Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

Laadunvarmistusprosessi – QA Platform 4.0

Atlas Copcon innovatiivisilla laadunvarmistuslaitteilla ja -ohjelmistolla ehkäiset korkeat uudelleenkäsittelykustannukset ja varmistat, että asiakkaillesi toimitettavat tuotteet ovat korkealaatuisia.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Älykäs yhteysratkaisu koko laadunvarmistusprosessille

Lue, kuinka voit vähentää kiristysvirheitä, lisätä käytettävyysaikaa, säästää kustannuksia ja parantaa laatua laadunvarmistusprosessin aikana. Atlas Copcon uusi QA Platform 4.0 on koko laadunvarmistusprosessin kattava älykäs yhteysratkaisu. Laadunvarmistuslaitteemme mahdollistavat nykyaikaisia valmistusprosesseja tukevat joustavat, toisiinsa liitetyt ja innovatiiviset ratkaisut. QA Platform 4.0 on joustava ratkaisu, joka kattaa kaikki laadunvarmistustarpeesi.

Alla olevista linkeistä löydät tietoa siitä, kuinka varmistat paremman laadunvalvonnan ja -varmistuksen tuotantolinjan alusta loppuun:

↦ Ehkäise testausvaiheen inhimilliset virheet  

↦ Ehkäise kokoonpanolinjan virheet 

↦ Luo lisäarvoa laaduntarkistukseen olennaisella datalla 

↦ Säästä aikaa vääntömomenttiin liittymättömissä tarkistuksissa 

↦ Saavuta alan paras luotettavuus ja automatisoi prosessi 

↦ Lisää laadunvarmistusprosessin käytettävyysaikaa

Ehkäise tietojen manipulointi

Minimoi inhimilliset tekijät vähentämällä käsin tehtävää työtä

Vähennä käyttäjien koulutustarvetta

Ehkäise testausvaiheen inhimilliset virheet

Kehittynyt, kiristyksen käyrästä ja kiristysvaiheista johdettu liitoksen simulointi auttaa saavuttamaan luotettavan ja laadukkaan kiristyksen. Ratkaisumme nopeuttaa prosessiasi jopa 66 prosentilla. Käyttäjää ohjataan läpi koko testiprosessin. Visuaalisen tarkistuksen kattava ohjeistus helpottaa työtä.

Minimoi inhimilliset tekijät ja virheet sijoittamalla teknologiaan, joka tukee käyttäjiä laadunvarmistusprosessissa. Älykkäillä yhdistetyillä työkaluilla voit mitata työn tulokset tarkasti ja tehokkaasti. Sen jälkeen tiedot on kerättävä ja käsiteltävä. Tässä käsikäyttöiset STpad ja STpalm ovat käteviä välineitä. STpad ja STpalm opastavat käyttäjää myös niissä tarkistuksissa, joissa ei tarvita numeerisia mittauksia, kuten vikojen keräämisessä ja toleranssien tarkistamista vaativissa testeissä. QA Supervisor tukee visuaalisten tarkistusten standardisointia tuottamalla parhaan mahdollisen reitin tehtaan pohjapiirroksen mukaan. Kehittynyt ohjaus vähentää käyttäjien koulutustarvetta ja ehkäisee käsin tehtävistä kirjauksista aiheutuvan vaivan sekä inhimilliset virheet.

Lue lisää laadunvarmistuslaitteistamme:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Anturit

laadunvarmistusprosessi tehdasverkko simulointikoe autoteollisuus

Ehkäise viat ja vähennä toimintahäiriöitä

Muutosten jäljityksellä helpompi auditointi

Laadunvarmistusprosessin juurisyyanalyysi

Ehkäise kokoonpanolinjan virheet

Analysoi dataa nopeasti, tarkasti ja tehokkaasti. Digitalisoi laadunvarmistusprosessisi. Määritä tehtaan rakenteen kaikki vaiheet ja valvo niitä digitalisoimalla laadunvarmistusjärjestelmäsi.

Kun haluat vähentää vikoja, järjestelmällisen laadunvarmistuksen aikataulutuksen suunnittelu ja toteutus sekä datan nopea, tarkka ja tehokas analysointi ovat avainasemassa. Kehittyneen QA Supervisor ‑laadunvarmistusohjelmiston ansiosta voit jäljittää juurisyyt sekä määrittää tehtaan rakenteen kaikki vaiheet ja valvoa niitä. Kaiken laaduntarkistuksessa tarvittavan tiedon keruu ja hallinta helpottuvat. QA Supervisor seuraa kaikkia linjan muutoksia. Säästät runsaasti aikaa ja kustannuksia, kun auditoinnit sujuvat nopeasti ja tehokkaasti. Kerää tuloksistasi arvokasta dataa ohjelmistolla, joka kattaa kaikki laadunvarmistustarpeesi.

Lue lisää laadunvarmistuslaitteistamme:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Anturit

 

Laatutietojen digitalisointi

Seuraa ja vertaile tietoja

Paranna prosessiasi trendiraporteilla

Luo lisäarvoa laaduntarkistukseen olennaisella datalla

Äärimmäisen joustavat jäännösmomentin tarkistukset. Kilpailukykyisempi ja tehokkaampi prosessi datan tuoman lisäarvon avulla. Paranna prosessiasi keräämällä dataa.

Suunnittele, ohjelmoi ja suorita laatutarkistukset missä tahansa. Tarkastele minkä tahansa laitteen tietoja ja tuloksia reaaliajassa verkkoselaimella. STpadin, STpalmin ja STwrenchin saumaton synergia mahdollistaa kaiken tarvitsemasi hallinnan. Kommunikoi muiden osastojen ja tiimien kanssa, jaa tietoja ja valvo linjan tilaa reaaliajassa. Kerää ajantasaista palautetta ja tuloksia tuotantolinjalta. Paranna prosessiasi analysoimalla, seuraamalla ja vertaamalla dataa tilastojen ja trendiraporttien avulla. Hallitse yksittäisiä tehtäviä, määritä tehtaan pohjapiirros rakennuksista ja linjoista asemiin ja liitoksiin ainutlaatuisella synkronoinnilla QA Supervisor -laadunvarmistusohjelmiston kanssa.

Lue lisää laadunvarmistuslaitteistamme:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Anturit

 

luo lisäarvoa datasta, tietojen digitalisointi, laadunvarmistus, tietojenhallinta

Nopea tiedonsiirto

Jatka työtä siitä, mihin jäit

Aseta tarvitsemasi mittausperusteet

Säästä aikaa vääntömomenttiin liittymättömissä tarkistuksissa

Vältä ajan tuhlaaminen suoritettavan tarkistuksen kannalta epäoleellisiin toimintoihin ja tietojen kirjaamiseen. Hallitse tietoja ja tallenna ne suoraan järjestelmään yhdellä laitteella. 

Vääntömomenttiin liittymättömät tarkistukset voivat olla oleellisen tärkeitä koko tuotannon laajuisessa laadunvarmistuksessa. Siinä missä vääntömomentti raportoidaan järjestelmään automaattisesti, esimerkiksi pituus- tai painemittaukset on kirjattava käsin kokonaiskuvan saamiseksi. QA Platform 4.0 ‑järjestelmän ja sen intuitiivisen käyttöliittymän avulla tiedot voidaan kirjata ja tallentaa suoraan järjestelmään yhdellä laitteella. Järjestelmän avulla juurisyyt on helppo jäljittää ja tunnistaa. QA Platform 4.0 ‑järjestelmän avulla hallitset, asetat ja muokkaat tarvitsemiasi mittausperusteita laadunvarmistusprosessin aikana riippumatta siitä, mitä tarkistat.

Lue lisää laadunvarmistuslaitteistamme:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Anturit

 

ST Pad, laadunvarmistusprosessi, vääntömomenttiin liittymättömät sovellukset, vääntömomenttiin liittymättömät tarkistukset

Varmista käyttäjän turvallisuus mittausten aikana

Vähennä käsin tehtävän työn tarvetta automatisoinnilla

Säästä aikaa samanaikaisilla toiminnoilla

Johtava testauksen luotettavuus prosessin automatisoinnilla

Johtava testauksen luotettavuus ja käyttäjän itsenäisyys uusimmalla kokoonpanotekniikalla, kuten robotti- ja automaattikaroilla.

Mahdollista automaattiasemien testaaminen samalla, kun käyttäjä keskittyy projektin muihin prioriteetteihin turvallisessa työympäristössä. Älykäs IRC-Connect-anturi mahdollistaa johtavan testauksen luotettavuuden ja käyttäjän itsenäisyyden uusimmalla kokoonpanotekniikalla, kuten robotti- ja automaattikaroilla. STpadin tai STpalmin avulla valvot kiristystuloksia reaaliaikaisesti ja varmistat laadukkaan toiminnan. Kannettavan STpadin ja IRC-Connect-yhteyden ansiosta et tarvitse edes verkkoa päästäksesi käsiksi kaikkiin tarvitsemiisi tietoihin, koska IRC-Connect tekee anturista langattoman älyanturin. Tiedot ovat turvallisesti tallessa ja testaus toimii luotettavasti kaikissa työolosuhteissa.

Lue lisää laadunvarmistuslaitteistamme:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Anturit

 

johtava testien luotettavuus, laadunvarmistusprosessin automatisointi, laatuohjelmiston hallinta

Lisää joustavuutta

Suorita toimintoja samanaikaisesti

Helppo ja nopea jäljitettävyys

Lisää laadunvarmistusprosessin käytettävyysaikaa

Lisää laadunvarmistusprosessin käytettävyysaikaa suorittamalla kaikki linjan tarkistukset yhdellä laitteella, joka kattaa kaikki laadunvarmistustarpeesi.

Yksi laite linjan kaikkiin laatutarkistuksiin: työkalu-, liitos- ja mittatarkastukset sekä visuaalinen tarkastus. STpad on QA Platform 4.0 ‑järjestelmän hallintalaite, jota voit käyttää yhdessä IRC-Connect-, STwrench- ja STbench-laitteiden kanssa, sekä siirtyä niiden välillä saumattomasti. STpadin ja QA Supervisor ‑ohjelmiston ainutlaatuisen vuorovaikutuksen ansiosta voit visualisoida ja vastaanottaa reaaliaikaisia tuloksia, palautetta ja tietoja. Järjestelmä toimii myös itsenäisesti. Integroitu 2D-viivakoodinlukija ja kamera mahdollistavat kokonaisvaltaisten jäljitettävyystietojen siirron ja turvallisen tallentamisen tietokantaan.

Lue lisää laadunvarmistuslaitteistamme:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Anturit

 

Laadunvarmistuslaitteet, lisää käytettävyysaikaa, laadunvarmistusprosessin hallinta, STpad, STpalm

Lue lisää laadunvarmistusprosessista

Onko sinulla kysyttävää? Täytä alla oleva lomake, niin tarjoamme sinulle tukea.

Lähettämällä tämän pyynnön Atlas Copco voi ottaa sinuun yhteyttä annettujen tietojen perusteella. Lisää tietoa aiheesta on tietosuojakäytännössämme.