Ratkaisumme
Alipaineratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Industrial Tools & Solutions

Tuoteluettelon suorituskykytietojen käyttäminen

Atlas Copcon ilmamoottorien tuoteluettelojen suorituskykytiedoissa ilmansyöttöpaine on 6,3 baaria (91 psi). Tuoteluettelon sisältämät tiedot ovat nähtävissä sekä taulukoina että käyrinä.

Ilmamoottorien luettelotietojen käyttö

Ilmamoottorin tuotto näkyy selvimmin suorituskykykaaviosta. Moottori-/vaihdeyksikön teho, vääntömomentti ja ilmankulutus on esitetty nopeuden funktiona. 
- maksimiteho, kW ja hv – nopeus maksimiteholla, r/min – vääntömomentti maksimiteholla, Nm – tyhjäkäyntinopeus, r/min – ilmankulutus maksimiteholla, l/s Ilmamoottorin käynnistysmomentti vaihtelee lamellien asennon mukaan. Nämä tiedot ovat nähtävissä vain tietotaulukoista, joissa on esitetty taatut arvot. Pysäytysmomenttia ei ole annettu tuoteluettelon tiedoissa, mutta sen voi arvioida kaksinkertaiseksi maksimitehon vääntömomentiksi.