Sluiten

F-gassenverordening is van toepassing op persluchtdrogers met koudemiddel

Binnen de EU geldt een f-gassenverordening die erop gericht is de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen, zoals HFK’s, PFL’s en FS6 terug te dringen, omdat zij schadelijk zijn voor het milieu en bijdragen aan de opwarming van de aarde. Deze verordening is van toepassing op de koudemiddelen die in persluchtdrogers worden gebruikt.

F-gassen in persluchtdrogers

Sinds 2010 wordt stapsgewijs het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen in de EU afgebouwd. In 2015 is de F-gassenverordening EU 517/2015 van kracht geworden. Deze verordening voorziet in een afbouwregeling van fluorkoolwaterstoffen naar gassen met een lager aardopwarmingspotentieel (GWP). Het koudemiddel R22 valt onder deze regeling. Dit gas mag inmiddels niet meer worden gemaakt en verder is er een service en onderhoudsverbod voor koelinstallaties, waaronder persluchtdrogers, met dit type koudemiddel. Een volgende stap in de uitfasering van schadelijke gassen is de vermindering in het gebruik van de koudemiddelen R404 en R507.

De consequenties voor uw persluchtdroger

Koeldrogers met het koudemiddel R22 mogen niet meer worden bijgevuld noch mogen er onderhoudswerkzaamheden op deze installaties worden uitgevoerd. Een overtreding van de verordening valt volgens de Nederlandse wetgeving onder een milieudelict. Als u nog een oude koeldroger in gebruik heeft en hij valt in storing dan betekent dat concreet dat u de koeldroger niet meer kunt gebruiken, met alle gevolgen voor uw productieproces. Vanaf 1 januari 2020 gaat de volgende fase van EU-verordening in en worden de koudemiddelen R404A en R507 versneld uitgefaseerd. Deze gassen hebben een aardopwarmingspotentieel gelijk of groter dan 2.500 en mogen vanaf deze datum niet meer worden gemaakt. Koeldrogers met dit gas kunnen tot 2030 in bedrijf blijven, echter kan voor een eventuele bijvulling alleen gerecycled R404A of R507 gebruikt worden.

Wat Atlas Copco voor u kan betekenen

Atlas Copco biedt passende oplossingen voor de vervanging van oude koeldrogers, zodat u verzekerd blijft van droge perslucht. Heeft u nog een koeldroger in bedrijf met het R22 koudemidel uit de periode 1994 - ........ Laat het ons weten een stuur en bericht naar industiecompressoren@nl.atlascopco.com. U ontvangt van ons een advies op maat ter vervanging van dit type persluchtdroger. Voor het onderhoud op koeldrogers met R404 gas hebben wij gespecialiseerde onderhoudstechnici in dienst die alle koeltechnische werkzaamheden kunnen uitvoeren, ook na 2020. Omdat productie van dit gas met ingang van volgende jaar niet meer is toegestaan, gebeurt het bijvullen vanaf die datum met gerecycled R404A.

Neem voor specialistisch advies contact op

met ..........

Koeldrogers

explainer icon