Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Hallitse valmistusprosessejasi virheentarkistussovelluksilla

Lue miten virheentarkistus tehostaa tuottavuutta ja vähentää uudelleenkäsittelyjä jopa yli 80 %!

Ota yhteys asiantuntijoihimme!

Kokoonpanovirheiden ehkäisy, tunnistus ja korjaus:
Lue, miten voit parantaa tuotteiden laatua nollavirhestrategialla

Siirtyminen teollisuus 4.0:aan tuo mukanaan nopeita muutoksia ja uusia haasteita. Ohjelmiston, laitteiston, älykkäät työkalut ja lisälaitteet yhdistävän Smart Connected Assembly -konseptimme ansiosta pystyt hallitsemaan prosesseja monimutkaisissa tuotantojärjestelmissä, kasvattamaan käytettävyysaikaa tuotannon kriittisissä vaiheissa ja lisäämään tuotteidesi laatua. Se takaa täyden jäljitettävyyden tuotteen koko valmistusprosessille ja sisältää uudelleenkäsittelyn sekä korjaukset!

Kerralla oikein

Visuaalinen, vaiheittainen käyttäjän ohjeistus sekä osien ja työkalujen tarkistus minimoivat viat, uudelleenkäsittelyt ja ehkäisevät osien vaurioitumista ja hävikin syntymistä.


Parempi tuottavuus

Pienemmät tuotantokustannukset ja parempi tuottavuus. Yhdistä jopa 10 asemaa ja suorita uudelleenkäsittely ilman palvelinasennusta. Säästä aikaa etäkäyttöisellä, keskitetyllä kokoonpanollamme ja hyödynnä palvelutarjontamme, joka kattaa täyden tuen asennuksesta pitkäaikaiseen huoltopalveluun käyttökohteessa sekä ympärivuorokautisen tukipalvelun.

Digitalisaatio ja konsolidoitu tiedonkeruu

Kaikkien kokoonpanotoimien, mukaan lukien väliin jääneiden ja väärien tehtävien, jäljitettävyys kaikilta työpisteiltä, osilta ja tuotteilta. Uudelleenkäsittely- tai korjauspisteen kattava yleisnäkymä ja täydellinen valmistelu auttaa välttämään viallisten tuotteiden lähtemisen tehtaalta.

Tiedätkö, mitkä ovat 5 parasta virheentarkistustekniikkaa, joilla saat laatua tuotantolaitoksessasi heti ensimmäisellä kerralla?

Erään lähiaikoina tehdyn tutkimuksen mukaan pelkästään inhimilliset virheet aiheuttavat jopa 23 prosenttia valmistuksen suunnittelemattomasta seisonta-ajasta. Nämä vikoihin johtavat virheet ovat suuri valmistuksen laatuvirheiden ja suunnittelemattoman seisonta-ajan aiheuttaja. Virheidentarkistus, eli Poka-Yoke, on japanilainen ideologia, jolla tarkoitetaan mitä tahansa menetelmää vikoja aiheuttavien virheiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Lue koko artikkeli 5 parhaasta virheentunnistusmenetelmästä täältä.


Katso, kuinka kattava virheentarkistusohjelmisto parantaa laatua, prosessin luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja tuoteturvallisuutta

Scalable Quality Solution 3 (SQS3) eliminoi virheet tuotekokoonpanosta, oli sitten kyse yhdestä työpisteestä, tuotantosolusta tai koko tuotantolinjan prosessinhallinnasta. Siihen voi liittää jopa 10 työpistettä ja jopa eri tuotteita tai tuotevariaatioita. SQS3 varmistaa tuotteiden laadun, prosessin luotettavuuden ja läpinäkyvyyden sekä tuoteturvallisuuden kaikilla kokoonpanopisteillä. Se opastaa käyttäjät kokoonpanoprosessin läpi, jolloin virheille ja lipsahduksille ei jää sijaa. Uuden ToolsNet Rework -moduulin avulla voit hallita myös uudelleenkäsittely- ja korjausprosessejasi. Prosessien optimointia teollisuuskokoonpanossa käsitellään tarkemmin Virheentarkistusta ja laadunvarmistusta käsittelevässä julkaisussamme.

Merkittäviä onnistumisia ja suuri vaikutus sijoituksen tuotolle
Eräs istuinvalmistaja otti kokoonpanolinjallaan käyttöön virheentarkistuksen ja säästää sen ansiosta nyt miljoona dollaria vuodessa. Tähän ei edes lasketa mukaan parantunutta asiakastyytyväisyyttä, kun asiat tehdään "kerralla oikein".
Miksi näin?
Teollisuusvalmistuksen kokoonpanoprosessit muuttuvat aina vain monimutkaisemmiksi, erityisesti moottoriajoneuvojen alalla. Ne käsittävät suuren määrän eri malleja, osia, työkaluja, kokoonpanovaiheita ja usein myös turvallisuuden kannalta kriittisiä kiristyksiä. Lyhyet syklit luovat paineita käyttäjille ja tekevät prosesseista siten entistäkin hankalampia. Lataa tapauskertomuksemme yleiskuvaus ja lue virheentarkistuksen hyödyistä kokoonpanoprosesseissa.

Työasemien keskitetty hallinnointi

Määritä työtilan kaikkien työasemien SQS3-toiminnot yhdestä helposta määritysten käyttöliittymästä.

Työkalun lukitus

Ota käyttöön DC-työkalut ja -avaimet tai poista ne käytöstä ohjaimella. Käytä automaattista ohjelman tai työn valintaa.

Visuaalinen käyttäjän ohjeistus

Visuaalinen, vaiheittainen käyttäjän ohjeistus takaa onnistuneet kokoonpanot aina heti ensiyrittämällä.

Digitaalinen I/O-toiminto

Helpottaa ulkoisten I/O-laitteiden liittämistä, sillä PLC-toimintoja ei enää tarvita.

Tavallinen pick-to-light/pick-by-light-ratkaisu

Käyttäjän visuaalinen ohjeistus osien nostamiseen säiliöistä digitaalisen I/O-toiminnon avulla.

Käyttäjien pääsyn valvonta

Estää luvattomien henkilöiden pääsyn järjestelmään käyttäjäroolien ja oikeuksien avulla.

Osien tarkistus ja dokumentointi

Tunnistaa osan valmistusnumeron tai tuotenumeron mukaan ja varmistaa näin, että tuotteen valmistuksessa käytetään oikeita osia.

Tuotteen uudelleenkäsittely

Tuotantoprosessin virheiden havaitseminen ja automaattinen korjausprosessin ohjaus uudelleenkäsittelyasemilla.

Konsolidoitu tiedonkeruu

Kaikkien kokoonpanotoimintojen (vääntömomentti, osat, digitaalinen I/O, manuaalinen vahvistus) ja väliin jätettyjen tehtävien, osien ja tuotteiden jäljitettävyys
Kerätyt tiedot helposti saatavana verkkopohjaisessa käyttöjärjestelmässä.

Näin vähennät seisonta-aikaa ja uudelleenkäsittelyn tarvetta lisäämällä kokoonpanoprosessiin virheentarkistuksen

Opi hallitsemaan kokoonpanoprosessia ja vähentämään seisonta-aikaa ja uudelleenkäsittelyn tarvetta.
Atlas Copcon virheentarkistusohjelmisto Scalable Quality Solution 3 opastaa työntekijöitä visuaalisesti vaihe kerrallaan oikeassa järjestyksessä. Sen avulla varmistat jäljitettävyyden ja havaitset vaaralliset poikkeamat. Se tallentaa kaikki prosessin tulokset keskitetysti ja parantaa tuotteen laatua eliminoimalla virheet.

Katso, kuinka voit vähentää seisonta-aikaa ja uudelleenkäsittelyn tarvetta!

Loading...

Ota korjaus- ja uudelleenkäsittelyprosessit haltuun!

Katso, miten voit ottaa korjaus- ja uudelleenkäsittelyvaiheet haltuun kokoonpanoprosesseissa ja parantaa kokoonpanon virheentarkistusta.
ToolsNet Rework saa kiristystiedot kokoonpanolinjastolta, arvioi kiristystulokset ja osoittaa tuotteen puutteet tai puuttuvat vaiheet. Ohjelmisto ohjaa käyttäjät korjaus- tai uudelleenkäsittelyprosessin läpi ja tallentaa tiedot keskitetysti.
ToolsNet Rework integroituu saumattomasti olemassa oleviin tuotantoympäristöihin. Sen yhdistäminen prosessiin on helppoa ja riskitöntä, sillä se ei vaadi mitään muutoksia prosesseihin tai tuotantolaitteisiin. Uudelleenkäsittelyn voi suorittaa vaikka käsikäyttöisellä momenttiavaimella.

Tutustu uudelleenkäsittelyn ja korjauksen hallintakeinoihin!

Loading...

Vähemmän vikoja – Smart Connected Assembly

Vikoja voi syntyä useista eri syistä kaikissa tuotantolinjan vaiheissa. Jotta perimmäinen syy voidaan määrittää nopeasti, asiaa on tarkasteltava järjestelmän näkökulmasta, minkä Smart Connected Assembly mahdollistaa. Tutustu ratkaisun sinulle tarjoamiin etuihin!

Loading...

Scalable Quality Solution 3 – virheentarkistusohjelmisto

Nykyajan monimutkaisissa kokoonpanoprosesseissa prosessin hallinta ja virheiden ehkäisy on tärkeää korkean tuotteiden laadun takaamiseksi ja uudelleenkäsittelyiden tai linjan pysähdyksien minimoimiseksi. Scalable Quality Solution 3 -virheentarkistusohjelmistomme avulla ohjaat työntekijöitäsi visuaalisesti vaihe vaiheelta ja se varmistaa, että käytössä on oikea osa, kiinnitin ja työkalu ja että oikea prosessivaihe suoritetaan keräten ja analysoiden samalla kokoonpanotietoja.

Loading...