Atlas Copco Finland - Industrial Tools & Solutions
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Specialty Rental Solutions
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Öljytiivistetyt alipainepumput
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Tuottavuus

Yksi tärkeimmistä suorituskykymittareista valmistus- ja kokoonpanoteollisuuden menestyksen kannalta.

Tuottavuus on taloudellisen suorituskyvyn mittari, jossa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen määrää verrataan näiden tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen käytettyihin resursseihin. Se on tuotoksen ja panosten suhde ja ilmaisee tuotannollisen tuotoksen tehokkuuden.

Mutta miksi tuottavuus on niin tärkeää teollisessa valmistuksessa? Syynä on se, että kilpaillussa markkinaympäristössä, jossa asiakkaiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti, kyky tehdä enemmän vähemmällä on ollut ja on edelleen kaiken tuotannon ja kokoonpanon kehityksen ajuri. Tuottavuutta voidaan parantaa esimerkiksi ottamalla käyttöön aikatehokkaita tuotantomenetelmiä ja uusia tekniikoita sekä käyttämällä resursseja tehokkaammin.

Kattava ja alan johtava tarjontamme työkalujen ja ratkaisujen kehittämisen, ergonomian, langattomuuden, sähköistämisen ja kestävän kehityksen aloilla tekee Atlas Copcosta ensisijaisen kumppanin tuottavuuden lisäämiseksi kaikilla tasoilla.

Tuottavuus on keskeinen tekijä nykypäivän teollisessa valmistuksessa. Anna meidän jakaa näkemyksemme, kokemuksemme ja tietämyksemme, jotta voit tehostaa tuotantoprosessejasi. Toisin sanoen, jotta voit maksimoida tuloksesi ja minimoida panoksesi.