Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Ilmamoottorin suorituskyky

Ilmamoottorin suorituskyvyn perusteet

Suorituskykyinen ilmamoottori

Moottoria voi käyttää koko vääntömomenttikäyrän alueella

Ilmamoottorin suorituskyky riippuu ilman syöttöpaineesta. Ilmamoottorien tyypillinen lineaarinen vääntömomentin/pyörimisnopeuden suhde on nähtävissä, kun ilman tulopaine on vakio. Moottorien tuottamaa vääntömomenttia ja kierrosnopeutta voi kuitenkin muuttaa helposti säätelemällä ilmansyöttöä, joko kuristamalla tai painetta säätämällä. Eräs ilmamoottorien ominaisuuksista on, että niitä voi käyttää koko vääntömomenttikäyrän alueella vapaasta nopeudesta pysähtymiseen asti ilman, että moottorille aiheutuu mitään haittaa. Vapaa nopeus* eli tyhjäkäyntinopeus on määritelty käyttönopeudeksi, kun ulostuloakseliin ei kohdistu lainkaan kuormitusta.
*Vapaa nopeus = kierrosnopeus, jolla ulostuloakseli pyörii, kun siihen ei kohdistu kuormitusta.

Tehokäyrä

Vääntömomenttikuva

Vääntömomentti on pyörimisvoima, joka saadaan kertomalla voima (F) varren pituudella (l).

Ilmamoottorin tuottama voima on yksinkertaisesti vääntömomentin ja kierrosnopeuden tuotos. Ilmamoottorit tuottavat tyypillisen tehokäyrän, jossa teho on suurimmillaan kierrosnopeuden ollessa noin 50 % tyhjäkäyntikierroksista.
Tässä pisteessä tuotettua vääntömomenttia kutsutaan usein maksimitehon vääntömomentiksi.
Ilmamoottorin tehokäyrä

Tasaisella ilmanpaineella toimivan ilmamoottorin suorituskykykäyrä

Voimantuoton kaava:
P = (π × M × n) / 30
M = (30 × P) / (π × n)
n = (30 × P) / (π × M)
P = teho [kW]
M = vääntömomentti [Nm]
n = nopeus [r/min]

Työpiste

Ilmamoottorin työpiste

Kun ilmamoottoria valitaan tiettyyn käyttöön, ensin on määriteltävä työpiste. Se on moottorin halutun pyörimisnopeuden ja kyseisessä pisteessä tarvittavan vääntömomentin yhdistelmä.


Huom. Vääntömomentti-/nopeuskäyrällä olevaa pistettä, jolla moottori todellisuudessa käy, kutsutaan työpisteeksi.


 


Ilmankulutus

Ilmamoottorin ilmankulutus lisääntyy moottorin pyörimisnopeuden kasvaessa, ja siten ilmankulutus on suurimmillaan vapaalla nopeudella. Moottori kuluttaa ilmaa myöskin stallauspisteessä pysähdyksissä ollessaan (täydellä paineella). Tämä johtuu moottorin sisäisestä ilmavuodosta.
Huom. Ilmankulutusta mitataan litroina sekunnissa. Se ei ole kuitenkaan paineilman todellinen tilavuus, vaan tilavuus, joka kyseisellä määrällä paineilmaa olisi, jos se saisi laajeta ilmakehän paineessa. Tämä on standardikäytäntö kaikkien paineilmalaitteiden yhteydessä.

Käynnistysmomentti

käynnistysmomentin suorituskyky

Käynnistyksessä vääntömomentti vaihtelee lamellin asennon mukaan.

Kaikkien ilmamoottorien käynnistysmomentti vaihtelee riippuen lamellien asennosta moottorissa. Alinta käynnistysmomenttia kutsutaan minimikäynnistysmomentiksi, joka voidaan taata moottorin käynnistyessä. Vaihteluun vaikuttaa moottorin tyyppi, joten se on selvitettävä mallikohtaisesti. Todettakoon, että kahteen suuntaan pyörivien moottorien käynnistysmomentti vaihtelee enemmän kuin suunnanvaihdottomien moottorien, ja siksi näiden moottorien minimikäynnistysmomentti on pienempi.


Huom. Käynnistysmomentti on vääntömomentti, jonka moottori tuottaa, kun akseli on paikallaan ja moottoriin syötetään täysi ilmanpaine.

Pysäytysmomentti

Pysäytysmomentti (stallausmomentti) on vääntömomentti, jonka moottori tuottaa juuri pysähtymishetkellä, kun se käynnissä ollessa jarrutetaan pysähdyksiin. Pysäytysmomenttia ei ole kirjattu taulukoihin. Se on kuitenkin helppo arvioida kertomalla maksimitehon vääntömomentti kahdella: jos momentti maksimiteholla on esimerkiksi 10 Nm, pysäytysmomentti on noin 20 Nm.


  • Pysäytysmomentti on moottorin tuottama vääntömomentti, kun sitä kuormitetaan pysähdyspisteeseen saakka. 
  • Pysäytysmomenttiin vaikuttaa se, kuinka nopeasti moottori jarrutetaan pysähdyksiin. Nopea jarrutus tuottaa suuremman pysäytysmomentin kuin hidas jarrutus. Tämä johtuu siitä, että roottorin massa (inertiamomentti) kasvattaa vääntöä.