Atlas Copco Finland - Industrial Tools & Solutions
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Specialty Rental Solutions
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Öljytiivistetyt alipainepumput
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Automaatio

Automaatio yhdistää kahden maailman, robotin ja ihmisen, parhaat puolet. Arvolupaus, jossa on järkeä tuotannollesi, työntekijöillesi ja yrityksesi tulokselle.

Teollisen valmistuksen automaatio vastaa tuotantolaitoksen ja koneiden tarkkoihin vaatimuksiin ja mahdollistaa kokoonpanolinjan tehokkaan ohjauksen. Tuotantoreitit ovat lyhyemmät, mikä parantaa kokoonpanolinjan tehokkuutta ja vähentää investointikustannuksia.

Automatisoidun tekniikan kehittyminen tuotannossa vähentää seisonta-aikoja, lisää tuotantoa, parantaa laatua ja vähentää käyttäjän vammoja. Nykyaikainen automaatio ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan perinteisiä ratkaisuja, kuten cobotteja tai robotteja, vaan myös ohjelmistoja, jotka voivat auttaa automatisoimaan tuotantoa. Cobotit ovat robotteja, jotka on suunniteltu toimimaan ihmisten kanssa tuotantoympäristöissä. Cobotin arvo perustuu toistettavuuteen ja luotettavuuteen, kun taas ihmisen vahvuus on sopeutumisessa muuttuviin vaatimuksiin ja olosuhteisiin. 

Atlas Copcon ratkaisut helpottavat automaattisten teknologiajärjestelmien integrointia. Lisäksi monet niistä mahdollistavat edistyksellisen virheentarkistuksen ja tiedonkeruun sekä tehokkaammat ja joustavammat tuotantoprosessit. Automaatiotuotteemme on suunniteltu vastaamaan uusien ja olemassa olevien kokoonpanoprosessien tarpeisiin, ja ne tarjoavat huipputehokkuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta kaikissa sovelluksissa. Lopputuloksena syntyy parempi tuottavuus ja tuotteen laatu. Lisäksi ratkaisut lyhentävät käyttöaikoja ja järkeistävät käyttäjien työtä, mikä parantaa työolosuhteita ja pienentää tuotantokustannuksia. 

Automaatio on keskeinen trendi nykypäivän teollisessa valmistuksessa. Anna meidän jakaa näkemyksemme, kokemuksemme ja tietämyksemme, jotta voit hallita kokoonpanolinjaasi.