Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energianvarastointijärjestelmät
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Energianvarastointijärjestelmät

Mikä on avainaskel kohti tulevaisuuden teollisuuskokoonpanoa? Yhdistäminen ja integrointi.

Kohtaamme usein muun muassa kompressoreja valmistavilla kokoonpanotehtailla tilanteita, joissa samalla työpisteellä suoritetaan monia eri kokoonpanotöitä. Työpisteelle kertyy huomattava määrä laitteistoa, joka vie paljon tilaa ja vaikeuttaa eri tuotteiden sujuvaa kokoamista, oikeiden työkalujen käyttöä ja työtehtävien oikeaoppista suorittamista. Tämä vaikuttaa tuottavuuteen.

Seuraavat tekijät ovat ratkaisevia tavoitteen saavuttamiseksi:

Ohjausyksiköt voidaan korvata eri toimintatasoisilla virtuaaliasemilla, jotka lisäävät joustavuutta ja helpottavat asemien tasapainottamista kautta linjan. Virtuaaliasemakonseptin avulla voidaan vähentää työpistekohtaista laitteistomäärää ja luoda vaivaton ja kilpailukykyinen työympäristö.

Jotta eri tuotteita voitaisiin valmistaa pienehköillä tuotantolinjoilla ja jotta käyttäjän vaikutus tuotteeseen olisi mahdollisimman vähäinen ja tuote laadukas, on tärkeää, että jokainen työpiste hoitaa MES-järjestelmän antamat tehtävät ja että prosesseja ohjataan korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Käyttäjille tulee antaa selkeät ohjeet kokoonpanoprosessista. Näin varmistetaan, että kaikki vaiheet suoritetaan oikein. Siten vältytään inhimillisten tekijöiden aiheuttamilta virheiltä ja edistetään ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta monimutkaisten tuotantojärjestelmien kohdalla.

On olennaista, että kullekin käyttötarkoitukselle valitaan oikea työkalu. Työkalun ominaisuuksien tulee myös sopia kuhunkin käyttötarkoitukseen. Tärkeää on lisäksi toimintojen helppo käyttöönotto tai käytöstä poisto, resurssien tehokas hyödyntäminen, jäljitettävyyden ylläpito ja tietojen kerääminen.

Älytyökalujen luomia tietoja kerättiin ja tallennettiin koko kokoonpanoprosessin ajan. Seuraava ratkaiseva vaihe on näiden tietojen analysointi ja hyödyntäminen. Nämä tiedot ovat vaikuttavin osa muutostamme kohti teollisuus 4.0 -visiota.

Kerätyt tiedot voivat luoda runsaasti lisäarvoa kokoonpanoprosessillesi. Yksi arvoista on ilmoitusten ja ehdotusten saaminen kokoonpanoprosessin parantamiseksi ja vikojen ehkäisemiseksi. On tärkeää käyttää kattavia huoltopalveluita koko prosessin ajan työkalujen käyttöönotosta niillä tehtäviin viimeisiin kiristyksiin asti.

teollisuus 4.0 kompressorin kokoonpanolinja

Atlas Copco -kuva: kompressorin kokoonpanolinja, jossa kootaan samanaikaisesti eri tuotteita.

Teollisuuskokoonpanon yhdistäminen ja integrointi vie meidät kohti tulevaisuutta.

Kohtaamme usein muun muassa kompressoreja valmistavilla kokoonpanotehtailla tilanteita, joissa samalla työpisteellä suoritetaan monia eri kokoonpanotöitä. Työpisteelle kertyy huomattava määrä laitteistoa, joka vie paljon tilaa ja vaikeuttaa eri tuotteiden sujuvaa kokoamista, oikeiden työkalujen käyttöä ja työtehtävien oikeaoppista suorittamista. Tämä vaikuttaa tuottavuuteen.

Ota meihin yhteyttä!

Loading...