujen ja kokoonpanoratkaisujen palvelut

Kaikki usein kysytyt kysymykset työkalujen, ohjelmistojen ja laitteiden huoltotarjonnasta

Asennuspalvelut

Voinko tehdä asennuksen itse?

Emme suosittele sitä. Epäonnistunut asennus lisää kustannuksia, vähentää tuottavuutta ja heikentää laatua. Kokeneen ja sertifioidun Atlas Copco -teknikon tuki takaa nopean ja ammattimaisen ongelmanratkaisun. Tämä auttaa välttämään joitakin yleisiä ongelmia asennuksen aikana.

Miksi uudet työkalut on kalibroitava asennuksen yhteydessä?

Ensimmäisenä on huomioitava työkalun matka tuotantolaitoksesta tiloihisi. On käytännössä mahdotonta tietää kaikkea, mitä työkalulle on saattanut tapahtua kuljetuksen aikana. Joskus työkalu saattaa seistä varastossa jonkin aikaa ennen sen toimittamista.

Toisekseen, työkalujen kalibrointiin ei ole olemassa yhtä ja samaa kansainvälistä standardia, vaan kalibrointistandardit vaihtelevat maan ja alan mukaan.

Tämän vuoksi valtuutetun kumppanin on kalibroitava uudet erittäin tarkat sähkötyökalusi heti alussa. Tämä varmistaa sen, että saat niistä kaiken irti ja voit itse täysin hallita tuotantosi laatua.  

Siksi heti alussa tehtävä kalibrointi on olennainen osa asennuspalveluamme.

Mitä turvallisuustekijöitä on minun otettava huomioon työkaluja asennettaessa?

Kaikki mahdolliset. Toimimme käsikäyttöisten työkalujen alalla, ja käyttäjien turvallisuus on meille aina etusijalla.  

Voimme vähentää turvallisuusriskejä varmistamalla, että ammattitaitoiset, sertifioidut teknikot suorittavat asennuksen turvallisesti riippumatta siitä, ovatko työkalut sähköisiä, paineilmalla toimivia tai hydraulisia.  

Ihmisten ja koneiden kohdatessa on aina olemassa monia muitakin riskejä, kuten reaktiovoimia, puristumisen vaaroja ja lisävarusteongelmia, kuten hylsyjä ja hiomalaikkoja. Siksi saamamme asennuskoulutus on välttämätön käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi.

Mikä on paras tapa asentaa Atlas Copcon työkalut ja ohjelmistot?

EasyStart-asennuspalvelumme on tarkoitettu sekä työkaluille että ohjelmistotuotteille.

EasyStart-paketti työkaluille sisältää kalibroinnin, liitosten kiristystulosten tarkistuksen ja käyttäjäkoulutuksen. Lisäksi määritämme ohjelmiston käyttöliittymät ja varmistamme oheislaitteiden yhteydet. Voit mukauttaa EasyStart-vakiopakettia lisäämällä edistyksellisiä kiristysstrategioita, ylimääräisiä ohjelmasarjoja, lisävarusteita ja fyysisiä ohjainkokoonpanoja.

EasyStart-paketti ohjelmistotuotteille sisältää asennuksen, perusmäärityksen sekä toimintojen ja käyttöliittymien testauksen. Lisäksi tarjoamme sertifioidun käyttäjäkoulutuksen ja varmuuskopion kaikista tehdyistä töistä.

 

 

Kunnossapidon hallintaratkaisut teollisuuden työkaluille, ohjelmistoille ja laitteille

Mitä ennakkohuolto on?

Ennakkohuolto tarkoittaa kaikkia työkalulle tai liitäntälaitteille tehtäviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten öljynvaihtoa sekä kuluvien huoltosarjaan kuuulvien osien vaihtamista. Ennakkohuollon jälkeen tehdään käyttökoe. Jos kyseessä on kokoonpanotyökalu, myös kalibrointi on tehtävä. Koekäytön ja kalibrointien suorittamiseen tarvitaan työtila, josta löytyy käsityökalut, tietyt laitteet ja asiantuntevat teknikot. 

Mikä on Tool Management Center?

Tool Management Center (TMC) on osa Uptime-huoltotasosopimustamme. Se on Atlas Copcon ainutlaatuinen huoltomalli, jossa henkilöstömme toimii asiakkaan tiloissa määrättyinä aikoina ja määrätyssä tilassa. Heillä on kyseisessä tilassa kaikki tarvittavat työkalut Atlas Copcon tai muiden valmistajien kiristystyökalujen, irrotustyökalujen, iskevien työkalujen jne. korjaamiseen ja ylläpitoon sekä asennetun konekannan hallintaan.

Tool Management Centerissä sertifioidut huoltoteknikkomme ja asentajamme suorittavat ennakkohuoltoja ja kalibrointeja. He hoitavat luotettavuuskeskeisen työkalujen ylläpidon, linjatuen, määritysten ja ISO-asiakirjojen hallinnan. Pyrimme lisäämään asiakkaiden tuottavuutta alentamalla läpimenoaikoja.

Mitä on ohjelmistojen kunnossapito?

Ohjelmistot tarvitsevat monenlaista kunnossapitoa. Ne voivat olla yksinkertaisia rutiinitehtäviä käyttäjien havaitsemien virheiden pohjalta tai ne voivat olla vaativampia toimenpiteitä. Seuraavassa on lueteltu käyttötarkoitukseen perustuvia kunnossapitotoimia:

 • Korjaava kunnossapito on käyttäjien ilmoittamien tai käyttäjäraporteista havaittujen ongelmien korjaamista.
 • Mukauttava kunnossapito pitää ohjelmistotuotteen ajan tasalla ja jatkuvasti muuttuvan tekniikan ja liiketoiminnan vaatimusten mukaisena.
 • Täydellistävä kunnossapito pitää ohjelmiston olennaisena pitkään. Se tuo ohjelmistoon uusia ominaisuuksia ja täyttää uudet käyttäjävaatimukset sekä parantaa luotettavuutta ja suorituskykyä.
 • Ennaltaehkäisevä kunnossapito on tulevien ongelmien ehkäisemistä. Sen tavoitteena on ratkaista ongelmia, jotka eivät ole tällä hetkellä merkittäviä, mutta voivat aiheuttaa vakavia ongelmia tulevaisuudessa.

Atlas Copcon TechCover-ohjelmistohuoltosopimukset sisältävät kaikki edellä mainitut ja paljon muuta! Ohjelmiston kunnon ja käytettävyyden lisäksi säännölliset koulutukset, muutoksenhallintatuki ja yleinen sovellustuki auttavat käyttäjiä saamaan ohjelmistosta mahdollisimman paljon irti.

Miksi ohjelmistoja on huollettava?

Ohjelmiston elinkaari ei kulje koodauksen alusta tuotteen julkistamiseen. Sen sijaan se on jatkuva elinkaari, jonka ansiosta ohjelmisto voi kehittyä ja tuottaa lisäarvoa kehitystyön ja kunnossapidon kautta.

Tekniikka muuttuu nopeasti, ja jos käytössä on ohjelmistoja, ne on päivitettävä ja niitä on ylläpidettävä asianmukaisesti.

Ohjelmistotoimittajien tarjoamat huoltosopimukset tuovat mielenrauhaa tarjoamalla suojaa yhteensopivuusongelmien, virheiden ja muiden ohjelmisto-ongelmien varalta.

Ohjelmistojen ennakoivien huoltosopimusten ansiosta voit hallita ohjelmistojen kunnossapitobudjettia. Jos ohjelmisto-ongelmat on katettu ja saat säännöllisiä päivityksiä, IT-kulusi ovat pelkkä vuosittainen kunnossapitomaksu. Näin vältytään odottamattomilta korjauskustannuksilta ja ohjelmisto-ongelmien aiheuttamilta tuotannon seisonta-aikakustannuksilta. 

Mikä on Health Check -ohjelmisto ja miksi se on tärkeä?

TechCover Health Check on huoltosopimuksen selkäranka. Health Check -ohjelmisto toimii ohjelmistotuotteen ohessa ja valvoo reaaliaikaisesti koko järjestelmän kuntoa (sovellusta, tietokantaa, hostia ja verkkoa).

Health Checkin ansiosta voimme tarjota ennakoivia palveluja ja korjata pieniä ongelmia suoraan ja automaattisesti.

 

 

Työkalujen ja laadunvarmistuslaitteiden kalibrointi

Mitä kalibrointi on?

Mittaustekniikassa ja metrologiassa kalibroinnilla tarkoitetaan mittauslaitteen lukeman ja korkeatasoisen vertailulaitteen ilmoitettaman arvon välisen poikkeaman määritystä ja dokumentointia. Toisin sanoen kalibrointi on kahden arvon vertailua, kun toinen näistä arvoista on jo tiedossa.

Mitä eroa on tehdaskalibroinnilla ja akkreditoidulla kalibroinnilla?

Vain ISO 17025 -akkreditoidut palveluntarjoajat voivat suorittaaakkreditoituja laadunvarmistuskalibrointeja. Mittauslaitteiden on oltava jäljitettävissä kansallisten standardien mukaisesti ja mittausten epävarmuus ilmoitettu. Prosessille, järjestelmälle, teknikkojen koulutukselle ja säännöllisesti tehdyille auditoinneille on tiukemmat vaatimukset. Tehdaskalibroinnin puolestaan voi suorittaa akkreditoimaton palveluntarjoaja. Tämä on usein yksinkertaisempi testausmenetelmä, joka ei välttämättä ole jäljitettävissä tai perustu kansallisiin/kansainvälisiin standardeihin eikä se sisällä mittausten epävarmuutta. 

Mitä kalibroinnin jäljitettävyys tarkoittaa?

Kalibroinnissa jäljitettävyys tarkoittaa prosessia, jossatyökalu kalibroidaan tarkempien laitteiden avullakansallisten standardien mukaisesti. Kansallinen laboratorio kalibroi mittauslaitteet, jotta niiden tarkkuus olisi itse työkalua parempi. Tämä tapahtumaketju mahdollistaa tulosten jäljitettävyyden. 

Mitkä ovat yleiset kalibrointilaitosten standardit? Mikä on ISO 17025?

Kalibrointia suunniteltaessa on varmistettava, että työkalut ja mittauslaitteet ovat hyvissä käsissä.ISO/IEC 17025on standardi, joka määrittää laboratorio- ja kenttäkalibrointien pätevyyden. Se on akkreditoidun kalibrointilaitoksen tärkein vaatimus. Useat OEM-valmistajat (alkuperäiset laitevalmistajat) käyttävät autoteollisuuden laadunhallintastandardia IATF 16949 – International Automotive Task Force. Se määrittää autoteollisuuden tavarantoimittajille vaatimukset, joiden mukaan kalibrointi on suoritettava akkreditoidussa laitoksessa.  

Mitkä ovat työkalujen kalibroinnin yleiset standardit?

ISO 5393 on kattava suorituskyvyn testausmenetelmä sähkötyökaluille, ja koneen suorituskykytesti noudattaa tämän laajan standardin tiettyjä osia. Saksan OEM-valmistajat kehittivät uuden koneen suorituskykytestien standardin, VDI/VDE 2645–2, jolla voidaan määrittää sertifiointi joko koko työkalulle tai vain tiettyä sovellusta varten. Tämä standardi kattaa paitsi vääntömomentin, myös kulman kalibroinnin. 

Mitkä ovat laadunvarmistuskalibroinnin yleiset standardit?

ISO 6789 on akkreditoitu kalibrointistandardi vääntömomenttiavaimille. EURAMET/cg-14 on nykyisin ainoa laajalti hyväksytty standardi momenttianturien akkreditoituun kalibrointiin laadunvalvontaa varten. Useimmilla markkina-alueilla käytetään akkreditoituun laadunvarmistuskalibrointiin tähän menetelmään perustuvia kansallisia standardeja. On myös mainittava, että laadunvarmistuslaitteiden kulmakalibroinnissa käytetään maailmaanlaajuisesti standardia VDI/VDE 2648 kansainvälisten standardien puutteen vuoksi. 

Kuinka usein työkalut on kalibroitava?

ILAC:n (International Laboratory Accreditation Cooperation) kansainvälisen ohjeistuksen mukaan kalibrointiväli riippuu useista tekijöistä, kuten käyttötiheydestä, vaaditusta tarkkuudesta ja yrityksen sisäisistä laatuvaatimuksista. Asiakkaan laadunhallintajärjestelmän, kuten ISO 9001:n, tulee määrittää kalibrointiväli. Jos laatu- tai säädösvaatimuksia ei kuitenkaan ole, suosittelemme kalibroimaan työkalut ja mittauslaitteet 12 kuukauden välein. Monissa turvallisuuden kannalta kriittisissä tai lääketieteellisissä sovelluksissa vaadittu kalibrointiväli on 3–6 kuukautta.

Kalibrointi sisältyy ennakkohuolto-ohjelmiimme, kuten ToolCover-ohjelmaan.

 

 

Konsultointi- ja koulutuspalvelut

Mikä on liitosten integriteetti?

Liitoksen pitävyys tarkoittaa, että liitoksen voi kiristää tekniseen lujuuteensa asianmukaisella kiristysprosessilla. Prosessi voi sisältää oikean puristusvoiman, kiristysmomentin, vakaan prosessin ja viantunnistusmenetelmän.

Miten liitosten integriteetin voi varmistaa?

Tightening Development -palvelun kattava analyysi puristusvoimasta, vääntömomentista ja kulmasta tarjoaa käyttöösi reaaliaikaisen kiristysprosessin tärkeimmät tekijät, joiden avulla voit verrata kiristystulosta tekniseen suunnitelmaan.  

Miten tiettyjen liitosten ongelmia voi ratkaista?

Tightening Quality on optimaalinen ratkaisu, jos tietyissä liitoksissa on ongelmia. Mittaamme puristusvoiman, vääntömomentin ja liitoksen koko progression, mukaan lukien kosketustiukkuuden, elastisen ja plastisen alueen ja myötörajan. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet ovat tarpeen ongelman määrittämiseksi ja riittävän tavoitemomentin tai kiristysprosessin toteuttamiseksi. Jos kiristystekniikka ei ratkaise ongelmaa, ehdotamme parannuksia rakenteeseen.  

Tarjoatteko verkkokoulutuksia vai vain luokkahuonekoulutusta?

Nykyään tarjoamme pääasiassa luokkahuoneopetusta erityisesti kiristystekniikan opetuksessa. Myös muita luokkahuonekoulutuksia, kuten käyttäjäkoulutusta, on saatavilla tietyillä markkina-alueilla. Testaamme Pohjois-Amerikan markkinoilla uusia kiristystekniikan verkkokoulutuksia, joiden toivomme tuovan asiakkaille runsaasti lisäarvoa, jotta voimme pian tuoda ne myös muille markkinoille. 

Onko koulutuksen sisältö sama kaikille osallistujille?

Tarjoamme kiristystekniikan kursseja eri tasoilla: Basic (Perus), Advanced (Edistynyt) ja Expert (Asiantuntija). Basic-taso on saatavilla useimmilla markkina-alueilla, kun taas Advanced- ja Expert-koulutukset ovat saatavilla vain valikoiduilla markkina-alueilla. Lisäksi voimme räätälöidä luokkahuonekoulutuksen osallistujien tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on kehittää entistä enemmän koulutusta työntekijöille asiakkaidemme eri toiminnoissa, kuten tuotannossa, tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa. 

Kuinka pitkiä koulutukset yleensä ovat?

Puolesta päivästä 2–3 päivään asiakkaan pyyntöjen ja osallistujien mukaan. Tämä koulutus on usein yhdistelmä teoriaa ja käytännön osioita.

 

 

Säädellyn kiinnitysprosessin laadun varmistaminen

Mitkä ovat yleiset kiinnitysprosessin standardit? Mikä on ISO 21368?

Teollisuuden standardit, kutenISO 21368, määrittävät vaatimukset liitosten asianmukaiselle toteuttamiselle sekä ammattimaisen tuotannon yleiset organisointi- ja raportointimenetelmät niin workshopeissa kuin paikan päällä. Se kattaa laatustandardien ylläpitämisen valmistuksessa ja tietojen säilyttämisen sekä mahdollistaa kattavan dokumentoinnin.

Miten varmistan säädellyn liitosprosessin?

Ennakkohuolto, prosessin optimointi, koulutus, tietojen jäljitettävyys ja säännölliset analyysit ovat tärkeitä liitosten jatkuvan laadun varmistamiseksi.

 • Tietojen jäljitettävyys ja parametrien seuranta todistavat automatisoidun tuotantoprosessin toimivuuden.
 • Säännöllinen ennakkohuolto takaa laitteiston toimivuuden ja vaikuttaa suoraan sovelluksen jatkuvaan laatuun.
 • Koulutustarjontamme auttaa liitoksia tekevän henkilöstön toimimaan ammattitehtävissään paremmin.
 • Jatkuva prosessin optimointi varmistaa, että kaikki liitosten aiemmat vaatimukset täyttyvät.

 

 

Dataan perustuvat palvelut valmistusteollisuudessa

Mitkä ovat tärkeimmät tuotantotiedot?

 • Data, joka voi parantaa tuottavuutta ja laatua
 • Data, joka voi tukea jatkuvaa kehitystä
 • Data, joka voi paljastaa kriittisiä laatuongelmia, joista seuraisi seisonta-aikoja tai laajaa uudelleenkäsittelyä

Valmistajat ovat aina yrittäneet kerätä arvokasta tuotantotietoa ajoittamalla työt ja tekemällä silmämääräisiä tarkastuksia. Nykyään voimme luottaa älykkäisiin integroituihin laitteisiin, jotka tuottavat tietoa automaattisesti ja tukevat tiedonkeruuta.  

Tuotantotietoja on kuitenkin osattava hyödyntää oikein, jotta kokonaistuottavuuden ja laadun parantaminen olisi mahdollista. Lue, miten voimme auttaa!

Mitä hyötyä pilvipohjaisen ratkaisun käytöstä on tietojen analysoinnissa?

ALTURE® on dataan perustuva pilvipohjainen ratkaisumme. Päädyimme pilvipohjaiseen ratkaisuun kolmesta syystä.

 • Parhaiden algoritmien ja tehokkaan koneoppimisen hyödyntäminen
 • Laskentatehon rajoitteiden poistaminen
 • Ongelmien etäratkaisemisen mahdollistaminen

Lisäksi pilvipohjaisuus vähentää asiakkaan IT-osaston työtä. Nykyaikaiset pilvipalveluiden tarjoajat varmistavat, että tiedot pysyvät asiakkaiden lähellä ja näin tukevat pientä viivettä ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Pitääkö minun huolehtia tietoturvasta, kun käytän dataan perustuvia palvelujanne?

Ei, mutta sinun on varmistettava, että IT-vaatimukset täyttyvät.

Otamme tietoturvan vakavasti ja noudatamme tarkasti alan turvallisuusstandardeja, joita ovat esimerkiksi SOC-2 ja ISO27001.

Käytämme datakeskuksena MS Azurea, joka tarjoaa korkean suojaustason. Meille on erittäin tärkeää, että asiakkaan IT-osasto hyväksyy järjestelmämme ja uskaltaa luottaa tiedot hallintaamme. Siksi käytämme vain luotettavia yhteystekniikoita, jotka ovat monien asiakkaiden IT-ammattilaisten suosittelemia.

Asiakas jakaa vain olennaisia tietoja tuotantoprosessien optimoimista ja työkalujen kunnossapitoa varten. Kaikki muut tiedot suodatetaan ennen datan lähettämistä pilvipalveluun.

Käyttäessään ALTURE®-järjestelmää asiakkaamme voivat hallita järjestelmän käyttöä täysin. Käyttäjät kirjautuvat sisään yritystilillään, mikä varmistaa yrityksen todennusvaatimusten täyttymisen ja tekee toiminnasta käyttäjäystävällistä.

 

 

Miten voimme auttaa?

Varaosat
Varaosat
Alkuperäiset varaosat, huoltosarjat ja huoltotyökalut
 
Alkuperäiset varaosat, huoltosarjat ja huoltotyökalut
Tuotteeseen liittyvät asiakirjat
Tuotteeseen liittyvät asiakirjat
Turvallisuustietoja, tuoteohjeita ja käyttöoppaita ServAidissa
 
Turvallisuustietoja, tuoteohjeita ja käyttöoppaita ServAidissa
Korjaus
Korjaus
Täydellinen korjausten hallinta
 
Täydellinen korjausten hallinta
Kalibrointi
Kalibrointi
Työkalujen kalibrointi, akkreditoitu laadunvarmistus ja työkalujen testaus
 
Työkalujen kalibrointi, akkreditoitu laadunvarmistus ja työkalujen testaus
Takuu
Takuu
Laitteiden, ohjelmistojen ja varaosien takuutiedot
 
Laitteiden, ohjelmistojen ja varaosien takuutiedot
Usein kysytyt kysymykset
Usein kysytyt kysymykset
Usein kysyttyjä kysymyksiä palvelustamme
 
Usein kysyttyjä kysymyksiä palvelustamme
Huoltopisteemme
Huoltopisteemme
Etsi lähelläsi olevat huoltopisteet ja kalibrointilaboratoriot
 
Etsi lähelläsi olevat huoltopisteet ja kalibrointilaboratoriot
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Täytä lomake, niin yhdistämme sinut oikealle henkilölle
 
Täytä lomake, niin yhdistämme sinut oikealle henkilölle

Onko sinulla vielä kysyttävää? Ota yhteyttä!