Offroad-teollisuus ja teollisuus 4.0:n nopea tahti

Offroad-teollisuuden kokoonpanoprosessissa on monia haasteita: joustavuutta on vähän ja inhimilliset virheet voivat tulla kalliiksi. Silti teknologiset kehitysaskeleet ja maatalouden mekanisoituminen nykyisillä ja uusilla markkinoilla jatkavat kasvuaan. Digitalisoitu ja yhdistettävä kokoonpanoprosessi on hyödyllinen valmistajille – ja vähentää kuluja.

On aika siirtyä uuteen aikakauteen ja valjastaa yrityksesi potentiaali!

Offroad-teollisuuden suurimmat haasteet

Rakennus-, metsä- ja maataloudessa käytettävät offroad-ajoneuvot muuttuvat vähitellen monimutkaisemmaksi, ja niiden kysyntä kasvaa väestönkasvun seurauksena.

Offroad-ajoneuvoja valmistavat yritykset eivät perinteisesti ole olleet ensimmäisenä mukana digitalisaatiossa.

Yksi syy automaation viivästymiseen on kokoonpanojen monimutkaisuus, ja siksi offroad-ajoneuvotehtaissa hyödynnetään yhä lähinnä manuaalisia prosesseja.

Digitalisaation puolesta puhuvat erityisesti innovatiivinen tietojen keräys ja käyttö, tiedon analysointi, parempien päätösten perusteella avautuvat mahdollisuudet ja tehokkuuden kasvu.

Tehokas tuotanto tiivistettynä

Teollisuus 4.0 – offroad-maatalouskuljetus Kiinassa

Teollisuus 4.0 voi vaikuttaa pelkältä muoti-ilmaukselta, mutta tavallaan se on kaikkien muoti-ilmausten alkulähde. Se edustaa uutta teollista vallankumousta, jossa asioiden ja esineiden internet (IoT) ja sen suuri tietomäärä yhdistyvät tekoälyyn (AI) ja koneoppimiseen, jonka avulla voidaan ennakoida tulevaa ja välttää virheitä. Kun tähän lisätään vielä lisätyn todellisuuden (AR) ja kolmiulotteisen tulostuksen mahdollisuudet, kuluja voidaan laskea, tuottavuutta tehostaa ja inhimillisiä virheitä vähentää huomattavasti.
Koko prosessin ei tarvitse olla täysin robottiautomatisoitu, jotta suuria tietomääriä voidaan analysoida ja muuntaa liiketoimintamahdollisuuksiksi. Älykkäät työkalut ovat ensimmäinen askel kohti dataan perustuvaa kokoonpanoprosessia.

Digitaaliset mahdollisuudet ovat valtavat.

Monet yritykset keräävät jo tietoja, mutta tietojen käyttötarkoitus voi olla vielä epävarma. Asianmukaisia analytiikkaohjelmistoja käyttämällä laitoksen johtajat saavan sekunneissa tietoja siitä, vastaako tietty toiminto haluttuja standardeja. Kerätyt tiedot ovat hyödyllisiä oikeanlaisessa perehdytyksessä, ja niiden avulla voidaan koota loppuasiakkaalle yksityiskohtaisia tilastoja kiristysprosessin laatuvaatimusten kasvaessa.

Älykkään valmistuksen hyödyt offroad-teollisuudelle

Paremman yhdistettävyyden pääasiallisin kustannussäästö offroad-teollisuudelle on tavallisessa talouslaskennassa. Valvomalla älykkäitä työkaluja ja niiden käyttöä päälliköt voivat vaihtaa työkaluja jo ennen kuin ne rikkoutuvat.

Valmistajien tärkeimpiä vaatimuksia ovat käyttökatkosten vähentäminen ja tuotantolinjan laadun parantaminen. Tuottavuus voi kasvaa merkittävästi vähentämällä inhimillisiä virheitä ja viallisia työkaluja, jolloin myös valmistajien prosessien joustavuus kasvaa. Lisäksi suuret tietovirrat tarjoavat mahdollisuuden rakentaa samanlaisia tehtaita toisille markkinoille.

Tietojen läpinäkyvyyden kasvaessa ennakoivaa ylläpitoa voidaan käyttää myös päivittäisissä toimissa, mikä laskee kuluja lyhentämällä seisonta-aikoja. Offroad-yritykset voivat ottaa uusia mullistavia teknologioita käyttöön hyödyntämällä älykkäitä työkaluja ja ohjelmistoja sekä Teollisuus 4.0:n etuja valmistusprosesseissaan.