Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energianvarastointijärjestelmät
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Energianvarastointijärjestelmät

Raskas kone- ja laiteteollisuus ja teollisuus 4.0:n nopea tahti

Raskaan kone- ja laiteteollisuuden kokoonpanoprosesseissa on monia haasteita: joustavuutta on vähän ja inhimilliset virheet voivat tulla kalliiksi. Silti teknologiset kehitysaskeleet ja maatalouden mekanisoituminen nykyisillä ja uusilla markkinoilla jatkavat kasvuaan. Digitalisoitu ja yhdistettävä kokoonpanoprosessi on hyödyllinen valmistajille – ja vähentää kuluja.

On aika siirtyä uuteen aikakauteen ja valjastaa yrityksesi potentiaali!

Raskaan kone- ja laiteteollisuuden suuret haasteet

Rakennus-, metsä- ja maataloudessa käytettävät offroad-ajoneuvot muuttuvat vähitellen monimutkaisemmaksi, ja niiden kysyntä kasvaa väestönkasvun seurauksena.

Raskaita koneita ja laitteita valmistavat yritykset eivät perinteisesti ole olleet ensimmäisenä mukana digitalisaatiossa.

Yksi syy automaation viivästymiseen on kokoonpanon monimutkaisuus, ja siksi raskaiden koneiden ja laitteiden valmistuslaitoksissa hyödynnetään yhä lähinnä manuaalisia prosesseja.

Digitalisaation puolesta puhuvat erityisesti innovatiivinen tietojen keräys ja käyttö, tiedon analysointi, parempien päätösten perusteella avautuvat mahdollisuudet ja tehokkuuden kasvu.

Tehokas tuotanto tiivistettynä

Teollisuus 4.0 – offroad-maatalouskuljetus Kiinassa
Teollisuus 4.0 voi vaikuttaa pelkältä muoti-ilmaukselta, mutta tavallaan se on kaikkien muoti-ilmausten alkulähde. Se edustaa uutta teollista vallankumousta, jossa asioiden ja esineiden internet (IoT) ja sen suuri tietomäärä yhdistyvät tekoälyyn (AI) ja koneoppimiseen, jonka avulla voidaan ennakoida tulevaa ja välttää virheitä. Kun tähän lisätään vielä lisätyn todellisuuden (AR) ja kolmiulotteisen tulostuksen mahdollisuudet, kuluja voidaan laskea, tuottavuutta tehostaa ja inhimillisiä virheitä vähentää huomattavasti.
Koko prosessin ei tarvitse olla täysin robottiautomatisoitu, jotta suuria tietomääriä voidaan analysoida ja muuntaa liiketoimintamahdollisuuksiksi. Älykkäät työkalut ovat ensimmäinen askel kohti dataan perustuvaa kokoonpanoprosessia.

Digitaaliset mahdollisuudet ovat valtavat.

Monet yritykset keräävät jo tietoja, mutta tietojen käyttötarkoitus voi olla vielä epävarma. Asianmukaisia analytiikkaohjelmistoja käyttämällä laitoksen johtajat saavan sekunneissa tietoja siitä, vastaako tietty toiminto haluttuja standardeja. Kerätyt tiedot ovat hyödyllisiä oikeanlaisessa perehdytyksessä, ja niiden avulla voidaan koota loppuasiakkaalle yksityiskohtaisia tilastoja kiristysprosessin laatuvaatimusten kasvaessa.

Älykkään valmistuksen hyödyt raskaalle kone- ja laiteteollisuudelle

Paremman yhdistettävyyden pääasiallisin kustannussäästö raskaalle kone -ja laiteteollisuudelle on laskettavissa yksinkertaisesti. Valvomalla älykkäitä työkaluja ja niiden käyttöä päälliköt voivat vaihtaa työkaluja jo ennen kuin ne rikkoutuvat.

Valmistajien tärkeimpiä vaatimuksia ovat käyttökatkosten vähentäminen ja tuotantolinjan laadun parantaminen. Tuottavuus voi kasvaa merkittävästi vähentämällä inhimillisiä virheitä ja viallisia työkaluja, jolloin myös valmistajien prosessien joustavuus kasvaa. Lisäksi suuret tietovirrat tarjoavat mahdollisuuden rakentaa samanlaisia tehtaita toisille markkinoille.

Tietojen läpinäkyvyyden kasvaessa ennakoivaa ylläpitoa voidaan käyttää myös päivittäisissä toimissa, mikä laskee kuluja lyhentämällä seisonta-aikoja. Raskaan kone- ja laiteteollisuuden yritykset voivat ottaa uusia mullistavia teknologioita käyttöön hyödyntämällä älykkäitä työkaluja ja ohjelmistoja sekä Teollisuus 4.0:n etuja valmistusprosesseissaan.