Ratkaisumme
Alipaineratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Industrial Tools & Solutions

Akselin kuormitus

Ilmamoottorin akselin kuormitus vaikuttaa laakereiden kestoon.

Atlas Copcon ilmamoottorien tuoteluettelo sisältää käyrät, joista käy ilmi suurimmat sallitut akselin kuormat käyttöiän ollessa 10 miljoonaa kierrosta. Tuoteluettelon käyrät osoittavat radiaali- ja aksiaalikuormien suurimman sallitun yhdistelmän.

Ilmamoottorin akselin kuormitus

Akselin kuormitus vaikuttaa laakereiden kestoon.