Sluiten

Wat is VSD-technologie?

De toegevoegde waarde van VSD-technologie voor persluchttoepassingen.

Bij de keuze van een persluchtinstallatie zijn verschillende aspecten van belang, zoals capaciteit, energiegebruik, benodigde druk, gewenste persluchtkwaliteit, stabiele of fluctuerende persluchtafname en de technologie waarmee een compressor is uitgerust. Een voorbeeld daarvan is de VSD-technologie.

Aandrijving met variabel of vast toerental

Een compressor met VSD-technologie (Variable Speed Drive) past het toerental van zijn aandrijfmotor automatisch aan op de vraag naar perslucht. Een compressor met vast toerental of load-unload compressor draait continu met maximaal toerental of draait helemaal niet. In vergelijking met het gebruik van een auto komt een compressor met vast toerental overeen met een auto die ofwel continu zo’n 120 km/uur rijdt ofwel stilstaat. Dit kan goed uitkomen als het proces waarvoor perslucht nodig is of de maximale hoeveelheid beschikbare perslucht opeist of helemaal geen perslucht verbruikt. Bij de meeste processen is dit niet het geval en fluctueert de persluchtvraag tijdens de gebruiksperiode. In zo'n situatie komt een VSD-compressor in beeld.

Atlas Copco schroefcompressor met geïntegreerde frequentieregeling

GA VSD compressor

Een VSD-compressor past het toerental van de motor en de snelheid van het schroefelement gewoon aan de vraag naar perslucht aan. De uitgangsfrequentie van de aandrijving is rechtstreeks gekoppeld aan het toerental van de motor. Hoe hoger de frequentie, des te hoger het toerental van de motor. Als het voor een toepassing niet nodig is dat de elektromotor het maximale toerental levert, kan de VSD-regeling de frequentie en de spanning verlagen tot aan de gewenste belasting. Naarmate de vereisten veranderen (meer of minder perslucht) verhoogt of verlaagt de VSD-regeling het motortoerental tot de gewenste snelheid is verkregen. Eenvoudig gesteld: als u X nodig hebt, krijgt u X en als u Y nodig hebt, krijgt u Y.

Waarin VSD-technologie uitblinkt:

• De hoogwaardige technologie zorgt voor uitstekende energie-efficiëntie. • Grote kostenbesparingen: VSD-compressoren gebruiken in veel gevallen tot 35 % minder energie dan compressoren met een vast toerental die voor dezelfde toepassing bemeten zijn. Bovendien biedt een VSD-compressor een lagere CO2 footprint en een beter investeringsrendement. • Energie-optimalisatie: VSD-compressoren passen hun output continu en automatisch aan. Zo zorgen ze op ieder moment voor een nauwkeurige afstemming met de specifieke vraag naar perslucht. • Geen tijd- en persluchtverlies: VSD-compressoren kunnen in- en uitgeschakeld worden terwijl het systeem onder volledige druk staat. De druk hoeft niet te worden afgeblazen, waardoor tijd en energie kan worden bespaard zonder dat dit gevolgen heeft voor de productie. Er gaat geen tijd verloren als gevolg van stationair draaien en er komen geen persluchtverliezen voor door het afblazen. • Geen piekstromen: de VSD-regeling voorkomt piekstromen bij het opstarten en de daarmee samenhangende energiekosten.

Optimale combinaties.

Voor bedrijfsprocessen die veel perslucht vragen en ook een fluctuerende persluchtvraag kennen, is de efficiëntste en doeltreffendste oplossing meestal een combinatie van compressoren met vast toerental in samenwerking met een VSD-compressor. Persluchttoepassingen die een continue aanvoer van perslucht nodig hebben, zijn het beste af met de nieuwste compressoren uit de VSD+ reeks. Bij een continue werking en maximaal toerental is dit type compressor efficiënter dan een compressor met vast toerental. De keuze van meerdere VSD+ compressoren die vollast draaien met een centrale besturing garandeert de meest optimale energie-efficiëntie!

Meer weten over de VSD-technologie? Stuur ons een informatieverzoek of bekijk deze pagina.

GA VSD