Taskuopas: Kiristysjärjestelmien mittaus ja kalibrointi

Hydraulisia vääntimiä tuuliturbiininen ja -voimaloiden rakentamisessa käsittelevä kappale.

  • Pocket Guide Measurement and Calibration for Tightening Systems 2.4 MB, PDF