Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

Kalibrointi - miksi?

Kalibrointi on yksi työkaluihin vaikuttavista laadun varmistuksen keinoista. Tiedätkö mitä se tarkoittaa ja pitääkö teillä kokoonpanotyökalut olla kalibroituina?

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Miksi kalibroida työkaluja ja mittalaitteita?

Oikea momentti on tärkeä
Työkalujen kalibrointia säätelee erilaiset lait ja määräykset. Ulkoisia ovat standardit kuten ISO9000, VDA 6.4, QS9000 ja ISO/TS 16494 ja esimerkiksi EC direktiivi 85/374 EC tuotevastuuta koskien. Sisäisiä määräyksiä luotettavuuden, laadun ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ovat erilaiset laatujärjestelmät ja asiakkaiden vaatimukset - hyvänä esimerkkinä tästä on autoteollisuus, jossa alihankkijoille on määrätty selkeät laatukriteerit.

Tuotannon koneet tulee kalibroida säännöllisesti.
Myös varmentamiseen käytettävät mittalaitteet tulee kalibroida akkreditoidusti ja säännöllisesti esimerkiksi kalibrointilaboratoriossa tai on site. Jäljitettävyys katoaa mikäli näin ei toimita.
Työkalujen kalibrointitiheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa laitteiden käyttöaste, sisäiset tai ulkoiset standardit tai sovelluksen kriittisyysaste ja sen vaatimukset.

Mitä hyötyjä kalibroinnista on?

- Tuotten turvallisuus
- Laatustandardien täyttäminen
- Korkeampi asiakastyytyväisyys
- Mittatarkkuuden määrittäminen
- Laadunvarmistus

Tärkeintä taitaa kuitenkin olla tuotteen ja toiminnan laadun todistaminen sekä näistä saatava levollinen mieli.

Ei pelkkä kuluerä!

”Ei meillä ole koskaan ollut mitään ongelmia tuotannossa tai laadun kanssa”.
Tämä ajatus muuttuu nopeasti, mikäli joudutaan kantamaan vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta ja mahdollisesta korkeastakin korvausvaateesta.
Toisaalta testaamisella ja kalibroinnilla usein vältytään ongelmilta tuotannossa. Tällöin panostus muuttuu kustannustehokkaaksi investoinniksi. Korkealaatuinen ja järjestelmällinen työkalujen testaaminen ja mittalaitteiden kalibrointi ovat elintärkeää yrityksille, jotka haluavat antaa itsestään ammattimaisen kuvan markkinoilla pitkässä juoksussa ja samaan aikaan ylläpitää korkeaa asiakastyytyväisyyttä ja laatua tuotannossaan.


Lataa alta: Taskuopas kiristysjärjestelmien mittaukseen ja kalibrointiin (englanniksi)