Ratkaisumme
Alipaineratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Industrial Tools & Solutions

Ilmamoottorin asentaminen

Ilmamoottori tarvitsee toimiakseen tietyn määrän ilmaa ja tietyn paineen. Ilmansyöttöletkut ja poistoilmaletkut on siksi mitoitettava oikein.

Ilmaletkut

Liian pitkät tai halkaisijaltaan liian pienet ilmaletkut aiheuttavat painehäviötä. Se tarkoittaa samalla moottorin tehon menetystä. Poistoilmaletkujen on oltava läpimitaltaan suuremmat kuin syöttöletkujen. Tämä johtuu siitä, että poistoilman tilavuus on suurempi kuin syöttöilman tilavuus. Näin ollen 6,3 baarin syöttöpaineen (= 7,3 baarin absoluuttinen paine) ja ilmakehän tason ulostulopaineen (= 1 baarin absoluuttinen paine) yhteydessä ilman tilavuus kasvaa kertoimella 7,3. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos tuloletku ja poistoletku ovat samansuuruiset, aiheutuu vastapainetta ja moottorin teho alenee.

Moottorityyppi Sisääntuloliitännän kierre Poistoliitännän kierre Tuloletkun halkaisija Poistoilmaletkun halkaisija (ei suunnanvaihtoa) Poistoilmaletku (suunnanvaihto)
/ (BSP) (BSP) (mm) (mm) (mm)
LZB 14 1/8″ 1/8″ 5,0 8,0 6,3
LZB 22 1/8″ 1/8″ 8,0 13,0 10,0
LZB 33/34 1/4″ 1/4″ 8,0 13,0 10,0
LZB 42 1/8″ 1/2″ 10,0 16,0 13,0
LZB 46 1/4″ 1/2″ 10,0 16,0 16,0
LZB 54 3/8″ 1/2″ 13,0 19,0 19,0

Ilmankäsittely

Moottorin luotettavan toiminnan varmistamiseksi on käytettävä ilmansuodatinta ja voitelulaitetta (ellei moottori ole voiteluvapaa) – asennus enintään viiden metrin päähän moottorista. Ilmankäsittely-yksikköön suositellaan liittämään myös paineensäädin, joka pitää työpaineen haluamallasi tasolla ja jolla tehoa voi säätää tarkasti käyttökohteen mukaan. Muista: varmista ilmankäsittely-yksikköä valitessasi, että kaikkien osien virtauskapasiteetti riittää täyttämään moottorin vaatimukset.

Voitelu

Mahdollisimman pitkän käyttöiän ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ilmamoottoriin kannattaa paineilman mukana syöttää 50 mm ³ öljyä kutakin kuluvaa ilmakuutiometriä (1000 litraa ilmaa) kohti. Riittämätön voitelu nopeuttaa lamellien kulumista ja alentaa tehoa.