Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Katso kaikki teollisuusalamme

Teollisuusalamme

Onko aika kalibroida?

Varmista laatu ja vähennä vikoja työkalujen kalibroinnin ja akkreditoidun laadunvarmistuskalibroinnin avulla.​
työkalujen kalibrointi, työkalujen testaus, metrologia, koneen suorituskykytesti

Onko aika kalibroida?

Varmista laatu ja vähennä vikoja työkalujen kalibroinnin ja akkreditoidun laadunvarmistuskalibroinnin avulla.​
työkalujen kalibrointi, työkalujen testaus, metrologia, koneen suorituskykytesti

Onko aika kalibroida?

Varmista laatu ja vähennä vikoja työkalujen kalibroinnin ja akkreditoidun laadunvarmistuskalibroinnin avulla.​
työkalujen kalibrointi, työkalujen testaus, metrologia, koneen suorituskykytesti
Sulje

Myynti- ja toimitusehdot Suomessa

Noudatamme teknisen kaupan yleisiä sopimusehtoja.

Löydät linkit suomen-, ruotsin, ja englanninkielisiin versioihin alta.

FI - Vastuullisen kaupan ehdot

Tarjous on oikeudellisesti sitova vasta, kun olet saanut kirjallisen hyväksynnän tarjouksen ehtojen mukaisesti tehdylle tilaukselle tai tilauksille. Tekemällä tilauksen vakuutat, että tilausta ei käytetä mihinkään tarkoitukseen, joka liittyy kemiallisiin tai biologisiin aseisiin, ydinaseisiin tai ydinaseilla varustettaviin ohjuksiin, tai mihinkään muuhun sovellettavan lain kieltämään tarkoitukseen. Lisäksi vakuutat, että noudatat sovellettavia paikallisia ja kansainvälisiä kauppa- ja tullivaatimuksia sekä mahdollisia kauppasaartoja tai muita pakotteita. Sinun tulee välittömästi ilmoittaa meille kirjallisesti tämän sitoumuksen rikkomisesta tai epäillystä rikkomisesta. Emme ole velvollisia täyttämään tilausta tai sopimusta tai sen osaa, emmekä ole vastuussa sen täyttämättä jättämisestä, jos toteutuminen estyy soveltuvien paikallisten ja/tai kansainvälisten kauppa- ja tullivaatimusten tai mahdollisten kauppasaartojen tai pakotteiden vuoksi. Meillä on oikeus peruuttaa sitova tilaus tai sopimus tai mikä tahansa sen osa välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta, jos sen täyttäminen estyy sovellettavien paikallisten tai kansainvälisten kauppa- ja tullivaatimusten, kauppasaartojen tai muiden pakotteiden vuoksi. Sinun tulee korvata meille kaikki välittömät tai välilliset vahingot, jotka johtuvat tämän sitoumuksen rikkomisesta.

SV - Trade Compliance Clause

En offert är juridiskt bindande först efter att den, eller de beställningar som gjorts i enlighet med villkoren i offerten, skriftligen har godkänts. Genom att lägga beställningen intygar du att beställningen inte kommer att användas för något syfte som är kopplat till kemiska eller biologiska stridsmedel, kärnvapen eller missiler som kan bestyckas med kärnvapen, och inte heller för något annat ändamål som är förbjudet enligt tillämplig lag. Dessutom intygar du att du kommer att följa tillämpliga lokala och internationella handels- och tullkrav samt eventuella embargon eller andra sanktioner. Du ska omedelbart och skriftligen meddela oss om eventuella brott eller misstänkta brott mot detta åtagande. Vi är inte skyldiga att uppfylla en order eller överenskommelse eller någon del därav, och är inte heller ansvariga för att den inte fullgörs, om sådan fullgörelse förhindras på grund av tillämpliga lokala och/eller internationella handels- och tullkrav, embargon eller andra sanktioner. Vi har rätt att annulera en bindande order eller överenskommelse eller någon del därav, med omedelbar verkan och utan föregående meddelande, om fullgörandet förhindras på grund av tillämpliga lokala och/eller internationella handels- och tullkrav, embargon eller andra sanktioner. Ni ska hålla oss skadeslösa för alla direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av brott mot detta åtagande.

EN - Trade Compliance Clause

Any quotation is legally binding upon us only after you have received a written acceptance from us of any order from you based on that quotation and we can at any point in time withdraw our quotation.    
By placing the order, you certify that the order will not be used for any purpose connected with chemical, biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons, nor any other purpose prohibited by applicable law.
Furthermore, you certify that you will comply with applicable local and international foreign trade and customs requirements and any embargos or other sanctions.
You will shall immediately notify us in writing of any breach or suspected breach of this obligation.
We shall not be obligated to fulfill a binding order or agreement or any part thereof or related to it, nor shall we be liable for its non-fulfillment, if such fulfillment is prevented by any impediments arising out of applicable local and/or international foreign trade and customs requirements or any embargos or other sanctions.
We shall have the right to terminate a binding order or agreement or any part thereof or related to it, with immediate effect and without prior notice, if fulfillment is prevented by any impediments arising out of applicable local or international foreign trade and customs requirements or any embargos or other sanctions.
You shall indemnify us for any direct or indirect damages arising in consequence of any breach of this obligation.

Industrial Tools & Solutions