Atlas Copco Finland - Industrial Tools & Solutions
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Specialty Rental Solutions
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Öljytiivistetyt alipainepumput
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Mikä on avainaskel kohti tulevaisuuden teollisuuskokoonpanoa? Yhdistäminen ja integrointi.

Kohtaamme usein muun muassa kompressoreja valmistavilla kokoonpanotehtailla tilanteita, joissa samalla työpisteellä suoritetaan monia eri kokoonpanotöitä. Työpisteelle kertyy huomattava määrä laitteistoa, joka vie paljon tilaa ja vaikeuttaa eri tuotteiden sujuvaa kokoamista, oikeiden työkalujen käyttöä ja työtehtävien oikeaoppista suorittamista. Tämä vaikuttaa tuottavuuteen.

Seuraavat tekijät ovat ratkaisevia tavoitteen saavuttamiseksi:

Ohjausyksiköt voidaan korvata eri toimintatasoisilla virtuaaliasemilla, jotka lisäävät joustavuutta ja helpottavat asemien tasapainottamista kautta linjan. Virtuaaliasemakonseptin avulla voidaan vähentää työpistekohtaista laitteistomäärää ja luoda vaivaton ja kilpailukykyinen työympäristö.

Jotta eri tuotteita voitaisiin valmistaa pienehköillä tuotantolinjoilla ja jotta käyttäjän vaikutus tuotteeseen olisi mahdollisimman vähäinen ja tuote laadukas, on tärkeää, että jokainen työpiste hoitaa MES-järjestelmän antamat tehtävät ja että prosesseja ohjataan korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Käyttäjille tulee antaa selkeät ohjeet kokoonpanoprosessista. Näin varmistetaan, että kaikki vaiheet suoritetaan oikein. Siten vältytään inhimillisten tekijöiden aiheuttamilta virheiltä ja edistetään ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta monimutkaisten tuotantojärjestelmien kohdalla.

On olennaista, että kullekin käyttötarkoitukselle valitaan oikea työkalu. Työkalun ominaisuuksien tulee myös sopia kuhunkin käyttötarkoitukseen. Tärkeää on lisäksi toimintojen helppo käyttöönotto tai käytöstä poisto, resurssien tehokas hyödyntäminen, jäljitettävyyden ylläpito ja tietojen kerääminen.

Älytyökalujen luomia tietoja kerättiin ja tallennettiin koko kokoonpanoprosessin ajan. Seuraava ratkaiseva vaihe on näiden tietojen analysointi ja hyödyntäminen. Nämä tiedot ovat vaikuttavin osa muutostamme kohti teollisuus 4.0 -visiota.

Kerätyt tiedot voivat luoda runsaasti lisäarvoa kokoonpanoprosessillesi. Yksi arvoista on ilmoitusten ja ehdotusten saaminen kokoonpanoprosessin parantamiseksi ja vikojen ehkäisemiseksi. On tärkeää käyttää kattavia huoltopalveluita koko prosessin ajan työkalujen käyttöönotosta niillä tehtäviin viimeisiin kiristyksiin asti.

teollisuus 4.0 kompressorin kokoonpanolinja

Atlas Copco -kuva: kompressorin kokoonpanolinja, jossa kootaan samanaikaisesti eri tuotteita.

Tulevaisuuden kokoonpanotuotanto näyttää tältä. Me toteutamme sen sinua varten.

Teollisuuskokoonpanon yhdistäminen ja integrointi vie meidät kohti tulevaisuutta.

Kohtaamme usein muun muassa kompressoreja valmistavilla kokoonpanotehtailla tilanteita, joissa samalla työpisteellä suoritetaan monia eri kokoonpanotöitä. Työpisteelle kertyy huomattava määrä laitteistoa, joka vie paljon tilaa ja vaikeuttaa eri tuotteiden sujuvaa kokoamista, oikeiden työkalujen käyttöä ja työtehtävien oikeaoppista suorittamista. Tämä vaikuttaa tuottavuuteen.

Ota meihin yhteyttä!

Loading...
Atlas Copcon älykkäät kokoonpanoteollisuuden työkalut ja ratkaisut
Atlas Copcon älykkäät kokoonpanoteollisuuden työkalut ja ratkaisut
 
Ota yhteyttä lähelläsi olevaan myyntiyhtiöön napsauttamalla tästä
Ota yhteyttä lähelläsi olevaan myyntiyhtiöön napsauttamalla tästä
 
Pyydä tarjous tai lisätietoja napsauttamalla tätä
Pyydä tarjous tai lisätietoja napsauttamalla tätä
 

Mikä on avainaskel kohti tulevaisuuden teollisuuskokoonpanoa? Yhdistäminen ja integrointi.

explainer icon